Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Plan miejscowy w Czapurach: spotkanie konsultacyjne i ANKIETA

organizator:
kategoria:
Planowanie przestrzenne
czas trwania:
od 24.08.2018
do 21.09.2018
status:
zakończone

foto art

Opis konsultacji:

Burmistrz Gminy Mosina zaprasza na otwarte spotkanie konsulatacyjne przed składaniem wniosków do planu miejscowego, mające na celu przedstawienie przesłanek opracowania planu miejscowego oraz terenowo występujących uwarunkowań.

Spotkanie konsultacyjne dotyczy projektu planu miejscowego, rozpoczętego uchwałą nr LXII/726/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 stycznia 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego dla terenów przy ulicy Poznańskiej w Czapurach.

Obszar planu miejscowego ograniczony jest północną granicą działki o nr ewid. 40 obręb Czapury, zachodnią granicą działki o nr ewid. 31/2 obręb Czapury i wschodnią granicą dzialki o nr ewid. 53/2 obręb Czapury (ul. Poznańska).

Spotkanie konsultacyjne realizowane jest ramach projektu "Przestrzeń dla partycypacji"

Kto może wziąć udział:

Każdy zainteresowany

Jak można wziąć udział – przebieg konsultacji:

Do planu miejscowego zainteresowani mogą składać wnioski na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina w terminie do dnia 21 września 2018 r.

Kontakt:

Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Mosinie:
Pl. 20 Października 1, pok. 119-120
tel: 61-8109-570, 61-8109-571, 61-8109-572, 61-8109-573, 61-8109-579

Link do strony organizatora:

Szczegółowe informacje dotyczące prcedury sporządzania planu miejscowego dostępne są na stronie internetowej Gminy Mosina w zakładce "Obwieszczenia planistyczne".


Ankieta pt.: ANKIETA DOTYCZĄCA PROJEKTU PLANU MIEJSCOWEGO DLA TERENÓW PRZY ULICY POZNAŃSKIEJ W CZAPURACH

Ankieta jest anonimowa i zostanie dołączona do dokumentacji planistycznej związanej z opracowaniem planu miejscowego.

Łączna liczba przesłanych ankiet: 21


Pytanie nr 1: Czy należy umożliwić prowadzenie działalności gospodarczo – usługowej (wyznaczyć tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej) na tym terenie, w szczególności wzdłuż ulicy Poznańskiej?

[należało wybrać dokładnie jedną odpowiedź]

Wyniki głosowania

 1. TAK
  42.86% [liczba głosów: 9]
   
 2. NIE
  57.14% [liczba głosów: 12]
   

Pytanie nr 2: W przypadku umożliwienia prowadzenia działalności gospodarczo – usługowej na tym terenie (zabudowa mieszkaniowo – usługowa), w szczególności wzdłuż ulicy Poznańskiej, jakiego rodzaju mogłaby to być działalność?

[należało wybrać dokładnie jedną odpowiedź]

Wyniki głosowania

 1. Opis
  100% [liczba głosów: 21]
   

Pytanie nr 3: Czy należy zmienić ustaloną w obecnym planie drogę wewnętrzną 12 KDW o szerokości 6,0 m na drogę publiczną, co związane byłoby z jej poszerzeniem do 8,0 m?

[należało wybrać dokładnie jedną odpowiedź]

Wyniki głosowania

 1. TAK
  33.33% [liczba głosów: 7]
   
 2. NIE
  66.67% [liczba głosów: 14]
   

Pytanie nr 4: Czy należy przewidzieć podział działek budowlanych na mniejsze działki?

[należało wybrać dokładnie jedną odpowiedź]

Wyniki głosowania

 1. TAK
  33.33% [liczba głosów: 7]
   
 2. NIE
  66.67% [liczba głosów: 14]
   

Pytanie nr 5: W przypadku umożliwienia podziału działek budowlanych na mniejsze, jaka wielkość działki byłaby najlepsza?

[należało wybrać dokładnie jedną odpowiedź]

Wyniki głosowania

 1. Opis
  100% [liczba głosów: 21]
   

Pytanie nr 6: Metryczka - osoba wypełniająca ankietę:

[należało wybrać dokładnie jedną odpowiedź]

Wyniki głosowania

 1. posiada lub użytkuje nieruchomości na obszarze projektu planu miejscowego
  61.9% [liczba głosów: 13]
   
 2. nie posiada i nie użytkuje nieruchomości na obszarze projektu planu miejscowego
  38.1% [liczba głosów: 8]
   
 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]