Wyszukaj interesujące Cię edycje SBO

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


EDYCJE PROJEKTU "DziałaMY"

2021-2022: Projekt "DziałaMY - program rozwoju edukacji obywatelskiej w Wielkopolsce"

Projekt jest realizowany jest w ramach programu dotacyjnego „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Cele projektu

Celem projektu realizowanego w latach 2021-2022 jest wzrost partycypacji obywatelskiej i społecznej młodzieży oraz zwiększenie zaangażowania osób młodych w sprawy publiczne w wielkopolskich samorządach.

W ramach projektu w 20 placówkach zostaną stworzone Szkolne Kluby Młodego Obywatela, w których zrealizowany zostanie program edukacyjny kształtujący młodzież odpowiedzialną obywatelsko i społecznie, uważną na otoczenie, respektującą prawa innych i chętnie angażującą się w wolontariat.

Warsztaty w ramach projektu

W każdej z 20 szkół przewidziany jest udział uczniów oraz nauczycieli w cyklu warsztatów przygotowujących do działań Szkolnych Klubów Młodego Obywatela (SKMO).

 1. WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI – w zakresie pełnienia funkcji opiekuna SKMO.
 2. WARSZTATY DLA UCZNIÓW I UCZENNIC – cykl warsztatów przybliżających tematykę społeczno-obywatelską w każdej ze szkół:
 • warsztaty przygotowujące do tworzenia własnych projektów obywatelskich, w tym realizacji debat
 • warsztaty przygotowujące do zorganizowania szkolnego budżetu obywatelskiego
 • warsztaty na temat starości z wykorzystaniem kombinezonu starości
 • warsztaty na temat niepełnosprawności z wykorzystaniem wózka inwalidzkiego

Działania Szkolnych Klubów Młodego Obywatela

Każdy Klub zrealizuje cztery zróżnicowane inicjatywy społeczno-obywatelskie, dzięki czemu młodzież będzie mogła sprawdzić się w kilku sytuacjach, rozwijając kreatywność i pomysłowość oraz budując zgranie i wszechstronność zespołu.
Każdy z zespołów będzie miał do zrealizowania następujące działania:

 1. ZORGANIZOWANIE SZKOLNEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO (SBO) - Młodzież zorganizuje jedną edycję SBO. Uczniowie danej szkoły będą zgłaszać pomysły i wybrać w głosowaniu projekt, który zostanie wdrożony w szkole (np. zakup produktu istotnego dla społeczności szkolnej, zorganizowanie ciekawego wydarzenia w szkole).
 2. ZORGANIZOWANIE INICJATYWY WOLONTARIACKIEJ NA RZECZ OSÓB STARSZYCH LUB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI - Do zadania młodzi zostaną przygotowani podczas warsztatów nt. niepełnosprawności, starości i tworzenia projektów.
 3. ORGANIZACJA INICJATYWY SPOŁECZNEJ/OBYWATELSKIEJ NA RZECZ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI o tematyce EKOLOGICZNEJ - Forma i rodzaj inicjatywy zależeć od pomysłu młodzieży.
 4. EKO-DEBATA OKSFORDZKA nt. ważnych lokalnie problemów ekolog. np. SMOG, zmiany klimatu, wycinka drzew, eko-świadomość itp.

Portal "DziałaMY!", poradni, konferencje i szkolenia dla samorządowców

Projekt to nie tylko działania w szkołach, ale także:

 • Prowadzenie strony projektu "DziałaMY!" wspierającej działania Szkolnych Klubów Młodego Obywatela. To poprzez ten portal młodzież zgłasza swoje projekty do Szkolnych Budżetów Obywatelskich a nauczyciele je opiniują; tutaj także pojawi się lista projektów przeznaczona do głosowania i finalnie wyniki demokratycznej procedury głosowania. Link do strony: www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/sbo 
 • Przygotowanie publikacji: e-poradnika:
  • „Organizowanie lokalnych międzypokoleniowych debat”
 • Zorganizowanie szkoleń dla samorządowców z terenu Metropolii Poznań - podczas tych wydarzeń eksperci pomogą planować bardziej atrakcyjne dla młodych konsultacje społeczne i budżety obywatelskie.
 • Zorganizowanie dwóch konferencji tematycznych

Miejsce realizacji projektu

Projekt obejmuje obszar Wielkopolski. Do projektu dołączyły szkoły szkoły z terenu 20 gmin regionu

Finansowanie projektu

Projekt pt. "DziałaMY - program rozwoju edukacji obywatelskiej w Wielkopolsce" jest realizowany jest w ramach programu dotacyjnego „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Realizatorzy projektu

