Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina

kategoria:
Planowanie przestrzenne
czas trwania:
od 18.10.2021
do 22.11.2021
status:
zakończone

foto art

Zachęcamy do wypełnienia anonimowej ankiety, która jest wprowadzeniem do dyskusji na temat zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina. Wyniki ankiety posłużą do planowania przyszłości gminy w zakresie zagospodarowania przestrzennego.

https://www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/articlesView,795,34,Zmiana-Studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-Murowana-Goslina,PL


Ankieta pt.: Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina

Zachęcamy do wypełnienia anonimowej ankiety, która jest wprowadzeniem do dyskusji na temat zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina. Wyniki ankiety posłużą do planowania przyszłości gminy w zakresie planowania przestrzennego.

Łączna liczba przesłanych ankiet: 108


Pytanie nr 1: W jakiej miejscowości gminy Murowana Goślina Pani/Pan mieszka?

*proszę o udzielenie odpowiedzi na kolejne pytania w odniesieniu do miejscowości na terenie gminy, w której Pani/Pan mieszka albo najczęściej odwiedza (dla osób niebędących mieszkańcami gminy Murowana Goślina).

[należało wybrać dokładnie jedną odpowiedź]

Wyniki głosowania

 1. Białęgi
  0.93% [liczba głosów: 1]
   
 2. Białężyn
  0.93% [liczba głosów: 1]
   
 3. Boduszewo
  3.7% [liczba głosów: 4]
   
 4. Długa Goślina
  3.7% [liczba głosów: 4]
   
 5. Głębocko
  0.93% [liczba głosów: 1]
   
 6. Głęboczek
  3.7% [liczba głosów: 4]
   
 7. Kamińsko
  1.85% [liczba głosów: 2]
   
 8. Kąty
  1.85% [liczba głosów: 2]
   
 9. Łopuchowo
  0% [liczba głosów: 0]
   
 10. Łopuchówko
  1.85% [liczba głosów: 2]
   
 11. Łoskoń Stary
  0.93% [liczba głosów: 1]
   
 12. Mściszewo
  3.7% [liczba głosów: 4]
   
 13. Murowana Goślina
  42.59% [liczba głosów: 46]
   
 14. Nieszawa
  0% [liczba głosów: 0]
   
 15. Przebędowo
  6.48% [liczba głosów: 7]
   
 16. Raduszyn
  0.93% [liczba głosów: 1]
   
 17. Rakownia
  14.81% [liczba głosów: 16]
   
 18. Starczanowo
  0% [liczba głosów: 0]
   
 19. Trojanowo
  4.63% [liczba głosów: 5]
   
 20. Uchorowo
  0% [liczba głosów: 0]
   
 21. Wojnowo
  0% [liczba głosów: 0]
   
 22. Wojnówko
  1.85% [liczba głosów: 2]
   
 23. Zielonka
  1.85% [liczba głosów: 2]
   
 24. Złotoryjsko
  1.85% [liczba głosów: 2]
   
 25. inna...
  0% [liczba głosów: 0]
   
 26. nie mieszkam w gminie Murowana Goślina
  0.93% [liczba głosów: 1]
   

Pytanie nr 2: Płeć

[należało wybrać dokładnie jedną odpowiedź]

Wyniki głosowania

 1. Kobieta
  50% [liczba głosów: 54]
   
 2. Mężczyzna
  50% [liczba głosów: 54]
   

Pytanie nr 3: Wiek

[należało wybrać dokładnie jedną odpowiedź]

Wyniki głosowania

 1. mniej niż 18 lat
  0% [liczba głosów: 0]
   
 2. 19 - 40 lat
  46.3% [liczba głosów: 50]
   
 3. 41 - 60 lat
  46.3% [liczba głosów: 50]
   
 4. więcej niż 60 lat
  7.41% [liczba głosów: 8]
   

Pytanie nr 4: Wykształcenie

[należało wybrać dokładnie jedną odpowiedź]

Wyniki głosowania

 1. Podstawowe
  0.93% [liczba głosów: 1]
   
 2. Zasadnicze zawodowe
  4.63% [liczba głosów: 5]
   
 3. Średnie
  28.7% [liczba głosów: 31]
   
 4. Wyższe
  65.74% [liczba głosów: 71]
   

Pytanie nr 5: Czy Pani/Pan lubi swoją miejscowość?

[należało wybrać dokładnie jedną odpowiedź]

Wyniki głosowania

 1. to najlepsze miejsce do życia
  8.33% [liczba głosów: 9]
   
 2. jestem zadowolony/a z życia w mojej miejscowości
  58.33% [liczba głosów: 63]
   
 3. jestem średnio zadowolony/a z życia w mojej miejscowości
  28.7% [liczba głosów: 31]
   
 4. nie lubię tu żyć, myślę o przeprowadzce
  4.63% [liczba głosów: 5]
   

Pytanie nr 6: Jakie uciążliwości występują w Pani/Pana otoczeniu?

można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź

[należało wybrać przynajmniej jedną odpowiedź]

Wyniki głosowania

 1. uciążliwe usługi
  5.56% [liczba głosów: 6]
   
 2. uciążliwy przemysł
  3.7% [liczba głosów: 4]
   
 3. hałas
  10.19% [liczba głosów: 11]
   
 4. zanieczyszczone powietrze
  31.48% [liczba głosów: 34]
   
