Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.






ANKIETA - Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Murowana Goślina do 2030 roku

kategoria:
Inne
czas trwania:
od 10.01.2022
do 28.01.2022
status:
zakończone

foto art

Rozpoczynamy prace nad Strategią Rozwoju Gminy Murowana Goślina 2022 + !

Niniejszy cykl prac nad aktualizacją strategii rozwoju jest ewolucyjną kontynuacją kierunków rozwojowych Murowanej Gośliny zdefiniowanych w poprzednich dokumentach strategicznych. Przyjęty cykl realizacji działań związanych ze strategią jest odpowiedzią władz Miasta i Gminy Murowana Goślina na ciągłe dążenie do poprawy jakości przyjmowanych tego typu dokumentów, analizę dynamicznie zmieniającego się otoczenia oraz nowych wyzwań dotyczących regionu. Kluczowym założeniem przyjętym na czas prac nad dokumentem jest przyjęcie perspektywy mieszkańca, jego potrzeb, spostrzeżeń oraz korzystania z zasobów gminy. Chcemy włączyć w najbliższy cykl prac nad aktualizacją strategii wiele grup społecznych, ponieważ ich spostrzeżenia będą kluczowe dla określania kierunków rozwojowych gminy.

Na pierwszym etapie zapraszamy wszystkich mieszkańców do podzielenia się spostrzeżeniami oraz pomysłami, które w pierwszej kolejności powinny być brane pod uwagę w kontekście kształtowania konkretnych kierunków rozwoju. W związku z powyższym prosimy o wypełnienie formularza, który będzie stanowił źródło odniesienia dla zespołu pracującego nad realizacją Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Murowana Goślina do 2030 roku.


Ankieta pt.: Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Murowana Goślina do 2030 roku

Niniejszy cykl prac nad aktualizacją strategii rozwoju jest ewolucyjną kontynuacją kierunków rozwojowych Murowanej Gośliny zdefiniowanych w poprzednich dokumentach strategicznych. Przyjęty cykl realizacji działań związanych ze strategią jest odpowiedzią władz Miasta i Gminy Murowana Goślina na ciągłe dążenie do poprawy jakości przyjmowanych tego typu dokumentów, analizę dynamicznie zmieniającego się otoczenia oraz nowych wyzwań dotyczących regionu. Kluczowym założeniem przyjętym na czas prac nad dokumentem jest przyjęcie perspektywy mieszkańca, jego potrzeb, spostrzeżeń oraz korzystania z zasobów gminy. Chcemy włączyć w najbliższy cykl prac nad aktualizacją strategii wiele grup społecznych, ponieważ ich spostrzeżenia będą kluczowe dla określania kierunków rozwojowych gminy.

Na pierwszym etapie zapraszamy wszystkich mieszkańców do podzielenia się spostrzeżeniami oraz pomysłami, które w pierwszej kolejności powinny być brane pod uwagę w kontekście kształtowania konkretnych kierunków rozwoju. W związku z powyższym prosimy o wypełnienie formularza, który będzie stanowił źródło odniesienia dla zespołu pracującego nad realizacją Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Murowana Goślina do 2030 roku.

Łączna liczba przesłanych ankiet: 42


Pytanie nr 1: Proszę o wybranie maksymalnie 3 głównych problemów społecznych występujących na terenie gminy:

[należało wybrać przynajmniej jedną odpowiedź]

Wyniki głosowania

 1. przestępczość
  16.67% [liczba głosów: 7]
   
 2. przestępczość młodocianych
  4.76% [liczba głosów: 2]
   
 3. bezrobocie
  14.29% [liczba głosów: 6]
   
 4. bieda
  14.29% [liczba głosów: 6]
   
 5. przemoc w rodzinie
  0% [liczba głosów: 0]
   
 6. alkoholizm
  30.95% [liczba głosów: 13]
   
 7. narkomania
  9.52% [liczba głosów: 4]
   
 8. wzrost liczby osób starszych
  33.33% [liczba głosów: 14]
   
 9. wzrost liczby osób niepełnosprawnych i chorych
  14.29% [liczba głosów: 6]
   
 10. brak wykwalifikowanych pracowników
  19.05% [liczba głosów: 8]
   
 11. brak atrakcyjnych miejsc pracy
  57.14% [liczba głosów: 24]
   
 12. inne (jakie?)
  23.81% [liczba głosów: 10]
   

Pytanie nr 2: Proszę o wybranie maksymalnie 6 priorytetów, które mają lub mogłyby mieć największy wpływ na rozwój Gminy 2 latach 2021-2027 (2030) oraz rozwiązanie istniejących problemów i barier rozwoju:

[należało wybrać przynajmniej jedną odpowiedź]

Wyniki głosowania

 1. udogodnienia dla przedsiębiorców (w tym: ulgi, przygotowane tereny pod inwestycje)
  23.81% [liczba głosów: 10]
   
 2. sprowadzenie do gminy dużego inwestora w branży rolno-spożywczej, przetwórczej
  19.05% [liczba głosów: 8]
   
 3. sprowadzenie do gminy dużego inwestora w branży przemysłu czasy wolnego (atrakcji turystycznych)
  33.33% [liczba głosów: 14]
   
 4. budowa i modernizacja obiektów sportu i rekreacji
  50% [liczba głosów: 21]
   
 5. budowa i modernizacja obiektów kultury i rozrywki
  23.81% [liczba głosów: 10]
   
 6. budowa i modernizacja obiektów kultury i rozrywki
  7.14% [liczba głosów: 3]
   
