Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Dwa projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 'Morasko - Radojewo - Umultowo' klin zieleni w rejonie ulicy Umultowskiej oraz klin zieleni w rejonie ulicy Huby Moraskie w Poznaniu.

organizator:
kategoria:
Planowanie przestrzenne
czas trwania:
od 13.04.2018
do 29.05.2018
status:
zakończone

foto art

Opis konsultacji:

Wyłożenie do publicznego wglądu dwóch projektów mpzp 'Morasko - Radojewo - Umultowo' klin zieleni w rejonie ulicy Umultowskiej oraz klin zieleni w rejonie Huby Moraskie w Poznaniu w terminie od 13 kwietnia do 15 maja 2018r. Dyskusja publiczna odbędzie się w terminie 16 kwietnia 2018r. (godz. 17:00) w sali sesyjnej nr 3 Urzędu Miasta Poznania (Pl. Kolegiacki 17). Uwagi do projektu mpzp należy składać w terminie do 29 maja 2018r.

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Morasko – Radojewo – Umultowo” klin zieleni w rejonie ul. Umultowskiej w Poznaniu

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (...) (Dz. U. Nr 130, poz. 871) oraz Uchwały Rady Miasta Poznania nr XXVII/203/IV/2003 z dnia 9 września 2003 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Morasko – Radojewo – Umultowo” klin zieleni w rejonie ul. Umultowskiej w Poznaniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 13 kwietnia 2018 r. do 15 maja 2018 r., w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, w godz. od 9:00 do 13:00.

Granice obszaru objętego projektem planu określone są na załączniku graficznym.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2018 r. w sali sesyjnej nr 3 Urzędu Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań o godz. 17:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Poznania w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 maja 2018 r.

Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

Kto może wziąć udział:

(wskazanie grupy docelowej np. wszyscy zainteresowani, przedstawiciele organizacji pozarządowych itp.)

Jak można wziąć udział – przebieg konsultacji:

Wyłożenie do publicznego wglądu dwóch projektów mpzp 'Morasko - Radojewo - Umultowo' klin zieleni w rejonie ulicy Umultowskiej oraz klin zieleni w rejonie Huby Moraskie w Poznaniu w terminie od 13 kwietnia do 15 maja 2018r. Dyskusja publiczna odbędzie się w terminie 16 kwietnia 2018r. (godz. 17:00) w sali sesyjnej nr 3 Urzędu Miasta Poznania (Pl. Kolegiacki 17). Uwagi do projektu mpzp należy składać w terminie do 29 maja 2018r.

Kontakt:

Łukasz Olędzki
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
ul. Za Bramką 1; 61-842 Poznań
tel. 61 639 64 66; e-mail: loledzki@poznan.mpu.pl

Link do strony organizatora:

http://www.mpu.pl/plany.php?s=6&p=442
http://www.mpu.pl/plany.php?s=6&p=441

 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]