Wyszukaj interesujące Cię edycje SBO

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Masterplan dla ZERO WASTE

Masterplan dla ZERO WASTE

Data publikacji: 2024-04-26

Realizacja naszego projektu ma pomóc w wykreowaniu nowej polityki lokalnej w duchu poszanowania środowiska i realizacji idei ZERO WASTE. Wsparciem dla obywateli, wspólnot lokalnych i samorządów na tej drodze będą dwa dokumenty opracowane w dużej mierze dzięki partycypacji obywatelskiej mieszkańców Metropolii Poznań i Wielkopolski.

Celem przedsięwzięcia jest wzrost partycypacji obywatelskiej i społecznej młodzieży oraz zwiększenie zaangażowania osób młodych w polityki lokalne dotyczące ekologii i ZERO WASTE / LESS WASTE (ZW/LW) w samorządach Wielkopolski.

Ważnym elementem przedsięwzięcia jest opracowanie dwóch dokumentów:

  • MASTERPLAN DLA ZERO WASTE W METROPOLII POZNAŃ – dokument inicjujący nową politykę lokalną dotyczącą ZERO WASTE / LESS WASTE z konkretnymi wskazówkami dla samorządów i mieszkańców.
  • KIERUNEK ZERO WASTE DLA WIELKOPOLAN – dokument z rekomendacjami dla wszystkich JST z województwa wielkopolskiego.

Od samego początku zdecydowaliśmy, że dokumenty te powstaną z poszanowaniem zasad partycypacji obywatelskiej i w duchu „bottom up”.

W przeprowadzonych badaniach wykorzystaliśmy następujące metody badawcze:

1. Ankieta internetowa dla mieszkańców Metropolii Poznań

Ankieta składała się z 15 pytań i została umieszczona na metropolitalny portalu konsultacji społecznych dostępnym pod adresem www.konsultacje.metropoliapoznan.pl. Ankieta była promowana wśród samorządów lokalnych z obszaru Metropolii Poznań, poprzez informacje prasowe rozesłane do mediów lokalnych oraz na mediach społecznościowych. Mieszkańcy mogli wziąć udział w badaniu od 24 listopada do 15 grudnia 2024 roku. Udział w ankiecie był anonimowy i miał charakter konsultacyjny przez co nie był ograniczony do określonych liczebności w poszczególnych grupach społeczno-demograficznych. Mimo że finalne wyniki nie mają charakteru reprezentatywnego, udało nam się osiągnąć duże zróżnicowanie w grupie objętej badaniem. W badaniu ankietowym wzięło udział 206 mieszkańców.

2. Panele obywatelskie z mieszkańcami (3 wydarzenia)

Celem badań w ramach paneli obywatelskich było zrozumienie, jak mieszkańcy Metropolii Poznań postrzegają ideę ZERO WASTE i jakie kroki są gotowi podjąć, aby wprowadzać ją swoim otoczeniu. Taki wgląd pozwolił na lepsze dostosowanie przyszłych rekomendacji do potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnych, co jest niezbędne dla efektywnej i trwałej zmiany w kierunku zrównoważonego rozwoju. By dojść do głębszych motywacji mieszkańców i zbadać oczekiwania zróżnicowanych grup wiekowych mieszkańców Metropolii Poznań – w styczniu 2024 zorganizowaliśmy 3 wirtualne panele obywatelskie w temacie ZERO WASTE i LESS WASTE. Panel obywatelski to spotkanie interesariuszy, którzy wspólnie rozmawiają i wymieniają się opiniami na temat ważnych spraw społecznych przy wsparciu moderatora. Uczestnicy poznają różne punkty widzenia i proponują władzom publicznym (np. samorządowym) rekomendacje dotyczące dyskutowanych spraw. W naszych panelach zaadoptowaliśmy technikę Deliberative Pooling z wykorzystaniem elementów narzędzi udostępnionych przez Stanford University. Rekrutacja do paneli z mieszkańcami była prowadzona od 24 listopada do 31 grudnia 2023 r. poprzez formularz zgłoszeniowy. Finalny wybór uczestników paneli obywatelskich odbył się na drodze losowania z uwzględnieniem reprezentatywności grupy (np. płeć, wiek, wykształcenie, gmina zamieszkania). W panelach obywatelskich wzięło udział 60 osób.

3. Panel dla pracowników samorządowych

Celem panelu dla urzędników było skonfrontowanie ich z wynikami paneli obywatelskich, wypracowanie wstępnych rozwiązań dostrzeganych problemów w zakresie m.in. gospodarki odpadami a także uzyskanie informacji o realizowanych działaniach w terenie i o dobrych praktykach samorządów. W panelu dla urzędników wzięło udział 15 osób. Uczestnicy reprezentowali 11 samorządów (powiaty, miasta na prawach powiatu, gminy miejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy wiejskie).

W trakcie paneli obywatelskich i panelu dla urzędników została wykorzystana technika deliberacji. Deliberacja to rodzaj debaty, podczas której uczestnicy uczciwie rozważają zalety konkurencyjnych argumentów. Prof. James Fishkin z Uniwersytetu Stanforda podaje pięć warunków, które odróżniają deliberację od zwykłej rozmowy:

  1. Informacja: Uczestnicy deliberacji mają dostęp do możliwie rzetelnych informacji, które uważają za istotne dla danego tematu.
  2. Równowaga merytoryczna: Argumenty przedstawione przez osoby reprezentujące jeden punkt widzenia spotykają się z dokładnie przemyślaną odpowiedzią osób mających odmienny punkt widzenia.
  3. Zróżnicowanie: Wszystkie ważne stanowiska dotyczące tematu są reprezentowane przez uczestników w deliberacji.
  4. Sumienność: Uczestnicy deliberacji szczerze oceniają merytoryczną wartość argumentów.
  5. Jednakowy namysł: Argumenty przedstawiane przez wszystkich uczestników są rozważane z jednakowo dużym namysłem dotyczącym ich zalet, bez względu na to, od których uczestników pochodzą.

Panele zorganizowano na platformie komunikacji elektronicznej ZOOM, a każdy z nich trwał ok. 2 godziny.


W przygotowanie i realizację etapów partycypacyjnych zaangażowaliśmy ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinach: ZERO WASTE i LESS WASTE oraz gospodarki o obiegu zamkniętym (Hanna Marliere), socjologii i konsultacji społecznych (dr Krzysztof Mączka).

Efektem działań było przygotowanie roboczego dokumentu: Raport z badań - Pobierz plik

Raport stał się punktem wyjścia do sformułowania konkretnych rekomendacji i ujęcia ich w ramach dwóch dokumentów:


MASTERPLAN DLA ZERO WASTE W METROPOLII POZNAŃ

– dokument inicjujący nową politykę lokalną dotyczącą ZERO WASTE / LESS WASTE z konkretnymi wskazówkami dla samorządów i mieszkańców z terenu Metropolii Poznań

MASTERPLAN DLA ZERO WASTE W METROPOLII POZNAŃ - Pobierz dokument (PDF)

Grafika przedstawiająca pierwszą stronę dokumentu: Masterplan dla ZERO WASTE w Metropolii Poznań


KIERUNEK ZERO WASTE DLA WIELKOPOLAN

– dokument z rekomendacjami dla wszystkich samorządów z województwa wielkopolskiego

KIERUNEK ZERO WASTE DLA WIELKOPOLAN - Pobierz dokument (PDF)

Grafika przedstawiająca pierwszą stronę dokumentu: Kierunek ZERO WASTE dla Wielkopolan
Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]