Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Rejon ulicy Gościnnej' w Poznaniu

organizator:
kategoria:
Planowanie przestrzenne
czas trwania:
od 14.06.2018
do 06.07.2018
status:
zakończone

foto art

Opis konsultacji:

II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Rejon ulicy Gościnnej' w Poznaniu. Konsultacje obejmują spotkanie informacyjne oraz zbieranie opinii uczestników konsultacji.

Przedmiotem konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Rejon ulicy Gościnnej' w Poznaniu jest prezentacja projektu planu miejscowego oraz poinformowanie interesariuszy o: powodach przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego, obszarze miasta objętym granicami planu określonymi w uchwale nr XVII/191/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 29 września 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Rejon ulicy Gościnnej' w Poznaniu, ustaleniach 'Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania' dla przedmiotowego obszaru, procedurze sporządzania planu miejscowego i terminie zbierania opinii interesariuszy do projektu planu miejscowego.

Kto może wziąć udział:

Konsultacje mają charakter otwarty i każdy może wziąć w nich udział. W przypadku tego projektu zależy nam szczególnie na dotarciu do mieszkańców Poznania reprezentowanych przez Radę Osiedlową Szczepankowo – Spławie - Krzesinki w Poznaniu.

Jak można wziąć udział – przebieg konsultacji:

Zgodnie z Uchwałą nr XLVIII/844/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16 maja 2017r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie miasta Poznania w ramach procedury sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Poznania organizowane są dwuetapowe konsultacje społeczne, obejmujące spotkanie informacyjne oraz minimum czternastodniowy termin zbierania opinii.

  • wyrażenie pisemnej opinii i skierowanie do organizatora konsultacji: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu; ul. Za Bramką 1; 61-842 Poznań; tel. 61 63 96 460; e-mail: mpu@poznan.mpu.
  • uczestnictwo w spotkaniu dla mieszkańców, które odbędzie się w środę, 9 maja 2018 r. o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej nr 61, ul. Szczepankowo 72a w Poznaniu.

Kontakt:

Łukasz Olędzki
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
ul. Za Bramką 1; 61-842 Poznań
tel. 61 639 64 66; e-mail: loledzki@poznan.mpu.pl

Link do strony organizatora:

www.mpu.pl
www.poznan.pl/konsultujemy

 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]