Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Konsultacje dotyczące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czerwonak

organizator:
kategoria:
Planowanie przestrzenne
czas trwania:
od 31.03.2021
do 10.05.2021
status:
zakończone

foto art

Opis konsultacji:

Urząd Gminy Czerwonak jest w trakcie opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czerwonak. Studium jest ramowym dokumentem określającym, jak powinien wyglądać przyszły rozwój przestrzenny gminy. Jego zapisy mają wpływ na wiele decyzji związanych z przestrzenią, przede wszystkim wskazują kierunki przeznaczenia terenów, w tym funkcje, które będą mogły być na tych terenach realizowane. Dokument będzie stanowić wytyczne do sporządzanych na jego podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które stanowią prawo miejscowe związane z procesami inwestycyjnymi i budowlanymi. Studium jest podzielone na część uwarunkowań, a więc stan istniejący oraz część „kierunki” stanowiącą proponowany przyszły sposób zagospodarowania terenów gminy Czerwonak. Aktualnie obowiązuje Studium przyjęte przez Radę Gminy w roku 2000, jednak ze względu na postępujący rozwój przestrzenny, uwarunkowania zewnętrzne lecz również ze względu na prognozy demograficzne, uznano, że zasadne jest opracowanie nowego Studium.

Urząd Gminy postanowił udostępnić roboczą wersję projektu Studium, który znajduje się jeszcze przed etapem opiniowania i uzgadniania z innymi organami, instytucjami, których uczestnictwo przewidziane jest w procedurze sporządzania Studium w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Kto może wziąć udział:

Wszyscy zainteresowani.

Jak można wziąć udział – przebieg konsultacji:

Liczymy na Państwa opinie, które mogą być kierowane:

Termin składania opinii: do 10 maja 2021 r.

Kontakt:

Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czewronak, tel. 61 81 20 270.

Link do strony organizatora:

Projekt Studium jest dostępny do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czerwonak pod adresem: https://bip.czerwonak.pl/7118/dokument/16615

 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]