Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY KOSTRZYN o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kostrzyn, obejmującej tereny w obrębie ewidencyjnym Siekierki Wielkie, gm. Kostrzyn – czę

kategoria:
Planowanie przestrzenne
czas trwania:
od 13.03.2019
do 03.04.2019
status:
zakończone

foto art

Burmistrz Gminy Kostrzyn informuje, że w dniach od 13 marca 2019 r. do 3 kwietnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kostrzynie ponownie zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kostrzyn, obejmującej tereny w obrębie ewidencyjnym Siekierki Wielkie,
gm. Kostrzyn – część A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 1 kwietnia 2019 r. o godzinie 16.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Dworcowa 5, „62-025 Kostrzyn.

Do dnia 24 kwietnia 2019 r. każdy kto kwestionuje zapisy projektu będzie mógł złożyć uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Kostrzyn z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Projekt zmiany Studium zostanie także umieszczony na stronie internetowej Urzędu.

Poniżej orientacyjna lokalizacja terenów, których dotyczy procedura.

 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]