Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Wielowariantowa koncepcja organizacji ruchu na os. Św. Łazarz

foto art

Uspokojenie ruchu, uporządkowanie parkowania i uczynienie ulic Łazarza bardziej przyjaznymi mieszkańcom to najważniejsze cele wielowariantowej koncepcji organizacji ruchu dla tej dzielnicy. Obejmuje ona zmianę kierunków ruchu na wybranych odcinkach łazarskich ulic, ograniczenie prędkości do 30km/h i wyłączenie niektórych fragmentów z ruchu kołowego.


Proponowane zmiany to pierwszy krok do wprowadzenia na terenie Łazarza Strefy Płatnego Parkowania. Najważniejsza korzyść jaką przyniesie ona mieszkańcom to zwiększenie rotacji parkujących aut. Oznacza to, że samochody rzadziej będą pozostawiane na długi czas i łatwiej będzie o znalezienie wolnego miejsca. W połączeniu z ograniczeniem przejazdów tranzytowych, SPP zniechęci osoby spoza Łazarza do pozostawiania tu swoich pojazdów. Szczegółowe dane dotyczące liczby dostępnych miejsc postojowych i ich lokalizacji będą znane na kolejnym etapie prac nad wprowadzeniem SPP na Łazarzu. Dobrą wiadomością dla mieszkańców dzielnicy jest to, że będą mogli uzyskać identyfikator mieszkańca strefy, upoważniający do korzystania z miejsc postojowych za jedynie 10 złotych miesięcznie.


Koncepcja organizacji ruchu na Łazarzu opracowana została na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich
w Poznaniu. Obejmuje ona trzy różne warianty i stanowi punkt wyjścia do dyskusji na temat zmian, które w jak największym stopniu będą spełniać oczekiwania mieszkańców. Dlatego też nie należy traktować koncepcji jako dzieła ostatecznego. Przeciwnie, na obecnym etapie prac może ona być zmieniana i poprawiana. Poniżej zamieszczony został opis zmian proponowanych w poszczególnych wariantach, wraz z załącznikami: mapami wariantów, obecnymi i prognozowanymi trasami przejazdów tranzytowych.
Koncepcja będąca przedmiotem niniejszych konsultacji została pozytywnie zaopiniowania przez Radę Osiedla Św. Łazarz w Wariancie 1. W ramach dotychczasowych uzgodnień ustalono również, że zwężenie ul. Głogowskiej zaprezentowane w wariantach 2 i 3 będzie możliwe dopiero po wybudowaniu ul. Dolnej Głogowskiej, nie mniej projekt zwężenia został utrzymany
w prezentowanych materiałach aby dać zainteresowanym osobom pełen obraz proponowanych zmian.

Wariant 1
W pierwszym wariancie organizacji ruchu zawarte zostały następujące zmiany:
1. wyłączenie z ruchu kołowego ulic przebiegających na wskroś przez Rynek Łazarski;
2. wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ulicach i odcinkach ulic: Jarochowskiego, Potockiej, Stablewskiego, Lodowej, Dmowskiego, Łukaszewicza, Mottego, Calliera, Granicznej, Małeckiego, Niegolewskich;
3. nakaz skrętu w ul. Szymborską (z wyłączeniem autobusów ZTM) na skrzyżowaniu ul. Szymborskiej
i ul. Chociszewskiego;
4. likwidacja lewoskrętów z ul. Głogowskiej w ul. Berwińskiego (rozwiązanie zostało już wdrożone
w ramach oddzielnego zadania) i ul. Śniadeckich.

Wariant 2
Drugi z przygotowanych wariantów obejmuje:
1. wyłączenie z ruchu kołowego ulic przebiegających na wskroś przez Rynek Łazarski;
2. zwężenie Głogowskiej odbywa się po jednym pasie ruchu w każdą stronę na odcinku między
ul. Hetmańską i ul. Śniadeckich;
3. wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ulicach/odcinkach ulic: Potockiej, Stablewskiego, Lodowej, Dmowskiego, Łukaszewicza, Mottego, Calliera, Granicznej, Małeckiego, Strusia, Kanałowej, Niegolewskich, Chociszewskiego, Potworowskiego, Stablewskiego, Morawskiego, Szczanieckiej, Niegolewskich, Limanowskiego, Drużbackiej, Wyspiańskiego, Berwińskiego, Jarochowskiego, Bogusławskiego, Śniadeckich, Ułańskiej, Kossaka, Chełmońskiego, Siemiradzkiego, Grottgera;
4. likwidacja lewoskrętów z ul. Głogowskiej w ul. Berwińskiego i ul. Śniadeckich.

Wariant 3
Zmiany proponowane w wariancie 3:
1. wyłączenie z ruchu kołowego ulic przebiegających na wskroś przez Rynek Łazarski;
2. zwężenie Głogowskiej odbywa się po jednym pasie ruchu w każdą stronę na odcinku między
ul. Hetmańską i ul. Śniadeckich;
3. wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ulicach/odcinkach ulic: Potockiej, Stablewskiego, Lodowej, Dmowskiego, Łukaszewicza, Mottego, Calliera, Granicznej, Małeckiego, Strusia, Kanałowej, Niegolewskich, Chociszewskiego, Potworowskiego, Stablewskiego, Morawskiego, Szczanieckiej, Niegolewskich, Limanowskiego, Drużbackiej, Wyspiańskiego, Berwińskiego, Jarochowskiego, Bogusławskiego, Śniadeckich, Ułańskiej, Kossaka, Chełmońskiego, Siemiradzkiego, Grottgera, Kasprzaka, Matejki, Kolejowej, Gąsiorowskich;
4. likwidacja lewoskrętów z ul. Głogowskiej w ul. Berwińskiego (rozwiązanie zostało już wdrożone
w ramach oddzielnego zadania) i ul. Śniadeckich;
5. wyznaczenie BUS pasów pod prąd w ciągu ul. Kasprzaka / ul. Matejki oraz na ul. Kolejowej.

Opinie, propozycje zmian i pytania na temat zaprezentowanej koncepcji można przesyłać do ZDM do 31 stycznia 2018 roku
w następujący sposób:
• pocztą elektroniczną na adres lazarz@zdm.poznan.pl,
• pocztą tradycyjną na adres ZDM w Poznaniu, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań,
• dostarczając w formie pisemnej do siedziby ZDM osobiście lub w inny dogodny dla siebie sposób.

 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]