Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy szkole w miejscowości Maniewo, gmina Oborniki..

kategoria:
Planowanie przestrzenne
czas trwania:
od 11.06.2019
do 16.07.2019
status:
zakończone
liczba odsłon:
49

foto art

Opis konsultacji:

Konsultacje dotyczą projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu o powierzchni 1,0 ha położonego przy szkole w miejscowości Maniewo, gmina Oborniki.

W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyznaczono teren zabudowy usług oświaty i nauki oraz teren zabudowy usług sportu i rekreacji.

Kto może wziąć udział:

Wszyscy zainteresowani.

Jak można wziąć udział – przebieg konsultacji:

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 czerwca 2019r. (tj. poniedziałek) o godzinie 15.30 na sali sesyjnej (I piętro) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 76.

Uwagi do projektu miejscowego planu ub do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie do Burmistrza Obornik z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 sierpnia 2019r. na adres: Urząd Miejski ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 76, 64 - 600 Oborniki.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również te uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, albo podpisem osobistym.

Kontakt:

(Imię i nazwisko, instytucja, wydział/referat, adres pocztowy, adres elektroniczny, numer telefonu)

Link do strony organizatora:

(Aktywny link zewnętrzny do strony organizatora zawierającej ogłoszenie dotyczące przedmiotowej procedury konsultacji – strona www/BIP. WAŻNE: Bardzo istotne jest zweryfikowanie czy ogłoszenie o konsultacjach na wszystkich stronach jest tożsame. Ewentualne zmiany powinny być wprowadzane na bieżąco na wszystkich stronach – na wszystkich kanałach informacyjnych)

 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]