Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Osiedle Przyjaźni - część północna' w Poznaniu

organizator:
kategoria:
Planowanie przestrzenne
czas trwania:
od 26.09.2019
do 17.10.2019
status:
zakończone

foto art

Opis konsultacji:

I etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Osiedle Przyjaźni - część północna' w Poznaniu. Konsultacje obejmują spotkanie informacyjne oraz zbieranie wniosków uczestników konsultacji.j w Poznaniu. Konsultacje obejmują spotkanie informacyjne oraz zbieranie wniosków uczestników konsultacji.

Przedmiotem konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Osiedle Przyjaźni – część północna' w Poznaniu jest poinformowanie interesariuszy o: rozpoczęciu prac nad projektem, powodach przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego, obszarze miasta objętym granicami planu określonymi w uchwale nr XV/211/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Osiedle Przyjaźni – część północna' w Poznaniu, ustaleniach 'Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania' dla przedmiotowego obszaru, procedurze sporządzania planu miejscowego i terminie zbierania wniosków interesariuszy do projektu planu miejscowego.

Kto może wziąć udział:

Konsultacje mają charakter otwarty i każdy może wziąć w nich udział. W przypadku tego projektu zależy nam szczególnie na dotarciu do mieszkańców Poznania reprezentowanych przez RO Nowe Winogrady Południe w Poznaniu.

Jak można wziąć udział – przebieg konsultacji:

Zgodnie z Uchwałą nr XLVIII/844/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16 maja 2017r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie miasta Poznania w ramach procedury sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Poznania organizowane są dwuetapowe konsultacje społeczne, obejmujące spotkanie informacyjne oraz minimum czternastodniowy termin zbierania opinii.)

  • wyrażenie pisemnej opinii i skierowanie do organizatora konsultacji: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu; ul. Za Bramką 1; 61-842 Poznań; tel. 61 63 96 460; e-mail: mpu@poznan.mpu.pl;
  • uczestnictwo w spotkaniu dla mieszkańców, które odbędzie w czwartek, 26 września 2019 r. o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej nr 66 na os. Przyjaźni 127 w Poznaniu.

Kontakt:

Łukasz Olędzki
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
ul. Za Bramką 1; 61-842 Poznań
tel. 61 639 64 66; e-mail: loledzki@poznan.mpu.pl

Link do strony organizatora:

www.mpu.pl
www.poznan.pl/konsultujemy

 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]