Stowarzyszenie Metropolia Poznań powstało w 2011 roku. W skład SMP wchodzą 23 jednostki samorządu terytorialnego, w tym: Miasto Poznań, Powiat Poznański, 17 gmin Powiatu Poznańskiego oraz cztery gminy z powiatów ościennych. Głównym celem SMP jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz ochrona wspólnych interesów członków stowarzyszenia, w szczególności wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego oraz współpracy samorządów w tym zakresie. Stowarzyszenie zajmuje się w głównej mierze inicjowaniem współpracy między samorządami w takich dziedzinach, jak fundusze unijne, rozwijanie idei kolei metropolitalnej, mobilność miejska i integracja transportu publicznego, planowanie przestrzenne oraz systematyczne zwiększanie jakości życia mieszkańców. Więcej informacji: www.metropoliapoznan.pl

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO powstało w 2004 roku. Od początku istnienia naszym głównym celem jest wszechstronne działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, pobudzanie społecznej aktywności obywateli, wspieranie organizacji pozarządowych i inicjatyw społecznych oraz propagowanie i popularyzowanie idei wolontariatu. Wśród naszych działań, priorytetowo traktujemy obszar edukacji i wychowania najmłodszych. Z tą myślą już od wielu lat realizujemy liczne projekty edukacyjne w szkołach. Głównym ich założeniem jest praktyczne zapoznawanie dzieci i młodzieży z tematyką wolontariatu i społeczeństwa obywatelskiego oraz angażowanie ich do pracy wolontariackiej na rzecz potrzebujących. Na ten moment nasze działania prowadzimy już w 80 szkołach w Wielkopolsce. Ponadto Stowarzyszenie CREO aktywnie działa również w rozwijaniu idei wolontariatu pracowniczego i wolontariatu senioralnego. Więcej informacji: www.centrumcreo.pl

Biura projektu

Stowarzyszenie Metropolia Poznań

ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań
tel. 61 669 80 54, e-mail: konsultacje@metropoliapoznan.pl

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO

ul. Kochanowskiego 8A/2, 60-845 Poznań
tel. 508 024 833, e-mail: creo@centrumcreo.pl


2019-2020: Projekt "DziałaMY! Program rozwoju edukacji obywatelskiej w Metropolii Poznań"

Projekt finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

Cele projektu

Celem projektu realizowanego w latach 2019-2020 jest wzrost partycypacji obywatelskiej i społecznej młodzieży oraz zwiększenie zaangażowania osób młodych w sprawy publiczne w samorządach Metropolii Poznań.

W ramach projektu w 25 placówkach zostaną stworzone Szkolne Kluby Młodego Obywatela, w których zrealizowany zostanie program edukacyjny kształtujący młodzież odpowiedzialną obywatelsko i społecznie, uważną na otoczenie, respektującą prawa innych i chętnie angażującą się w wolontariat.

Warsztaty w ramach projektu

W każdej z 25 szkół przewidziany jest udział uczniów oraz nauczycieli w cyklu warsztatów przygotowujących do działań Szkolnych Klubów Młodego Obywatela (SKMO).

 1. WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI – w zakresie pełnienia funkcji opiekuna SKMO.
 2. WARSZTATY DLA UCZNIÓW I UCZENNIC – cykl warsztatów przybliżających tematykę społeczno-obywatelską w każdej ze szkół:
 • warsztaty przygotowujące do tworzenia własnych projektów obywatelskich
 • warsztaty przygotowujące do zorganizowania szkolnego budżetu obywatelskiego
 • warsztaty na temat starości z wykorzystaniem kombinezonu starości
 • warsztaty na temat niepełnosprawności z wykorzystaniem wózka inwalidzkiego

Działania Szkolnych Klubów Młodego Obywatela

Każdy Klub zrealizuje trzy zróżnicowane inicjatywy społeczno-obywatelskie, dzięki czemu młodzież będzie mogła sprawdzić się w kilku sytuacjach, rozwijając kreatywność i pomysłowość oraz budując zgranie i wszechstronność zespołu.
Każdy z zespołów będzie miał do zrealizowania następujące działania:

 1. ZORGANIZOWANIE SZKOLNEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO (SBO) - Młodzież zorganizuje jedną edycję SBO. Uczniowie danej szkoły będą zgłaszać pomysły i wybrać w głosowaniu projekt, który zostanie wdrożony w szkole (np. zakup produktu istotnego dla społeczności szkolnej, zorganizowanie ciekawego wydarzenia w szkole).
 2. ZORGANIZOWANIE INICJATYWY WOLONTARIACKIEJ NA RZECZ OSÓB STARSZYCH LUB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI - Do zadania młodzi zostaną przygotowani podczas warsztatów nt. niepełnosprawności, starości i tworzenia projektów.
 3. ORGANIZACJA INICJATYWY SPOŁECZNEJ/OBYWATELSKIEJ NA RZECZ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI - Forma i rodzaj inicjatywy zależeć od pomysłu młodzieży.

