Wyszukaj interesujące Cię edycje SBO

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Najnowsze edycje Szkolnych Budżetów Obywatelskich

Szkolny Budżet Obywatelski 2024 - SP 48 w Poznaniu

zgłaszanie projektów:
od 22.04.2024
do 09.05.2024
głosowanie:
od 21.05.2024
do 21.05.2024
Szkolny Budżet Obywatelski (SBO) to nauka funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w praktyce, dostosowana do potrzeb i wymagań młodzieży. Dzięki możliwości realizacji wybranego przez społeczność szkoły projektu SBO posiada niemal wszystkie cechy samorządowego budżetu partycypacyjnego.

Szkolny Budżet Obywatelski 2024 - SP 80 w Poznaniu

zgłaszanie projektów:
od 12.04.2024
do 25.04.2024
głosowanie:
od 17.05.2024
do 17.05.2024
Szkolny Budżet Obywatelski (SBO) to nauka funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w praktyce, dostosowana do potrzeb i wymagań młodzieży. Dzięki możliwości realizacji wybranego przez społeczność szkoły projektu SBO posiada niemal wszystkie cechy samorządowego budżetu partycypacyjnego.

Szkolny Budżet Obywatelski 2024 - ZSBD w Poznaniu

zgłaszanie projektów:
od 11.04.2024
do 26.04.2024
głosowanie:
od 23.05.2024
do 23.05.2024
Szkolny Budżet Obywatelski (SBO) to nauka funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w praktyce, dostosowana do potrzeb i wymagań młodzieży. Dzięki możliwości realizacji wybranego przez społeczność szkoły projektu SBO posiada niemal wszystkie cechy samorządowego budżetu partycypacyjnego.

Szkolny Budżet Obywatelski 2024 - SP 14 w Poznaniu

zgłaszanie projektów:
od 05.04.2024
do 25.04.2024
głosowanie:
od 21.05.2024
do 21.05.2024
Szkolny Budżet Obywatelski (SBO) to nauka funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w praktyce, dostosowana do potrzeb i wymagań młodzieży. Dzięki możliwości realizacji wybranego przez społeczność szkoły projektu SBO posiada niemal wszystkie cechy samorządowego budżetu partycypacyjnego.

Szkolny Budżet Obywatelski 2024 - SP 69 w Poznaniu

zgłaszanie projektów:
od 05.04.2024
do 22.04.2024
głosowanie:
od 24.05.2024
do 24.05.2024
Szkolny Budżet Obywatelski to demokracja w praktyce w naszej szkole - SP 69 w Poznaniu! SBO to autentyczny proces konsultacyjny oparty na partycypacji, a jego bezpośrednim rezultatem będzie wybrany przez uczniów i zrealizowany projekt młodzieżowy.

Szkolny Budżet Obywatelski 2024 - ZSS w Poznaniu

zgłaszanie projektów:
od 27.03.2024
do 15.04.2024
głosowanie:
od 23.04.2024
do 25.04.2024
rok 2024
SBO to Szkolny Budżet Obywatelski, w którym możemy wspólnie podjąć decyzję jaki miniprojekt zostanie zrealizowany w naszej szkole: Zespole Szkół Samochodowych w Poznaniu. Pomysły na miniprojekty również pochodzić będą od uczniów. A efektem SBO będzie zakupiony sprzęt lub wyposażenie, z którego korzystać będziemy w naszej szkole!

Szkolny Budżet Obywatelski 2024 - SP 78 w Poznaniu

zgłaszanie projektów:
od 27.03.2024
do 19.04.2024
głosowanie:
od 09.05.2024
do 09.05.2024
Szkolny Budżet Obywatelski (SBO) to nauka funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w praktyce, dostosowana do potrzeb i wymagań młodzieży. Dzięki możliwości realizacji wybranego przez społeczność szkoły projektu SBO posiada niemal wszystkie cechy samorządowego budżetu partycypacyjnego.

