Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Zmiana numeracji porządkowej na ul. Tarnowskiej w miejscowości Mrowino

organizator:
kategoria:
Inne
czas trwania:
od 23.04.2020
do 24.04.2020
status:
zakończone

foto art

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 30/2020 WÓJTA GMINY ROKIETNICA z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany numeracji porządkowej ul. Tarnowskiej w miejscowości Mrowino:

Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami miejscowości Mrowino w sprawie zmiany numeracji porządkowej na ul. Tarnowskiej w miejscowości Mrowino.
Konsultacje przeznaczone są dla pełnoletnich mieszkańców miejscowości Mrowino.
Konsultacje przebiegać będą w następujących formach:
– poprzez zamieszczenie proponowanego wariantu zmiany numeracji porządkowej ul. Tarnowskiej w miejscowości Mrowino na stronie internetowej Urzędu Gminy Rokietnica www.rokietnica.pl w zakładce: GMINA / KONSULTACJE SPOŁECZNE oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.rokietnica.pl w zakładce: GMINA / KONSULTACJE SPOŁECZNE;
– poprzez przyjmowanie opinii i uwag w formie papierowej z wykorzystaniem formularza stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, możliwego do pobrania ze strony internetowej Urzędu Gminy Rokietnica www.rokietnica.pl w zakładce: GMINA / KONSULTACJE SPOŁECZNE. Formularz uwag do projektu zmiany numeracji porządkowej ul. Tarnowskiej w miejscowości Mrowino można złożyć w terminie od 23 kwietnia 2020 roku do 24 kwietnia 2020 roku w Biurze Obsługi Interesanta Budynek C Urzędu Gminy Rokietnica;
– poprzez przyjmowanie opinii i uwag w formie elektronicznej z wykorzystaniem formularza stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, możliwego do pobrania ze strony internetowej Urzędu Gminy Rokietnica www.rokietnica.pl w zakładce: GMINA / KONSULTACJE SPOŁECZNE. Formularz uwag do projektu zmiany numeracji porządkowej ul. Tarnowskiej w miejscowości Mrowino można przesłać na adres ri@rokietnica.pl w terminie od 23 kwietnia 2020 roku do 24 kwietnia 2020 roku.
Informacja o konsultacjach ukaże się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rokietnica, tablicach ogłoszeń miejscowości Mrowino, w Biuletynie Informacji Publicznej, w czasopiśmie Gminy Rokietnica Rokickie Wiadomości oraz na stronie internetowej Gminy Rokietnica.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury – Leopold Wiorek.
Z dniem 20 marca 2020r. traci moc Zarządzenie nr 21/2020 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 3 marca 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany numeracji porządkowej ul. Tarnowskiej w miejscowości Mrowino.

 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]