Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Czerwonacki Budzet Obywatelski 2022 - zgłaszanie projektów

organizator:
kategoria:
Budżet obywatelski
czas trwania:
od 21.06.2021
do 18.07.2021
status:
zakończone

foto art

Opis konsultacji

Od 21 czerwca mieszkańcy mogą składać propozycje projektów do Czerwonackiego Budżetu Obywatelskiego (CBO) 2022. Termin składania wniosków upływa 18 lipca bieżącego roku. Kwota przeznaczona na zadania w CBO na rok 2022 wynosi 400 000 zł na projekty inwestycyjne (trwarde), z czego koszt pojedynczego projektu nie może przekroczyć 150 000 zł.

Do 2 września przedstawiona zostanie ostateczna lista zgłoszonych projektów, które zostaną poddane pod głosowanie powszechne. Głosowanie nad projektami potrwa do 26 września.

Projekty

Składane projekty muszą dotyczyć zadań inwestycyjnych (twardych) - np.: remont, modernizację, adaptację, budowę nowego obiektu lub zakupu wyposażenia. Nie dopuszcza się projektów dotyczących budowy dróg.

Propozycje projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy pełnoletni mieszkaniec gminy, z wyjątkiem osób będących członkami Zespołu Weryfikującego. Projekty zgłaszane są na elektronicznym formularzu zgłoszeniowym projektu. Każdy projekt zgłoszony na formularzu, winien uzyskać poparcie 10 osób. Formularz zgłoszeniowy projektu dostępny jest pod linkiem: https://czerwonak.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski.

Głosowanie

  1. Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Gminy, który ukończył 13 lat. Głosowanie przeprowadza się w terminie określonym w harmonogramie. Głosować będzie można w formie elektronicznej. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” przy 3 wybranych projektach spośród wszystkich umieszczonych na karcie do głosowania. Głos oddany na mniejszą lub większą liczbę projektów jest nieważny. Każdy uprawniony mieszkaniec Gminy może wziąć udział w głosowaniu tylko jeden raz.
  2. Obliczenie wyniku głosowania polega na zsumowaniu ważnych głosów oddanych na każdy z projektów. Do realizacji kwalifikować się będą te projekty, które uzyskają największą liczbę głosów, z zastrzeżeniem, że kolejny z listy rankingowej będzie wchodził projekt z innej miejscowości niż poprzednie, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na Czerwonacki Budżet Obywatelski.

Kontakt

Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62 - 004 Czerwonak, tel. 61 65 44 204, mail: kancelaria@czerwonak.pl

 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]