Portal "DziałaMY!", poradniki i szkolenia dla samorządowców

Projekt to nie tylko działania w szkołach, ale także:

 • Uruchomienie strony projektu "DziałaMY!" wspierającej działania Szkolych Klubów Młodego Obywatela. Strona zostanie uruchomiona poprzez stworzenie nowych funkcjonalności portalu konsultacji społecznych www.konsultacje.metropoliapoznan.pl
 • Przygotowanie publikacji – poradników:
  • „Jak napisać projekt do budżetu obywatelskiego”
  • „Jak zorganizować szkolne budżety obywatelskie”
  • „Tworzenie młodzieżowych inicjatyw społecznych”
  • „Efektywne konsultacje społeczne dla młodzieży”
 • Zorganizowanie szkoleń dla samorządowców z terenu Metropolii Poznań - podczas tych wydarzeń eksperci pomogą planować bardziej atrakcyjne dla młodych konsultacje społeczne i budżety obywatelskie.

Miejsce realizacji projektu

Projekt obejmuje obszar Metropolii Poznań, czyli terytorium 22 miast i gmin zamieszkałe przez ponad 1 mln obywateli:

 • Miasto i Gmina Buk
 • Gmina Czerwonak
 • Gmina Dopiewo
 • Gmina Kleszczewo
 • Gmina Komorniki
 • Miasto i Gmina Kostrzyn
 • Miasto i Gmina Kórnik
 • Miasto Luboń
 • Miasto i Gmina Mosina
 • Miasto i Gmina Murowana Goślina
 • Miasto i Gmina Oborniki
 • Miasto i Gmina Pobiedziska
 • Miasto Poznań
 • Miasto Puszczykowo
 • Gmina Rokietnica
 • Miasto i Gmina Skoki
 • Miasto i Gmina Stęszew
 • Gmina Suchy Las
 • Miasto i Gmina Swarzędz
 • Miasto i Gmina Szamotuły
 • Miasto i Gmina Śrem
 • Gmina Tarnowo Podgórne

Finansowanie projektu

Projekt pt. "DziałaMY! Program rozwoju edukacji obywatelskiej w Metropolii Poznań" jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Realizatorzy projektu

Stowarzyszenie Metropolia Poznań powstało w 2011 roku. W skład SMP wchodzą 23 jednostki samorządu terytorialnego, w tym: Miasto Poznań, Powiat Poznański, 17 gmin Powiatu Poznańskiego oraz cztery gminy z powiatów ościennych. Głównym celem SMP jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz ochrona wspólnych interesów członków stowarzyszenia, w szczególności wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego oraz współpracy samorządów w tym zakresie. Stowarzyszenie zajmuje się w głównej mierze inicjowaniem współpracy między samorządami w takich dziedzinach, jak fundusze unijne, rozwijanie idei kolei metropolitalnej, mobilność miejska i integracja transportu publicznego, planowanie przestrzenne oraz systematyczne zwiększanie jakości życia mieszkańców. Więcej informacji: www.metropoliapoznan.pl

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO powstało w 2004 roku. Od początku istnienia naszym głównym celem jest wszechstronne działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, pobudzanie społecznej aktywności obywateli, wspieranie organizacji pozarządowych i inicjatyw społecznych oraz propagowanie i popularyzowanie idei wolontariatu. Wśród naszych działań, priorytetowo traktujemy obszar edukacji i wychowania najmłodszych. Z tą myślą już od wielu lat realizujemy liczne projekty edukacyjne w szkołach. Głównym ich założeniem jest praktyczne zapoznawanie dzieci i młodzieży z tematyką wolontariatu i społeczeństwa obywatelskiego oraz angażowanie ich do pracy wolontariackiej na rzecz potrzebujących. Na ten moment nasze działania prowadzimy już w 80 szkołach w Wielkopolsce. Ponadto Stowarzyszenie CREO aktywnie działa również w rozwijaniu idei wolontariatu pracowniczego i wolontariatu senioralnego. Więcej informacji: www.centrumcreo.pl

Biura projektu

Stowarzyszenie Metropolia Poznań

ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań
tel. 61 669 80 54, e-mail: konsultacje@metropoliapoznan.pl

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO

Biuro projektowe:
Ul. Błękitna 1/7 (I piętro), 60-660 Poznań
tel. 608 839 784, e-mail: creo@centrumcreo.pl

Biuro Zarządu:
Os. Bolesława Chrobrego 33/58, 60-681 Poznań


Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]