Szkolny Budżet Obywatelski 2023 - SP 46 w Poznaniu

zgłaszanie projektów:
od 24.11.2023
do 04.12.2023
głosowanie:
od 08.12.2023
do 08.12.2023
Szkolny Budżet Obywatelski (SBO) to nauka funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w praktyce, dostosowana do potrzeb i wymagań młodzieży. Dzięki możliwości realizacji wybranego przez społeczność szkoły projektu SBO posiada niemal wszystkie cechy samorządowego budżetu partycypacyjnego.

Szkolny Budżet Obywatelski 2023 - ZSPS w Poznaniu

zgłaszanie projektów:
od 22.11.2023
do 01.12.2023
głosowanie:
od 06.12.2023
do 07.12.2023
Szkolny Budżet Obywatelski (SBO) to nauka funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w praktyce, dostosowana do potrzeb i wymagań młodzieży. Dzięki możliwości realizacji wybranego przez społeczność szkoły projektu SBO posiada niemal wszystkie cechy samorządowego budżetu partycypacyjnego.

Szkolny Budżet Obywatelski 2023 - SP 42 w Poznaniu

zgłaszanie projektów:
od 21.11.2023
do 05.12.2023
głosowanie:
od 11.12.2023
do 11.12.2023
Szkolny Budżet Obywatelski to demokracja w praktyce w naszej szkole - SP 42 w Poznaniu! SBO to autentyczny proces konsultacyjny oparty na partycypacji, a jego bezpośrednim rezultatem będzie wybrany przez uczniów i zrealizowany projekt młodzieżowy.

Szkolny Budżet Obywatelski 2023 - SP 87 w Poznaniu

zgłaszanie projektów:
od 15.11.2023
do 27.11.2023
głosowanie:
od 08.12.2023
do 08.12.2023
Szkolny Budżet Obywatelski (SBO) to nauka funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w praktyce, dostosowana do potrzeb i wymagań młodzieży. Dzięki możliwości realizacji wybranego przez społeczność szkoły projektu SBO posiada niemal wszystkie cechy samorządowego budżetu partycypacyjnego.

Szkolny Budżet Obywatelski 2023 - Technikum nr 19 w Poznaniu

zgłaszanie projektów:
od 15.11.2023
do 27.11.2023
głosowanie:
od 05.12.2023
do 05.12.2023
Szkolny Budżet Obywatelski (SBO) to nauka funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w praktyce, dostosowana do potrzeb i wymagań młodzieży. Dzięki możliwości realizacji wybranego przez społeczność szkoły projektu SBO posiada niemal wszystkie cechy samorządowego budżetu partycypacyjnego.

Szkolny Budżet Obywatelski 2023 - SP Wilczyn

zgłaszanie projektów:
od 10.11.2023
do 28.11.2023
głosowanie:
od 04.12.2023
do 04.12.2023
rok 2023
Szkolny Budżet Obywatelski (SBO) to nauka funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w praktyce, dostosowana do potrzeb i wymagań młodzieży. Dzięki możliwości realizacji wybranego przez społeczność szkoły projektu SBO posiada niemal wszystkie cechy samorządowego budżetu partycypacyjnego.

Szkolny Budżet Obywatelski 2023 - SP 3 w Szamotułach

zgłaszanie projektów:
od 28.09.2023
do 20.10.2023
głosowanie:
od 30.10.2023
do 30.10.2023
Szkolny Budżet Obywatelski to demokracja w praktyce w naszej szkole - w Szkole Podstawowej nr 3 w Szamotułach! SBO to autentyczny proces konsultacyjny oparty na partycypacji, a jego bezpośrednim rezultatem będzie wybrany przez uczniów i zrealizowany projekt młodzieżowy.

Szkolny Budżet Obywatelski 2023 - SP 3 w Pile

zgłaszanie projektów:
od 27.09.2023
do 13.10.2023
głosowanie:
od 26.10.2023
do 26.10.2023
rok 2023
Szkolny Budżet Obywatelski (SBO) to nauka funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w praktyce, dostosowana do potrzeb i wymagań młodzieży. Dzięki możliwości realizacji wybranego przez społeczność szkoły projektu SBO posiada niemal wszystkie cechy samorządowego budżetu partycypacyjnego.