 5. zaniedbana zieleń
  24.07% [liczba głosów: 26]
   
 6. zniszczona zabudowa
  14.81% [liczba głosów: 16]
   
 7. bariery architektoniczne (brak podjazdów, wind, wysokie krawężniki i schody)
  10.19% [liczba głosów: 11]
   
 8. niebezpieczne miejsca
  14.81% [liczba głosów: 16]
   
 9. niedostateczna infrastruktura drogowa (np. drogi gruntowe lub wymagające remontu)
  61.11% [liczba głosów: 66]
   
 10. inne (jakie?) …
  24.07% [liczba głosów: 26]
   
 11. nie występują
  8.33% [liczba głosów: 9]
   

Pytanie nr 7: Jakich usług brakuje w Pani/Pana okolicy?

można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź

[należało wybrać przynajmniej jedną odpowiedź]

Wyniki głosowania

 1. handlowych
  25.93% [liczba głosów: 28]
   
 2. gastronomicznych
  29.63% [liczba głosów: 32]
   
 3. oświatowych
  9.26% [liczba głosów: 10]
   
 4. zdrowia
  25.93% [liczba głosów: 28]
   
 5. oferty dla seniorów
  10.19% [liczba głosów: 11]
   
 6. sportu i rekreacji
  38.89% [liczba głosów: 42]
   
 7. kulturalnych
  31.48% [liczba głosów: 34]
   
 8. opieki nad zwierzętami
  2.78% [liczba głosów: 3]
   
 9. galerii handlowych
  9.26% [liczba głosów: 10]
   
 10. inne (jakie?) …
  3.7% [liczba głosów: 4]
   
 11. nie brakuje
  19.44% [liczba głosów: 21]
   

Pytanie nr 8: Jakie problemy komunikacyjne występują w gminie?

można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź

[należało wybrać przynajmniej jedną odpowiedź]

Wyniki głosowania

 1. niewystarczająca liczba miejsc postojowych, parkowanie samochodów na chodnikach i trawnikach
  37.04% [liczba głosów: 40]
   
 2. niedostateczna ilość ścieżek rowerowych
  47.22% [liczba głosów: 51]
   
 3. niewystarczająca liczba chodników
  30.56% [liczba głosów: 33]
   
 4. niewystarczająca liczba utwardzonych dróg
  44.44% [liczba głosów: 48]
   
 5. niewystarczająca liczba kursów pociągu
  20.37% [liczba głosów: 22]
   
 6. niewystarczająca liczba kursów autobusów komunikacji gminnej
  22.22% [liczba głosów: 24]
   
 7. inne (jakie?) …
  4.63% [liczba głosów: 5]
   
 8. nie widzę problemów
  9.26% [liczba głosów: 10]
   

Pytanie nr 9: Gdzie chciałaby/chciałby Pani/Pan robić codzienne zakupy?

proszę zaznaczyć maksymalnie 2 odpowiedzi

[należało wybrać przynajmniej jedną odpowiedź]

Wyniki głosowania

 1. w lokalnych sklepach
  62.04% [liczba głosów: 67]
   
 2. na targowiskach
  42.59% [liczba głosów: 46]
   
 3. w dyskontach
  45.37% [liczba głosów: 49]
   
 4. w galeriach handlowych
  10.19% [liczba głosów: 11]
   
 5. w innych (jakich?) …
  1.85% [liczba głosów: 2]
   

Pytanie nr 10: Jakich terenów brakuje w Pani/Pana miejscowości? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)

można zaznaczyć kilka odpowiedzi

[należało wybrać przynajmniej jedną odpowiedź]

Wyniki głosowania

 1. parków i skwerów
  26.85% [liczba głosów: 29]
   
 2. zieleni przyulicznej
  22.22% [liczba głosów: 24]
   
 3. zieleni naturalnej (łąk, lasów)
  9.26% [liczba głosów: 10]
   
 4. terenów rekreacyjno-sportowych
  36.11% [liczba głosów: 39]
   
 5. zieleni izolującej od obiektów uciążliwych
  19.44% [liczba głosów: 21]
   
 6. nie brakuje terenów zieleni
  33.33% [liczba głosów: 36]
   
 7. innych (jakich?) …
  0.93% [liczba głosów: 1]
   

Pytanie nr 11: W jakim kierunku powinna się rozwijać Pani/Pana miejscowość? (można zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)

proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi

[należało wybrać przynajmniej jedną odpowiedź]

Wyniki głosowania

 1. rozbudowa mieszkalnictwa jednorodzinnego
  40.74% [liczba głosów: 44]
   
 2. rozbudowa mieszkalnictwa wielorodzinnego
  14.81% [liczba głosów: 16]
   
 3. rozwój rolnictwa
  12.04% [liczba głosów: 13]
   
 4. przeznaczenie terenów pod farmy fotowoltaiczne
  6.48% [liczba głosów: 7]
   
 5. rozwój turystyki
  53.7% [liczba głosów: 58]
   
 6. rozwój przemysłu
  12.96% [liczba głosów: 14]
   
 7. rozbudowa infrastruktury technicznej (np. drogi, ścieżki rowerowe, oświetlenie)
  60.19% [liczba głosów: 65]
   
 8. nie mam zdania
  6.48% [liczba głosów: 7]
   
 9. inny (jaki?) …
  4.63% [liczba głosów: 5]
   
 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]