Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Ulica Nowa Stoińskiego – konsultacje społeczne

foto art

Opis konsultacji:

Realizacja ul. Nowej Stoińskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (tzw. ul. Mleczarska), ma bardzo duże znaczenie dla układu komunikacyjnego Naramowic i stanowi uzupełnienie projektowanego układu transportowego w korytarzu Nowej Naramowickiej. Jest to planowany od wielu lat (w czasie powstawania m.in. os. Łokietka) ciąg komunikacyjny, który ma obsługiwać tereny wschodnich Naramowic oraz stanowić obwodnicę os. Łokietka i ul. Łużyckiej, na której występują spore opóźnienia w kursowaniu autobusów miejskich, spowodowane przeciążeniem lewo-skrętu z ul. Łużyckiej w ul. Naramowicką.
W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (dostępnym na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej – www.mpu.pl), dla ul. Nowej Stoińskiego zapisano klasę Z (droga zbiorcza):

Odcinek między istniejącą ul. Naramowicką a Nową Naramowicką – cześć projektu „tramwajowego” - tzw. odcinek środkowy został zaprojektowany o przekroju 2x2 (dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu) ze względu na bliskość skrzyżowań i konieczność zachowania strefy akumulacji pojazdów.

Ul. Nowa Stoińskiego - od istniejącej ul. Naramowickiej w kierunku wschodnim - dwa pasy ruchu, które umożliwiają wyznaczenie buspasów i dopuszczenie lewoskrętów z ul. Nowej Stoińskiego w Naramowicką (w 2012 r. konsultacje społeczne w tym zakresie przeprowadził Zarząd Dróg Miejskich).

Obecnie konsultowany odcinek - ul. Nowa Stoińskiego od Łużyckiej do Jasnej Roli. Zapytamy mieszkańców jaki charakter ma mieć ten fragment ulicy. Może to być np.:

  • droga jednojezdniowa (po jednym pasie ruchu dla każdego kierunku),
  • droga dwujezdniowa (po dwa pasy ruchu dla każdego kierunku z możliwością wyznaczenia buspasów),
  • zadrzewiona aleja z uspokojonym ruchem.

Jednocześnie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu (ZTM) z siedzibą przy ulicy Matejki 59, 60-770 Poznań. Informacje o przepisach dotyczących ochrony danych osobowych dla osób uczestniczących w konsultacjach społecznych dostępne są w pliku: „Informacja dla osób uczestniczących w konsultacjach społecznych RODO”.

Rzeczowa realizacja ul. Nowej Stoińskiego uzależniona jest od możliwości finansowych Miasta Poznania.

Kto może wziąć udział:

Bez ograniczeń.

Jak można wziąć udział – przebieg konsultacji:

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 6 czerwca 2018r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 na os. Władysława Łokietka 104. Początek o godzinie 17.00.
Uwagi i wnioski można również przesyłać (w dniach od 6 do 20 czerwca br.):

  • drogą elektroniczną na adres konsultacje@ztm.poznan.pl
  • pocztą tradycyjną na adres Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań.

Kontakt:

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, Telefon: 61 646 33 44, mail: konsultacje@ztm.poznan.pl

Link do strony organizatora:

https://www.ztm.poznan.pl/

Plakat zachęcający do udziału w konsultacjach

Podsumowanie

W związku z zakończeniem konsultacji społecznych w sprawie ulicy Nowej Stoińskiego informujemy, że do dalszych prac koncepcyjnych skierowano wariant jednojezdniowy (maksymalnie odsunięty od zabudowań os. Łokietka, z zielenią między jezdnią a osiedlem) oraz wariant zadrzewionej alei.

Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące ulicy Nowej Stoińskiego, w ramach których:

  • zebrano 56 ankiet podczas spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami (ankietowani z trzech propozycji wyboru rodzaju drogi Nowej Stoińskiego zdecydowanie opowiedzieli się za wariantem jednojezdniowym oraz wariantem zadrzewionej alei). W większości ankietowani podnosili potrzebę usprawnienia transportu publicznego ulicą Łużycką (obecnie autobusy blokowane są zatorami samochodowymi) oraz to, że budowana trasa tramwajowa na Naramowice, skłoni ich do rezygnacji z podróży samochodem na rzecz tramwaju.
  • 17 zgłoszeń wpłynęło drogą elektroniczną. Pojawiły się głosy zarówno za budową ulicy Nowej Stoińskiego, jak i obawy z tym związane, m.in. dotyczące hałasu, pogorszenia stanu środowiska naturalnego w obrębie Żurawińca czy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Również Rada Osiedla Naramowice zgłosiła swoje uwagi w powyższym zakresie.

Wszystkie otrzymane wnioski zostaną wnikliwie przeanalizowane na dalszym etapie prac projektowych i w miarę możliwości uwzględnione.

W nawiązaniu do przeprowadzonych konsultacji społecznych, do dalszych prac koncepcyjnych skierowano wariant jednojezdniowy (z rezerwą na ewentualną drugą jezdnię w przyszłości), maksymalnie odsunięty od zabudowań os. Łokietka, z zastosowaniem zieleni między jezdnią a osiedlem, oraz wariant zadrzewionej alei (2x1).

Dziękujemy za udział w konsultacjach społecznych "Nowej Stoińskiego".

Poniżej szczegółowy raport z konsultacji społecznych, do zapoznania z którym zapraszamy.

Raport z konsultacji społecznych Nowa Stoińskiego 2018.07.03 - 6.6 MB (pdf)

 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]