Szkolny Budżet Obywatelski 2023 - POSM 2 w Poznaniu

zgłaszanie projektów:
od 27.04.2023
do 11.05.2023
głosowanie:
od 16.05.2023
do 16.05.2023
Szkolny Budżet Obywatelski to demokracja w praktyce w naszej szkole - w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia Nr 2! SBO to autentyczny proces konsultacyjny oparty na partycypacji, a jego bezpośrednim rezultatem będzie wybrany przez uczniów i zrealizowany projekt młodzieżowy.

Szkolny Budżet Obywatelski 2023 - SP 61 w Poznaniu

zgłaszanie projektów:
od 27.04.2023
do 10.05.2023
głosowanie:
od 16.05.2023
do 16.05.2023
Szkolny Budżet Obywatelski (SBO) w naszej szkole to szansa na realizację pomysłów obywatelskich uczniów. Dzięki SBO decydujemy aż trzy razy: podczas przygotowania zasad budżetu, wysyłając miniprojekty uczniowskie oraz podczas głosowania zorganizowanego wśród uczniów.

Szkolny Budżet Obywatelski 2023 - SP 89 w Poznaniu

zgłaszanie projektów:
od 27.04.2023
do 10.05.2023
głosowanie:
od 16.05.2023
do 16.05.2023
Szkolny Budżet Obywatelski (SBO) to nauka funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w praktyce, dostosowana do potrzeb i wymagań młodzieży. Dzięki możliwości realizacji wybranego przez społeczność szkoły projektu SBO posiada niemal wszystkie cechy samorządowego budżetu partycypacyjnego.

Szkolny Budżet Obywatelski 2023 - SP 28 w Poznaniu

zgłaszanie projektów:
od 27.04.2023
do 10.05.2023
głosowanie:
od 17.05.2023
do 17.05.2023
Bierzemy sprawy w swoje ręce! Budżet obywatelski w naszej szkole to nasza sprawa - decydujemy w nim aż trzy razy: najpierw tworzymy zasady, następnie wysyłamy nasze pomysły na miniprojekty a następnie organizujemy głosowanie i wybieramy najlepsze przedsięwzięcia do realizacji w szkole.

Szkolny Budżet Obywatelski 2022 - 37 LO w Poznaniu

zgłaszanie projektów:
od 04.11.2022
do 23.11.2022
głosowanie:
od 29.11.2022
do 29.11.2022
Szkolny Budżet Obywatelski (SBO) to nauka funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w praktyce, dostosowana do potrzeb i wymagań młodzieży. Dzięki możliwości realizacji wybranego przez społeczność szkoły projektu SBO posiada niemal wszystkie cechy samorządowego budżetu partycypacyjnego.

Szkolny Budżet Obywatelski 2022 - SP 45 w Poznaniu

zgłaszanie projektów:
od 04.11.2022
do 15.11.2022
głosowanie:
od 24.11.2022
do 24.11.2022
Szkolny Budżet Obywatelski (SBO) w naszej szkole to szansa na realizację pomysłów obywatelskich uczniów. Dzięki SBO decydujemy aż trzy razy: podczas przygotowania zasad budżetu, wysyłając miniprojekty uczniowskie oraz podczas głosowania zorganizowanego wśród uczniów.

Szkolny Budżet Obywatelski 2022 - SP 54 w Poznaniu

zgłaszanie projektów:
od 02.11.2022
do 13.11.2022
głosowanie:
od 18.11.2022
do 18.11.2022
Szkolny Budżet Obywatelski to nie symulacja - to realny proces partycypacyjny, w którym młodzież może zgłaszać swoje pomysły, a następnie w szkolnym głosowaniu wybrać miniprojekt do zrealizowania w szkole. Nasze zdanie się liczy!

Szkolny Budżet Obywatelski 2022 - ZST Turek

zgłaszanie projektów:
od 28.10.2022
do 14.11.2022
głosowanie:
od 30.11.2022
do 30.11.2022
rok 2022
Szkolny Budżet Obywatelski to demokracja w praktyce w naszej szkole - w Zespole Szkół Technicznych w Turku! SBO to autentyczny proces konsultacyjny oparty na partycypacji, a jego bezpośrednim rezultatem będzie wybrany przez uczniów i zrealizowany projekt młodzieżowy.

