Wyszukaj interesujące Cię edycje SBO

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Szkolny EKO-Budżet Obywatelski 2023 - SP w Kleszczewie

organizator:
kategoria:
rok 2023
zgłaszanie projektów:
od 13.05.2023
do 06.06.2023
głosowanie:
od 13.06.2023
do 13.06.2023
liczba odsłon:
45

foto art

Informacje ogólne:

 • Szkolny EKO-Budżet Obywatelski (SBO EKO) to nauka funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w praktyce, dostosowana do potrzeb i wymagań młodzieży. Dzięki możliwości realizacji wybranego przez społeczność szkoły projektu SBO EKO posiada niemal wszystkie cechy samorządowego budżetu partycypacyjnego. Nie jest to więc tylko symulacja, ale autentyczny proces konsultacyjny oparty na partycypacji, a jego bezpośredni rezultat – zrealizowany projekt młodzieżowy – staje się wręcz namacalny dla uczniów. Wszystko po to by pokazać, że warto być zaangażowanym młodym obywatelem! A dzięki powiązaniu z tematyką adaptacji do zmian klimatu Szkolny EKO-Budżet Obywatelski to także wyjątkowa możliwość poznawania zasad ochrony klimatu i kreowania społeczności przyjaznych środowisku naturalnemu.
 • Aktualna edycja Szkolnego EKO-Budżetu Obywatelskiego jest elementem przedsięwzięcia pt. „DziałaMY dla klimatu!” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Składanie projektów:

 • Składanie projektów odbywa się poprzez wypełnienie i wysłanie online formularza zgłoszeniowego projektu poprzez portal www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/eko.
 • Projekty można zgłaszać w terminie od 13.05.2023 do 06.06.2023
 • Propozycje projektów mogą składać: uczniowie klas 4-8
 • Liczba propozycji projektów możliwych do złożenia przez jedną osobę uprawnioną: 1
 • Maksymalna kwota realizacji zgłoszonego projektu wynosi: 1000 zł.
 • Cele składanych w ramach edycji projektów: powinny służyć społeczności szkolnej i powagać w budowaniu przyjaznej środowisku szkoły lub zwiększeniu świadomości ekologicznej.
 • Zgłaszane projekty powinny mieć charakter inwestycyjny/twardy (bez możliwości budowy/rozbudowy obiektów) lub nieinwestycyjny/miękki.
 • Zgłaszane projekty powinny być możliwe do realizacji do dnia 30.06.2023
 • Składane projekty powinny spełniać wymogi racjonalności oraz efektywności kosztowej.

Opiniowanie:

 • Zgłoszone projekty będą weryfikowane pod względem zgodności z zasadami danej edycji Szkolnego EKO-Budżetu Obywatelskiego oraz możliwościami ich terminowej realizacji.
 • Sprawdzania zgodności projektów podejmie się Komitet Opiniujący złożony m.in. z nauczycieli i Dyrekcji.
 • Opiniowanie projektów odbędzie się w terminie od 07.06.2023 do 08.06.2023
 • Opiniowanie zakończy się zatwierdzeniem listy projektów przeznaczonych do głosowania. Lista ta zostanie upubliczniona na portalu www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/eko a także w sposób widoczny zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w szkole.

Głosowanie:

 • Głosowanie odbędzie się w dniu 13.06.2023
 • Prawo do udziału w głosowaniu posiadają uczniowie klas 1-8 i nauczyciele
 • Liczba głosów, które może oddać osoba uprawniona do głosowania: 1
 • Głosowanie odbędzie się w budynkach szkoły – adres: ul. Poznańska 2, Kleszczewo.
 • Głosowanie zostanie przeprowadzone z zachowaniem zasad poufności i bezstronności i odbędzie się poprzez wypełnienie papierowych kart do głosowania i umieszczenie ich w zamkniętej urnie do głosowania.
 • Liczenia głosów podejmie się Komisja Sprawdzająca złożona z wybranych nauczycieli i uczniów szkoły.
 • Osobom wchodzącym w skład Komitetu Opiniującego nie przysługuje prawo głosu.

Wyniki:

 • Wyniki głosowania zostaną ogłoszone niezwłocznie po zatwierdzeniu wyników na portalu www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/eko a także na tablicy ogłoszeń w szkole.
 • W przypadku równej liczby głosów dwóch lub więcej projektów, wygrany projekt lub projekty zostanie/zostaną wybrane drogą losowania.

Realizacja projektu/projektów wybranego/wybranych w głosowaniu:

 • Zwycięski projekt/projekty zostanie zrealizowany w terminie do 30.06.2023.
 • Jeżeli kwota wybranego projektu w trakcie jego realizacji okaże się wyższa niż wskazany w ramach edycji limit, może on zostać zrealizowany jedynie częściowo. Jeśli nie będzie możliwości realizacji częściowej może on zostać odrzucony, a jego miejsce zajmie wówczas następny projekt z największą liczbą głosów.

Kontakt:

Ewa Kujawa

UWAGA: Wnioskodawcy niezwłocznie po wysłaniu wniosku drogą elektroniczną są zobowiązani do dostarczenia oświadczeń dotyczących RODO (zgoda rodzica w przypadku wnioskodawców poniżej 13 roku życia). Podpisane oświadczenia należy przekazać nauczycielom opiekunom SBO wymienionym powyżej. W razie niedostarczenia oświadczenia projekt może zostać zaopiniowany negatywnie.

Zaakceptowane projekty SBO

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]