Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wokół stacji kolejowej w miejscowości Rokietnica

organizator:
kategoria:
Planowanie przestrzenne
czas trwania:
od 14.03.2019
do 05.04.2019
status:
zakończone

foto art

 Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Rokietnicy, ul. Golęcińska 1,
62-090 Rokietnica w terminie do dnia 5 kwietnia 2019 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Równocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081)
z a w i a d a m i a m
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wokół stacji kolejowej w miejscowości Rokietnica, opracowywanej na podstawie Uchwały Nr V/33/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku.
Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko wnioski do przedmiotowego opracowania mogą być składane w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (na adres urzad@rokietnica.pl) bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w terminie do dnia 5 kwietnia 2019 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Rokietnica.

 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]