Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Nowy rok z konsultacjami Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu

Nowy rok z konsultacjami Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu

Data publikacji: 2018-01-08

Wiadukt Kurlandzka

Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej oraz sąsiadujących z nim skrzyżowań ul. Kurlandzkiej z Wiatraczną i Kurlandzkiej z Bobrzańską. Dwuwariantowa koncepcja tej inwestycji to przedmiot pierwszych konsultacji społecznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu w 2018 roku.

W miejscu istniejącego wiaduktu łączącego osiedla Żegrze i Chartowo powstanie zupełnie nowa, rozbudowana konstrukcja. Przebudowane będą położone po obu stronach skrzyżowania ul. Kurlandzkiej z Wiatraczną i Bobrzańską.

Szczegółowy zakres prac w ramach powyższej inwestycji wraz z materiałami graficznymi opublikowany zostanie na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich 4 stycznia 2018 roku. Od 4 do 18 stycznia 2018 każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić uwagi i propozycje zmian w zaprezentowanej koncepcji.

Komentarze, sugestie i pytania będzie można przesyłać do ZDM pocztą elektroniczną na adres: kurlandzka@zdm.poznan.pl lub tradycyjną, na adres Zarządu Dróg Miejskich przy ul. Wilczak 17 w Poznaniu.

Zaplanowane zostało również spotkanie z mieszkańcami w szczególności osiedli Żegrze i Chartowo, które odbędzie się 11 stycznia o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej nr 64, os. Orła Białego 120.

Węzeł Koszalińska

Dzień wcześniej, 10 stycznia, o godz. 17:00, w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Hezjoda 15 odbędzie się spotkanie z mieszkańcami w szczególności osiedli Strzeszyn, Podolany i Sołacz, na którym przedstawione będą koncepcje przebudowy ul. Lutyckiej w ciągu drogi krajowej 92 pomiędzy węzłami "Podolany" i "Koszalińska" wraz z budową przedłużenia al. Solidarności" w Poznaniu oraz wiaduktu nad linią kolejową Poznań - Piła.

Konsultacje potrwają do 19 stycznia. Udostępniony został adres email: lutycka@zdm.poznan.pl, na który można przesyłać uwagi, propozycje zmian oraz pytania dotyczące zaprezentowanej koncepcji. Każdy zainteresowany będzie mógł również złożyć swoje propozycje na piśmie w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich przy ul. Wilczak 17 w Poznaniu lub przesłać je pocztą tradycyjną.

Osiedle Św. Łazarz

W połowie grudnia rozpoczęła się dyskusja na temat jednego z najważniejszych projektów drogowych na terenie Łazarza, obejmują m. in. nową organizację ruchu i wprowadzenie stref uspokojonego ruchu i płatnego parkowania.

Uspokojenie ruchu, uporządkowanie parkowania i uczynienie ulic Łazarza bardziej przyjaznymi mieszkańcom to najważniejsze cele wielowariantowej koncepcji organizacji ruchu dla tej dzielnicy. Obejmuje ona zmianę kierunków ruchu na wybranych odcinkach łazarskich ulic, ograniczenie prędkości do 30km/h i wyłączenie niektórych fragmentów z ruchu kołowego. W połączeniu z rewitalizacją Rynku Łazarskiego i wprowadzeniem Strefy Płatnego Parkowania zmiany te mają szansę wydatnie podnieść jakość życia mieszkańców Łazarza.

Szczegółowe opisy każdego z wariantów, wraz z materiałami graficznymi będą dostępne na stronie internetowej oraz w siedzibie ZDM przy ul. Wilczak 17 w Poznaniu. Opinie, propozycje zmian i pytania na ich temat będą zbierane do końca stycznia 2018 roku. Można będzie przesyłać je pocztą elektroniczną na adres lazarz@zdm.poznan.pl, pocztą tradycyjną na adres Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań,

17 i 18 stycznia zorganizowane zostaną spotkania dla mieszkańców Łazarza z udziałem specjalistów Zarządu Dróg Miejskich, Urzędu Miasta Poznania i projektantów koncepcji. 17 stycznia spotkanie odbędzie się o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Łukaszewicza 9/13, natomiast 18 stycznia 2018 roku o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej nr 33 przy ul. Wyspiańskiego.

Jeżyce

Na Jeżycach, ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców, przedłużono termin konsultacji społecznych dotyczących organizacji ruchu. W związku z tym opiniowanie, które miało zakończyć się w drugiej połowie grudnia zostało przedłużone do końca stycznia 2018 roku.

Uspokojenie ruchu i ograniczenie lub uniemożliwienie tranzytowych przejazdów przez Jeżyce to kluczowe założenia wielowariantowej koncepcji organizacji ruchu dla tej dzielnicy, której konsultacje społeczne rozpoczęły się 13 października 2017 roku.

Ze względu na zakres przedsięwzięcia podzielone zostały na dwa etapy. W pierwszym uczestnicy mogli wypowiedzieć się na temat ogólnych, tak zwanych "sieciowych" zmian zaproponowanych dla całego osiedla. Drugi etap konsultacji dotyczyć ma szczegółowych rozwiązań dla poszczególnych ulic. Drugi etap konsultacji społecznych, poświęcony rozwiązaniom szczegółowym rozpocznie się 15 stycznia 2018 roku i potrwa do końca miesiąca. W ramach opiniowania odbędą się również spotkania z mieszkańcami, zaplanowane na drugą połowę stycznia.

Opinie w formie pisemnej przesłać pocztą elektroniczną na adres jezyce@zdm.poznan.pl, tradycyjną lub dostarczyć osobiście do siedziby ZDM w Poznaniu.

Skrzyżowanie na Piątkowie

Przebudowa skrzyżowań, w tym wydzielenie lewo- i prawoskrętów, budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych to zmiany, które zaproponowano w rejonie skrzyżowań ulicy Marka z Aviano z ulicą Stróżyńskiego oraz ulicami Morasko i Mateckiego.

Wielowariantowa koncepcja przebudowy tych skrzyżowań jest przedmiotem konsultacji społecznych, które rozpoczną się 10 stycznia. Potrwają one do 24 stycznia, a w międzyczasie, 15 stycznia odbędzie się spotkanie z mieszkańcami.
W dniu rozpoczęcia konsultacji społecznych uruchomiony zostanie adres poczty elektronicznej mateckiego@zdm.poznan.pl, pod który każdy zainteresowany będzie mógł przesyłać swoje uwagi i propozycje zmian do zaprezentowanej koncepcji. Swoimi spostrzeżeniami będzie można podzielić się również za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub dostarczając je bezpośrednio do siedziby ZDM przy ul. Wilczak 17 w Poznaniu.

Szczegółowy opis projektów oraz materiały graficzne można znaleźć na stronie ZDM w zakładce Projekty drogowe http://www.zdm.poznan.pl/projekty-drogowe.php
 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]