Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Dwa projekty mpzp "Morasko - Radojewo - Umultowo" klin zieleni w rejonie ul. F. Jaśkowiaka oraz "Morasko - Radojewo - Umultowo" Radojewo Zachód część C w Poznaniu

organizator:
kategoria:
Planowanie przestrzenne
czas trwania:
od 29.11.2018
do 17.12.2018
status:
zakończone

foto art

Opis konsultacji:

II etap konsultacji społecznych dotyczących dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 'Morasko - Radojewo - Umultowo' klin zieleni w rejonie ul. F. Jaśkowiaka oraz 'Morasko - Radojewo - Umultowo' Radojewo Zachód część C w Poznaniu. Konsultacje obejmują spotkanie informacyjne oraz zbieranie opinii uczestników konsultacji.

Przedmiotem konsultacji społecznych dotyczących dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 'Morasko - Radojewo - Umultowo' klin zieleni w rejonie ul. F. Jaśkowiaka oraz 'Morasko - Radojewo - Umultowo' Radojewo Zachód część C w Poznaniu jest prezentacja projektu planu miejscowego oraz poinformowanie interesariuszy o: powodach przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego, obszarze miasta objętym granicami planu określonymi w uchwale nr XXVII/203/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 9 września 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 'Morasko – Radojewo – Umultowo' w Poznaniu, ustaleniach 'Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania' dla przedmiotowego obszaru, procedurze sporządzania planu miejscowego i terminie zbierania opinii interesariuszy do projektu planu miejscowego.

Kto może wziąć udział:

Konsultacje mają charakter otwarty i każdy może wziąć w nich udział. W przypadku tego projektu zależy nam szczególnie na dotarciu do mieszkańców Poznania reprezentowanych przez Radę Osiedlową Morasko - Radojewo w Poznaniu.

Jak można wziąć udział – przebieg konsultacji:

Zgodnie z Uchwałą nr XLVIII/844/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16 maja 2017r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie miasta Poznania w ramach procedury sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Poznania organizowane są dwuetapowe konsultacje społeczne, obejmujące spotkanie informacyjne oraz minimum czternastodniowy termin zbierania opinii.

  • wyrażenie pisemnej opinii i skierowanie do organizatora konsultacji: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu; ul. Za Bramką 1; 61-842 Poznań; tel. 61 63 96 460; e-mail: mpu@poznan.mpu.
  • uczestnictwo w spotkaniu dla mieszkańców, które odbędzie się w czwartek, 29 listopada 2018 r. o godzinie 17.00 w w siedzibie Rady Osiedla Morasko - Radojewo na ul. Morasko 57 w Poznaniu.

Kontakt:

Łukasz Olędzki
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
ul. Za Bramką 1; 61-842 Poznań
tel. 61 639 64 66; e-mail: loledzki@poznan.mpu.pl

Link do strony organizatora:

 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]