Szkolny Budżet Obywatelski 2022 - XV LO w Poznaniu

zgłaszanie projektów:
od 28.10.2022
do 10.11.2022
głosowanie:
od 21.11.2022
do 21.11.2022
Szkolny Budżet Obywatelski (SBO) to nauka funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w praktyce, dostosowana do potrzeb i wymagań młodzieży. Dzięki możliwości realizacji wybranego przez społeczność szkoły projektu SBO posiada niemal wszystkie cechy samorządowego budżetu partycypacyjnego.

Szkolny Budżet Obywatelski 2022 - SP w Golinie

zgłaszanie projektów:
od 28.10.2022
do 20.11.2022
głosowanie:
od 29.11.2022
do 29.11.2022
SBO to Szkolny Budżet Obywatelski, w którym możemy wspólnie podjąć decyzję jaki miniprojekt zostanie zrealizowany w naszej szkole. Pomysły na miniprojekty również pochodzić będą od uczniów. A efektem SBO będzie zakupiony sprzęt lub wyposażenie, z którego korzystać będziemy w naszej szkole!

Szkolny Budżet Obywatelski 2022 - ZSBD w Poznaniu

zgłaszanie projektów:
od 27.10.2022
do 16.11.2022
głosowanie:
od 24.11.2022
do 29.11.2022
SBO to Szkolny Budżet Obywatelski. SBO to nasze pomysły na projekty ważne dla szkoły. SBO to nasza decyzja - w głosowaniu sami zdecydujemy, który projekt zostanie zrealizowany w naszej szkole - w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu.

Szkolny Budżet Obywatelski 2022 - ZS1 w Poznaniu

zgłaszanie projektów:
od 26.10.2022
do 09.11.2022
głosowanie:
od 16.11.2022
do 16.11.2022
rok 2022
Szkolny Budżet Obywatelski to nowa forma zaangażowania obywatelskiego, w ramach której to uczniowie sami składają propozycje projektów planowanych do realizacji w szkole, a następnie w głosowaniu wybierają najciekawsze przedsięwzięcie.

Szkolny Budżet Obywatelski 2022 - SP w Kamionkach

zgłaszanie projektów:
od 26.10.2022
do 13.11.2022
głosowanie:
od 21.11.2022
do 21.11.2022
rok 2022
Szkolny Budżet Obywatelski (SBO) to nauka funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w praktyce - młodzież najpierw przygotowuje zasady SBO, następnie zgłasza online swoje pomysły na miniprojekty a finalnie cała społeczność szkolna w głosowaniu wybiera konkretny projekt do realizacji.

Szkolny Budżet Obywatelski 2022 - ZSOiZ w Pogorzeli

zgłaszanie projektów:
od 26.10.2022
do 06.11.2022
głosowanie:
od 21.11.2022
do 21.11.2022
SBO to Szkolny Budżet Obywatelski, w którym możemy wspólnie podjąć decyzję jaki miniprojekt zostanie zrealizowany w naszej szkole. Pomysły na miniprojekty również pochodzić będą od uczniów. A efektem SBO będzie zakupiony sprzęt lub wyposażenie, z którego korzystać będziemy w naszej szkole!

Szkolny Budżet Obywatelski 2022 - ZSPS w Poznaniu

zgłaszanie projektów:
od 25.10.2022
do 14.11.2022
głosowanie:
od 21.11.2022
do 21.11.2022
Szkolny Budżet Obywatelski (SBO) to nauka funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w praktyce, dostosowana do potrzeb i wymagań młodzieży. Dzięki możliwości realizacji wybranego przez społeczność szkoły projektu SBO posiada niemal wszystkie cechy samorządowego budżetu partycypacyjnego.

Szkolny Budżet Obywatelski 2022 - SP 1 w Poznaniu

zgłaszanie projektów:
od 24.10.2022
do 07.11.2022
głosowanie:
od 17.11.2022
do 17.11.2022
Szkolny Budżet Obywatelski (SBO) to nauka funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w praktyce, dostosowana do potrzeb i wymagań młodzieży. Dzięki możliwości realizacji wybranego przez społeczność szkoły projektu SBO posiada niemal wszystkie cechy samorządowego budżetu partycypacyjnego.

