Wyszukaj interesujące Cię edycje SBO

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Szkolny Budżet Obywatelski - SP Rokietnica

organizator:
kategoria:
rok 2020
zgłaszanie projektów:
od 09.03.2020
do 20.03.2020
głosowanie:
od 08.06.2020
do 12.06.2020
liczba odsłon:
199

foto art

Informacje ogólne:

 • Szkolny Budżet Obywatelski (SBO) to nauka funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w praktyce, dostosowana do potrzeb i wymagań młodzieży. Dzięki możliwości realizacji wybranego przez społeczność szkoły projektu SBO posiada niemal wszystkie cechy samorządowego budżetu partycypacyjnego. Nie jest to więc tylko symulacja, ale autentyczny proces konsultacyjny oparty na partycypacji, a jego bezpośredni rezultat – zrealizowany projekt młodzieżowy – staje się wręcz namacalny dla uczniów. Wszystko po to by pokazać, że warto być zaangażowanym młodym obywatelem!
 • Aktualna edycja Szkolnego Budżetu Obywatelskiego jest elementem przedsięwzięcia pt. „DziałaMY! Program rozwoju edukacji obywatelskiej w Metropolii Poznań” współfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Składanie projektów:

 • Składanie projektów odbywa się poprzez wypełnienie i wysłanie online formularza zgłoszeniowego projektu poprzez portal www.konsultacje.metropoliapoznan.pl.
 • Projekty można zgłaszać w terminie od 9 marca do 20 marca 2020 r.
 • Propozycje projektów mogą składać: uczniowie klas 4-8, wszyscy nauczyciele, inni pracownicy szkoły
 • Liczba propozycji projektów możliwych do złożenia przez jedną osobę uprawnioną: 1
 • Maksymalna kwota realizacji zgłoszonego projektu wynosi 1000 zł.
 • Cele składanych w ramach edycji projektów powinny służyć całej społeczności szkolnej
 • Zgłaszane projekty powinny mieć charakter inwestycyjny/twardy (bez możliwości budowy/rozbudowy obiektów)
 • Zgłaszane projekty powinny być możliwe do realizacji do 26 czerwca 2020 r.
 • Składane projekty powinny spełniać wymogi racjonalności oraz efektywności kosztowej.

Opiniowanie:

 • Zgłoszone projekty będą weryfikowane pod względem zgodności z zasadami danej edycji Szkolnego Budżetu Obywatelskiego oraz możliwościami ich terminowej realizacji.
 • Sprawdzania zgodności projektów podejmie się Komitet Opiniujący złożony m.in. z członków Szkolnego Klubu Młodego Obywatela wraz z nauczycielem-opiekunem Klubu
 • Opiniowanie projektów odbędzie się w terminie od 23 marca do 27 marca 2020 r.
 • Opiniowanie zakończy się zatwierdzeniem listy projektów przeznaczonych do głosowania. Lista ta zostanie upubliczniona na portalu www.konsultacje.metropoliapoznan.pl, a także podana zostanie informacja w szkolnym dzienniku w zakładce "Ogłoszenia".

Głosowanie:

 • Głosowanie w formie zdalnej poprzez formularz odbędzie się w dniach 8-12 czerwca 2020 r.
 • Prawo do udziału w głosowaniu posiadają uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły
 • Liczba głosów, które może oddać osoba uprawniona do głosowania: 1
 • Głosowanie zostanie przeprowadzone z zachowaniem zasad poufności i bezstronności i odbędzie się w formie zdalnej.
 • Liczenia głosów podejmie się Komisja Sprawdzająca złożona z wybranych nauczycieli i uczniów szkoły.

Wyniki:

 • Wyniki głosowania zostaną ogłoszone niezwłocznie po zatwierdzeniu wyników na portalu www.konsultacje.metropoliapoznan.pl a także w szkolnym dzienniku w zakładce "Ogłoszenia".
 • W przypadku równej liczby głosów dwóch lub więcej projektów, wygrany projekt lub projekty zostanie/zostaną wybrane drogą losowania.

Realizacja projektu/projektów wybranego/wybranych w głosowaniu:

 • Zwycięski projekt/projekty zostanie zrealizowany w terminie do 26 czerwca 2020 r.
 • Jeżeli kwota wybranego projektu w trakcie jego realizacji okaże się wyższa niż wskazany w ramach edycji limit, może on zostać zrealizowany jedynie częściowo. Jeśli nie będzie możliwości realizacji częściowej, może on zostać odrzucony, a jego miejsce zajmie wówczas następny projekt z największą liczbą głosów.

Kontakt:

Ewa Bielska-Urbaniak (szkolny opiekun Klubu), kontakt poprzez dziennik elektroniczny

Warunkiem uczestnictwa w bieżącej edycji Szkolnego Budżetu Obywatelskiego (SBO) jest wydrukowanie, wypełnienie i podpisanie jednego z oświadczeń (zgoda rodzica lub oświadczenie wnioskodawcy pełnoletniego) oraz dostarczenie właściwego dokumentu do SEKRETARIATU SZKOŁY, w terminie nie późniejszym niż do dnia zakończenia naboru wniosków.

Zaakceptowane projekty SBO

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]