Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Kiekrz ul. Wiatraczna, Poznańska, Willowa i Podjazdowa

organizator:
kategoria:
Planowanie przestrzenne
czas trwania:
od 09.05.2018
do 08.06.2018
status:
zakończone

foto art

Opis konsultacji:

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości: Kiekrz rejon ul. Wiatracznej, ul. Poznańskiej,
ul. Willowej i ul. Podjazdowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Kto może wziąć udział:

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Jak można wziąć udział – przebieg konsultacji:

Uwagi do miejscowego planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Rokietnica w siedzibie Urzędu Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 22.06.2018 r. Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Kontakt:

Bartosz Twardowski - podinspektor ds. planowania przestrzennego: bartosz.twardowski@rokietnica.pl

Link do strony organizatora:

http://bip.rokietnica.pl/public/?id=180785

 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]