Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Konsultacje społeczne dot. gospodarowania odpadami w Poznaniu

organizator:
kategoria:
Ochrona środowiska
czas trwania:
od 01.07.2021
do 31.07.2021
status:
zakończone

foto art

Opis konsultacji:

Urząd Miasta Poznania zaprasza na konsultacje społeczne dotyczące Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania oraz uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Przedmiotem konsultacji społecznych jest uzyskanie opinii, uwag i propozycji mieszkańców Poznania w sprawie tekstu Regulaminu utrzymania czystości i porządku oraz uchwały w sprawie szczegółowego świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, które miałyby zacząć obowiązywać od 1 lipca 2022 r.

Poznań, w związku z wystąpieniem ze struktur Związku Międzygminnego GOAP, rozpoczyna samodzielną budowę nowego systemu gospodarki odpadami ukierunkowanego na potrzeby indywidualne Miasta i jego mieszkańców. Teksty przeznaczone do konsultacji z Państwem na razie tylko nieznacznie różnią się od tych obecnie obowiązujących. Naszym celem jest wypracowanie wspólnie z mieszkańcami docelowych nowych rozwiązań w zakresie zasad odbioru odpadów komunalnych oraz utrzymania czystości i porządku, które mogłyby zostać wdrożone na terenie Poznania, począwszy od drugiej połowy 2022 r. Bazą do tych rozmów są postanowienia uchwał, które dotychczas regulowały tę tematykę. Organizowane konsultacje mają za zadanie wypracować w efekcie znowelizowane akty prawa miejscowego.

Zachęcamy Państwa do przesyłania swoich uwag i propozycji, a tym samym przyczynienia się do wprowadzania korzystnych zmian w naszym mieście, na miarę rzeczywistych potrzeb i oczekiwań. Wniesione przez Państwa uwagi będą w kolejnym etapie szczegółowo analizowane pod kątem możliwości ich wdrożenia i zastosowania. Analizy te będą dotyczyły aspektów zarówno ekonomiczno-finansowych, jak i formalno-prawnych.

Najbardziej zależy nam na poznaniu Państwa opinii w zakresie:

 • wymagań dotyczących miejsc gromadzenia odpadów;
 • utrzymania miejsc gromadzenia odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
 • udostępnienia pojemników i worków w celu realizacji odbioru odpadów komunalnych;
 • gromadzenia odpadów wystawkowych w kontenerach (dot. właścicieli nieruchomości wielorodzinnych);
 • funkcjonowania Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK);
 • częstotliwości odbioru odpadów komunalnych;
 • wymagania dot. sposobu prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych w miejscach publicznych;
 • zasad utrzymania czystości w przestrzeni publicznej,
 • zasad w zakresie utrzymania zwierząt domowych i prowadzenia deratyzacji,
 • zasad postępowania z nieczystościami ciekłymi.

Kto może wziąć udział:

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są wszyscy mieszkańcy Poznania. Do wyrażania opinii w szczególności zachęcamy właścicieli i zarządców nieruchomości oraz przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych.

Jak można wziąć udział – przebieg konsultacji:

Swoje opinie i sugestie dotyczące projektów aktów prawa miejscowego można przesyłać:

 • pocztą elektroniczną na adres: konsultacje_regulamin@um.poznan.pl
 • pocztą tradycyjną na adres: Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań

Kontakt:

Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Poznania wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania, w zakresie:

 • gospodarowania odpadami komunalnymi - tel. 61 888 4563,
 • utrzymania czystości i porządku, tematyki zwierząt, deratyzacji itp. - tel. 61 878 4255.

Link do strony organizatora:

https://www.poznan.pl/mim/konsultujemy/inne,p,38117,38125.html

 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]