Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Bogdanowo, gmina Oborniki.

foto art

Opis konsultacji:

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2019r. (tj. poniedziałek) o godzinie 15.30 na sali sesyjnej (I piętro) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 76.

Uwagi do projektu miejscowego planu ub do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie do Burmistrza Obornik z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2019r. na adres: Urząd Miejski ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 76, 64 - 600 Oborniki.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również te uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Kto może wziąć udział:

Wszyscy zainteresowani.

Kontakt:

Urząd Miejski w Obornikach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 76, 64 - 600 Oborniki

adres e-mail: um@um.oborniki.pl

Wydział Planowania Przestrzennego

Lidia Kizior-Pietrzak tel. 61 65 59136

Tomasz Misterski tel. 61 65 59139

Mateusz Karkowski tel. 61 65 59 139

Link do strony organizatora:

www.bip.oborniki.pl

 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]