 7. rozwój turystyki, w tym infrastruktury oraz bazy noclegowej i gastronomicznej
  33.33% [liczba głosów: 14]
   
 8. rozwój systemu segregacji odpadów w celu obniżenia cen
  28.57% [liczba głosów: 12]
   
 9. promocja i wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (np. fotowoltaiki)
  14.29% [liczba głosów: 6]
   
 10. budowa nowych i modernizacja istniejących dróg oraz ciągów pieszo-rowerowych
  50% [liczba głosów: 21]
   
 11. rozwój infrastruktury technicznej (w tym: sieci wodociągowej i kanalizacyjnej)
  19.05% [liczba głosów: 8]
   
 12. rozwój transportu publicznego
  23.81% [liczba głosów: 10]
   
 13. poprawa estetyki i zagospodarowanie przestrzeni publicznych (rynku, placów, skwerów, miejsc spotkań)
  33.33% [liczba głosów: 14]
   
 14. rozbudowa miejsc przeznaczonych dla osób starszych i chorych (opieka, rehabilitacja)
  7.14% [liczba głosów: 3]
   
 15. zwiększenie dostępności do programów mających na celu zmniejszenie bezrobocia i patologii
  9.52% [liczba głosów: 4]
   
 16. poprawa dostępu do opieki zdrowotnej
  52.38% [liczba głosów: 22]
   
 17. poprawa dostępu do świadczeń w zakresie opieki społecznej
  4.76% [liczba głosów: 2]
   
 18. modernizacja i doposażenie przedszkoli oraz szkół
  11.9% [liczba głosów: 5]
   
 19. promocja gminy, w tym: promocja turystyczna i gospodarcza
  14.29% [liczba głosów: 6]
   
 20. rozwój sieci internetowej (w tym: szerokopasmowej)
  21.43% [liczba głosów: 9]
   
 21. rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną (przez internet)
  14.29% [liczba głosów: 6]
   
 22. wspieranie działań i organizacja wydarzeń kulturalnych, sportowych
  14.29% [liczba głosów: 6]
   
 23. wspieranie innowacji i rozwój eksportu usług i produktów
  0% [liczba głosów: 0]
   
 24. sprawny urząd i samorząd gminny
  40.48% [liczba głosów: 17]
   
 25. rozwój rolnictwa, w tym nowoczesnych gospodarstw rolnych i przemysłu przetwórczego
  7.14% [liczba głosów: 3]
   
 26. inne (jakie?)
  7.14% [liczba głosów: 3]
   

Pytanie nr 3: Zaproponuj zmiany, które powinny nastąpić, by wybrane priorytety mogły zostać zrealizowane:

[należało wybrać dokładnie jedną odpowiedź]

Wyniki głosowania

 1. Odpowiedź:
  100% [liczba głosów: 42]
   

Pytanie nr 4: Wypisz z czym Twoim zdaniem:

[należało wybrać przynajmniej jedną odpowiedź]

Wyniki głosowania

 1. jest obecnie utożsamiana Murowana Goślina?
  95.24% [liczba głosów: 40]
   
 2. powinna być utożsamiana Murowana Goślina?
  88.1% [liczba głosów: 37]
   

Pytanie nr 5: Z czego Murowana Goślina powinna być dumna (wypisz 3 słowa wraz z uzasadnieniem):

[należało wybrać przynajmniej jedną odpowiedź]

Wyniki głosowania

 1. Odpowiedź:
  97.62% [liczba głosów: 41]
   
 2. Odpowiedź:
  66.67% [liczba głosów: 28]
   
 3. Odpowiedź:
  52.38% [liczba głosów: 22]
   

Pytanie nr 6: Wypisz 3 najważniejsze rzeczy, które w Murowanej Goślinie powinny się zmienić:

[należało wybrać przynajmniej jedną odpowiedź]

Wyniki głosowania

 1. Odpowiedź:
  97.62% [liczba głosów: 41]
   
 2. Odpowiedź:
  80.95% [liczba głosów: 34]
   
 3. Odpowiedź:
  64.29% [liczba głosów: 27]
   

Pytanie nr 7: Wypisz 3 najważniejsze inwestycje, które powinny być zrealizowane w najbliższych latach:

[należało wybrać przynajmniej jedną odpowiedź]

Wyniki głosowania

 1. Odpowiedź:
  97.62% [liczba głosów: 41]
   
 2. Odpowiedź:
  83.33% [liczba głosów: 35]
   
 3. Odpowiedź:
  76.19% [liczba głosów: 32]
   

Pytanie nr 8: Zdefiniuj, do których grup społecznych należysz:

[należało wybrać przynajmniej jedną odpowiedź]

Wyniki głosowania

 1. Mieszkaniec
  88.1% [liczba głosów: 37]
   
 2. Przedsiębiorca
  9.52% [liczba głosów: 4]
   
 3. Emeryt
  9.52% [liczba głosów: 4]
   
 4. Młodzież do 26 roku życia
  4.76% [liczba głosów: 2]
   
 5. Młody człowiek do 13 roku życia
  2.38% [liczba głosów: 1]
   
 6. Działacz społeczny
  7.14% [liczba głosów: 3]
   
 7. Pracownik jednostki publicznej (urzędnik, pracownik socjalny, nauczyciel, pracownik samorządowej jednostki budżetowej)
  11.9% [liczba głosów: 5]
   
 8. Inne
  0% [liczba głosów: 0]
   




 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]