Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027

Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Wie

Data publikacji: 2022-01-03

Konsultacje społeczne projektu programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021‑2027 (FEW 2021+) rozpoczęły się 30 września 2021 roku, po podjęciu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwały Nr 4151/2021 z dnia 29 września 2021 roku w sprawie przyjęcia projektu programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021‑2027 celem przedłożenia go do konsultacji. Konsultacje społeczne trwały 37 dni i zakończyły się 5 listopada 2021 roku.

Konferencja inaugurująca konsultacje społeczne odbyła się w dniu 30 września 2021r. Zapowiedź konferencji ukazała się w prasie o zasięgu regionalnym, na stronach internetowych, w mediach społecznościowych oraz w telewizji. Drogą elektroniczną wysłano ponad 3000 zaproszeń. Wydarzenie odbyło się w formule online. Transmisję na żywo na kanale Youtube WRPO Wielkopolska wyświetlono 652 razy.

Uwagi w ramach konsultacji społecznych można było zgłaszać za pomocą następujących form:

  • drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza uwag dostępnego na stronie www: wrpo.wielkopolskie.pl
  • drogą elektroniczną na adres mailowy: konsultacjeFEW2021‑2027@umww.pl
  • w trakcie konsultacji on‑line w dniu 30.09.2021 r. w godzinach 11:00-15:00.

Przez okres trwania konsultacji społecznych zostało zgłoszonych ponad 300 uwag. Zdecydowana większość została wniesiona przez przedstawicieli podmiotu publicznego oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. Zgłoszone uwagi miały różny stopień szczegółowości i dotyczyły zarówno poszczególnych celów szczegółowych projektu Programu, jak i dokumentu jako całości, zwracając uwagę na kwestie o charakterze horyzontalnym. Zdecydowana większość uwag odnosiła się do priorytetu SPOŁECZEŃSTWO oraz priorytetu ŚRODOWISKO I ENERGIA.

Więcej informacji dotyczących przebiegu konsultacji społecznych i wyników konsultacji, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do uwag zgłaszanych w ich trakcie zawiera poniższy plik:

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021‑2027 (PDF)

Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla projektu programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021‑2027

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021‑2027 podany został przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego do publicznej informacji 30 września 2021 r., z możliwością składania przez społeczeństwo uwag i wniosków w terminie od 30 września do 5 listopada 2021 r.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych nie zgłoszono uwag do przedmiotowej Prognozy.
 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]