Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Raport z konsultacji społecznych dotyczących "Poznańskiego Programu Rozwoju Wolontariatu Miejskiego na lata 2024 - 2026"

Raport z konsultacji społecznych dotyczących "Poznańskiego Programu Rozwoju Wolontariatu Mie

Data publikacji: 2023-11-09

Zakończył się drugi etap konsultacji społecznych dotyczących "Poznańskiego Programu Rozwoju Wolontariatu Miejskiego na lata 2024-2026". Konsultacje prowadzone były przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych przy współpracy z Gabinetem Prezydenta. Celem Konsultacji było wypracowanie założeń do Programu, które w sposób kompleksowy , spójny i długofalowy zapewnią podstawy do rozwoju wolontariatu w naszym Mieście.

Drugi etap konsultacji trwał od 1 czerwca do 10 września 2023 r.

W trakcie jego trwania mieszkanki i mieszkańcy mogli zgłaszać swoje opinie, uwagi oraz wnioski w następujących formach:

- elektronicznej poprzez wypełnienie ankiety internetowej udostępnionej na wortalu konsultacyjnym Miasta Poznania i wortalu organizacji pozarządowych pod adresem: www.Poznań.PL/ngo;

- papierowej.

Ankieta była dostępna dla mieszkańców przy okazji takich wydarzeń jak:

- Festyn Rodzinny, który odbył się 4 czerwca 2023r. na terenie Szkoły Podstawowej nr 88 przy ul. Swoboda 53;

- Poznańskie Targi Wolontariatu, który odbył się 13 czerwca 2023 r., na terenie starego ZOO w Poznaniu;

- Poznański Targ Dobra, który odbył się 3 września 2023 r., na terenie starego ZOO w Poznaniu.

Wykorzystaliśmy miejski wózek konsultacyjny. Ponadto 27 lipca 2023r. została przeprowadzona ankieta papierowa podczas spotkania w Filii nr. 1 Zespołu Dziennych Domów Pomocy w Poznaniu.

Ankieta w wersji papierowej była również dostępna dla mieszkańców przez cały okres drugiego etapu Konsultacji w 6 lokalizacjach:

- Poznańskie Centrum NGO, przy ul. Chwaliszewo 75 Poznań;

- Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO, przy ul. Kochanowskiego 8a/2 Poznań;

- Centrum Inicjatyw Senioralnych, przy ul. Mielżyńskiego 24 Poznań;

- Centrum Inicjatyw Rodzinnych, przy ul. Franciszka Ratajczaka 44 Poznań;

- Dom Kultury "STOKROTKA", przy ul. Cyniowa 11 Poznań;

- Przystanek Pireus, przy ul. Głogowska 35 Poznań.

Ankietę internetową wypełniło 130 osób, natomiast papierową 209 osób.

Kobiety stanowiły znaczną większość respondentów wśród badanych (71,54% - ankieta online, 75,11% - ankieta papierowa). Najwięcej ankiet wypełnili respondenci w przedziale wiekowym od 26 do 35 lat.

Jedno z pytań w ankiecie było kluczowe dla Konsultacji, dotyczyło potrzeby stworzenia Poznańskiego Centrum Wolontariatu, którego docelowym zadaniem byłoby zajmowanie się wsparciem działań wolontariackich na terenie Poznania.

Zdecydowana większość odpowiedzi udzielonych na to pytanie była pozytywna. Stanowiła ona 90% - ankiety online, 72% - ankiety papierowe wśród studentów; 83% - ankieta online, 88,68% - ankieta papierowa wśród seniorów; 95% - ankieta online, 91,60% - ankieta papierowa wśród dorosłych.

Respondenci podnieśli również kwestię czym powinno zajmować się centrum wolontariatu Miasta Poznania najczęściej wspomniano o: wspieraniu wolontariuszy, informacją i koordynacją działań.

W ankiecie zapytano mieszkańców o to w jakich działaniach w ramach wolontariatu chcieliby się zaangażować. Największym zainteresowaniem wśród seniorów cieszył się wolontariat grupowy 58,49%, drugi w kolejności znalazł się wolontariat międzypokoleniowy 39,62%. Wśród studentów wyłoniono takie wolontariatu jak: samopomoc studencka, działania przeciw przemocy, organizacja działań i akcji pomocowych dla potrzebujących. Natomiast w ankiecie dla dorosłych najczęściej pojawiały się takie działania jak: integracja małych środowisk lokalnych, środowisko i ekologia oraz pomoc seniorom, dzieciom , chorym i zwierzętom.

Równocześnie ze zbieraniem ankiet trwały Poznańskie spotkania z Wolontariatem w Poznaniu.

Pobierz raport z konsultacji i dowiedz się więcej:

https://www.poznan.pl/mim/main/programy-i-dokumenty-strategiczne,p,53874,53893.html?wo_id=284

Źródło: www.poznan.pl
 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]