Zgłoś swój projekt SBO

Wypełnij poprawnie wszystkie pola formularza. Korzystając z tej funkcji akceptujesz regulamin portalu. Po akceptacji moderatora wszystkie dane za wyjątkiem Twojego adresu e-mail będą widoczne w portalu.

INFORMACJE WSTĘPNE

Szkoła:
Edycja SBO:
Data złożenia formularza:

WNIOSKODAWCA

Imię i nazwisko:
Klasa:
E-mail:

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

Nazwa projektu (max. 6 słów, aktualnie: ):
Skrócony opis projektu (max. 14 słów, aktualnie: ):
Opis projektu (max. 300 słów, aktualnie: ):

DODATKOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Uzasadnienie dla realizacji projektu - wskazanie potrzeb na jakie odpowiada projekt (max. 150 słów, , aktualnie: ):
Szacunkowe koszty realizacji projektu:
Opis kalkulacji kosztów ze wskazaniem kosztów ważniejszych elementów projektu (max. 300 słów, aktualnie: )
Zdjęcie projektu (format: JPG lub PNG, max. rozmiar: 5 MB, sugerowana rozdzielczość min. 1200px.). Pamiętaj aby wgrywane zdjęcie było Twojego autorstwa i nie naruszało praw autorskich osób trzecich.

OŚWIADCZENIA

Warunkiem uczestnictwa w bieżącej edycji Szkolnego Budżetu Obywatelskiego (SBO) jest wydrukowanie, wypełnienie i podpisanie jednego z poniższych oświadczeń (zgoda rodzica lub oświadczenie wnioskodawcy pełnoletniego) oraz dostarczenie właściwego dokumentu do nauczycieli-opiekunów SBO w danej szkole, w terminie nie późniejszym niż do dnia zakończenia naboru wniosków.