Wyszukaj interesujące Cię edycje SBO

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Szkolny Budżet Obywatelski - SP Kicin

organizator:
kategoria:
rok 2020
zgłaszanie projektów:
od 05.10.2020
do 22.10.2020
głosowanie:
od 26.10.2020
do 30.10.2020
liczba odsłon:
214

foto art

 Informacje ogólne:

 • Szkolny Budżet Obywatelski (SBO) to nauka funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w praktyce, dostosowana do potrzeb i wymagań młodzieży. Dzięki możliwości realizacji wybranego przez społeczność szkoły projektu SBO posiada niemal wszystkie cechy samorządowego budżetu partycypacyjnego. Nie jest to więc tylko symulacja, ale autentyczny proces konsultacyjny oparty na partycypacji, a jego bezpośredni rezultat – zrealizowany projekt młodzieżowy – staje się wręcz namacalny dla uczniów. Wszystko po to by pokazać, że warto być zaangażowanym młodym obywatelem!
 • Aktualna edycja Szkolnego Budżetu Obywatelskiego jest elementem przedsięwzięcia pt. „DziałaMY! Program rozwoju edukacji obywatelskiej w Metropolii Poznań” współfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Składanie projektów:

 • Składanie projektów odbywa się poprzez wypełnienie i wysłanie online formularza zgłoszeniowego projektu poprzez portal www.konsultacje.metropoliapoznan.pl.
 • Projekty można zgłaszać w terminie od 05.10.2020 do 22.10.2020. 
 • Propozycje projektów mogą składać: uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły
 • Liczba propozycji projektów możliwych do złożenia przez jedną osobę uprawnioną: 1
 • Maksymalna kwota realizacji zgłoszonego projektu wynosi 1000 zł.
 • Cele składanych w ramach edycji projektów powinny służyć dla dobra szkoły i społeczności szkolnej
 • Zgłaszane projekty powinny mieć charakter inwestycyjny/twardy (bez możliwości budowy/rozbudowy obiektów)
 • Zgłaszane projekty powinny być możliwe do realizacji do 15.11.2020.
 • Składane projekty powinny spełniać wymogi racjonalności oraz efektywności kosztowej.

Opiniowanie:

 • Zgłoszone projekty będą weryfikowane pod względem zgodności z zasadami danej edycji Szkolnego Budżetu Obywatelskiego oraz możliwościami ich terminowej realizacji.
 • Sprawdzania zgodności projektów podejmie się Komitet Opiniujący złożony m.in. z nauczycieli
 • Opiniowanie projektów odbędzie się w terminie od 23.10.2020 do 25.10.2020.
 • Opiniowanie zakończy się zatwierdzeniem listy projektów przeznaczonych do głosowania. Lista ta zostanie upubliczniona na portalu www.konsultacje.metropoliapoznan.pl, a także podana zostanie informacja w szkolnym dzienniku w zakładce "Ogłoszenia".

Głosowanie:

 • Głosowanie odbędzie się w dniach od 26.10.2020 do 30.10.2020.
 • Prawo do udziału w głosowaniu posiadają uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły
 • Liczba głosów, które może oddać osoba uprawniona do głosowania: 1
 • Głosowanie odbędzie się w budynku szkoły lub zdalnie.
 • Głosowanie zostanie przeprowadzone z zachowaniem zasad poufności i bezstronności i odbędzie się poprzez wypełnienie papierowych kart do głosowania i umieszczenie ich w zamkniętej urnie do głosowania.
 • Liczenia głosów podejmie się Komisja Sprawdzająca złożona z wybranych nauczycieli i uczniów szkoły.

Wyniki:

 • Wyniki głosowania zostaną ogłoszone niezwłocznie po zatwierdzeniu wyników na portalu www.konsultacje.metropoliapoznan.pl a także w szkolnym dzienniku w zakładce "Ogłoszenia".
 • W przypadku równej liczby głosów dwóch lub więcej projektów, wygrany projekt lub projekty zostanie/zostaną wybrane drogą losowania.

Realizacja projektu/projektów wybranego/wybranych w głosowaniu:

 • Zwycięski projekt/projekty zostanie zrealizowany w terminie do 15.11.2020.
 • Jeżeli kwota wybranego projektu w trakcie jego realizacji okaże się wyższa niż wskazany w ramach edycji limit, może on zostać zrealizowany jedynie częściowo. Jeśli nie będzie możliwości realizacji częściowej, może on zostać odrzucony, a jego miejsce zajmie wówczas następny projekt z największą liczbą głosów.

Kontakt:

Milena Maziarz- Opiekun Szkolnego Klubu Młodego Obywatela- za pośrednictwem Librusa 

Zaakceptowane projekty SBO

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]