Wyszukaj interesujące Cię edycje SBO

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Szkolny Budżet ZERO WASTE 2023 - PSP "Kuźnia Talentów" Lusówko

kategoria:
rok 2023
zgłaszanie projektów:
od 07.11.2023
do 21.11.2023
głosowanie:
od 29.11.2023
do 29.11.2023
liczba odsłon:
58

foto art

Informacje ogólne:

 • Szkolny Budżet ZERO WASTE (SBZW) to nauka funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w praktyce, dostosowana do potrzeb i wymagań młodzieży. Dzięki możliwości realizacji wybranego przez społeczność szkoły miniprojektu posiada niemal wszystkie cechy samorządowego budżetu partycypacyjnego. Nie jest to więc tylko symulacja, ale autentyczny proces konsultacyjny oparty na partycypacji, a jego bezpośredni rezultat – zrealizowany projekt młodzieżowy – staje się wręcz namacalny dla uczniów. Wszystko po to by pokazać, że warto być zaangażowanym młodym obywatelem! A dzięki powiązaniu z tematyką ZERO WASTE i LESS WASTE Szkolny Budżet to także wyjątkowa możliwość kreowania społeczności minimalizujących powstawanie odpadów i przyjaznych środowisku naturalnemu.
 • Aktualna edycja Szkolnego Budżetu ZERO WASTE jest elementem przedsięwzięcia pt. „WłączaMY ZERO WASTE!” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Składanie projektów:

 • Składanie projektów odbywa się poprzez wypełnienie i wysłanie online formularza zgłoszeniowego projektu poprzez portal www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/eko.
 • Projekty można zgłaszać w terminie od 07.11.2023 do 21.11.2023.
 • Propozycje projektów mogą składać: uczniowie
 • Liczba propozycji projektów możliwych do złożenia przez jedną osobę uprawnioną: 2
 • Maksymalna kwota realizacji zgłoszonego projektu wynosi: 1000 zł.
 • Składane projekty powinny służyć społeczności szkolnej oraz pomagać w budowaniu szkoły przyjaznej idei ZERO WASTE lub LESS WASTE.
 • Zgłaszane projekty powinny mieć charakter inwestycyjny/twardy (bez możliwości budowy/rozbudowy obiektów) lub nieinwestycyjny/miękki.
 • Zgłaszane projekty powinny być możliwe do realizacji do dnia 20.12.2023
 • Składane projekty powinny spełniać wymogi racjonalności oraz efektywności kosztowej.

Opiniowanie:

 • Zgłoszone projekty będą weryfikowane pod względem zgodności z zasadami danej edycji Szkolnego Budżetu ZERO WASTE oraz możliwościami ich terminowej realizacji.
 • Sprawdzania zgodności projektów podejmie się Komitet Opiniujący złożony m.in. z nauczycieli i Dyrekcji szkoły.
 • Opiniowanie projektów odbędzie się w terminie od 22.11.2023 do 24.11.2023
 • Opiniowanie zakończy się zatwierdzeniem listy projektów przeznaczonych do głosowania. Lista ta zostanie upubliczniona na portalu www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/eko a także w sposób widoczny zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w szkole.

Głosowanie:

 • Głosowanie odbędzie się w dniu 29.11.2023
 • Prawo do udziału w głosowaniu posiadają uczniowie i nauczyciele
 • Liczba głosów, które może oddać osoba uprawniona do głosowania: 1
 • Głosowanie odbędzie się w budynku szkoły – adres: ul. Zespołowa 1 a, 62-080 Lusówko
 • Głosowanie zostanie przeprowadzone z zachowaniem zasad poufności i bezstronności i odbędzie się poprzez wypełnienie papierowych kart do głosowania i umieszczenie ich w zamkniętej urnie do głosowania.
 • Liczenia głosów podejmie się Komisja Sprawdzająca złożona z wybranych nauczycieli i uczniów szkoły.
 • Osobom wchodzącym w skład Komitetu Opiniującego nie przysługuje prawo głosu.

Wyniki:

 • Wyniki głosowania zostaną ogłoszone niezwłocznie po zatwierdzeniu wyników na portalu www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/eko a także na tablicy ogłoszeń w szkole.
 • W przypadku równej liczby głosów dwóch lub więcej projektów, wygrany projekt lub projekty zostanie/zostaną wybrane drogą losowania.

Realizacja projektu/projektów wybranego/wybranych w głosowaniu:

 • Zwycięski projekt/projekty zostanie zrealizowany w terminie do 20.12.2023.
 • Jeżeli kwota wybranego projektu w trakcie jego realizacji okaże się wyższa niż wskazany w ramach edycji limit, może on zostać zrealizowany jedynie częściowo. Jeśli nie będzie możliwości realizacji częściowej może on zostać odrzucony, a jego miejsce zajmie wówczas następny projekt z największą liczbą głosów.

Kontakt:

Lidia Szała

UWAGA: Wnioskodawcy niezwłocznie po wysłaniu wniosku drogą elektroniczną są zobowiązani do dostarczenia oświadczeń dotyczących RODO (zgoda rodzica w przypadku wnioskodawców poniżej 13 roku życia). Podpisane oświadczenia należy przekazać nauczycielom opiekunom SBZW wymienionym powyżej. W razie niedostarczenia oświadczenia projekt może zostać zaopiniowany negatywnie.

Zaakceptowane projekty SBO

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]