Szkolny Budżet Obywatelski 2022 - VI LO w Poznaniu

zgłaszanie projektów:
od 24.10.2022
do 10.11.2022
głosowanie:
od 17.11.2022
do 17.11.2022
Szkolny Budżet Obywatelski to demokracja w praktyce w naszej szkole! SBO to autentyczny proces konsultacyjny oparty na partycypacji, a jego bezpośrednim rezultatem będzie wybrany przez uczniów i zrealizowany projekt młodzieżowy.

Szkolny Budżet Obywatelski 2022 - ZSG w Poznaniu

zgłaszanie projektów:
od 10.10.2022
do 02.11.2022
głosowanie:
od 24.11.2022
do 25.11.2022
rok 2022
Szkolny Budżet Obywatelski to demokracja w praktyce w naszej szkole - w Zespole Szkół Gastronomicznych w Poznaniu! SBO to autentyczny proces konsultacyjny oparty na partycypacji, a jego bezpośrednim rezultatem będzie wybrany przez uczniów i zrealizowany projekt młodzieżowy.

Szkolny Budżet Obywatelski 2022 - SP 14 w Poznaniu

zgłaszanie projektów:
od 10.10.2022
do 19.10.2022
głosowanie:
od 03.11.2022
do 03.11.2022
Szkolny Budżet Obywatelski (SBO) to nauka funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w praktyce, dostosowana do potrzeb i wymagań młodzieży. Młodzi ludzie nie tylko biorą udział w demokratycznym głosowaniu organizowanym w szkole, ale wcześniej mają także możliwość zgłoszenia własnej propozycji miniprojektu.

Szkolny Budżet Obywatelski 2022 - ZSTiO w Krotoszynie

zgłaszanie projektów:
od 19.05.2022
do 31.05.2022
głosowanie:
od 07.06.2022
do 09.06.2022
SBO to budżet partycypacyjny w naszej szkole, czyli Szkolny Budżet Obywatelski. Dzięki SBO możemy zgłaszać propozycję uczniowskich projektów o wartości do 1000 zł a następnie w ogólnoszkolnym głosowaniu demokratycznie wybierzemy najciekawszy projekt do realizacji!

Szkolny Budżet Obywatelski 2022 - SP 1 Poznań

zgłaszanie projektów:
od 17.05.2022
do 31.05.2022
głosowanie:
od 14.06.2022
do 15.06.2022
Szkolny Budżet Obywatelski to szansa na realizację ciekawych pomysłów uczniów na miniprojekty służące społeczności szkolnej. Uczniowie wysyłają swoje projekty poprzez portal SBO a następnie organizowane jest głosowanie. Wybrane przez uczniów przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w szkole.

Szkolny Budżet Obywatelski 2022 - SP Iwno

zgłaszanie projektów:
od 17.05.2022
do 30.05.2022
głosowanie:
od 08.06.2022
do 08.06.2022
rok 2022
Szkolny Budżet Obywatelski (SBO) to nauka funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w praktyce, dostosowana do potrzeb i wymagań młodzieży. Dzięki możliwości realizacji wybranego przez społeczność szkoły projektu SBO posiada niemal wszystkie cechy samorządowego budżetu partycypacyjnego.

Szkolny Budżet Obywatelski 2022 - SP Kleszczewo

zgłaszanie projektów:
od 09.05.2022
do 23.05.2022
głosowanie:
od 07.06.2022
do 07.06.2022
Szkolny Budżet Obywatelski umożliwia uczniom naszej szkoły aktywne i bezpośrednie podejmowanie decyzji. Młodzież realizuje projekt od zgłaszania pomysłów do wprowadzenia przedsięwzięcia w życie. Uczy się wykorzystywania w praktyce zdobytej wiedzy i realizuje się w partycypacji obywatelskiej w środowisku szkolnym.

Szkolny Budżet Obywatelski 2022 - SP 5 Luboń

zgłaszanie projektów:
od 09.05.2022
do 27.05.2022
głosowanie:
od 07.06.2022
do 07.06.2022
rok 2022
Szkolny Budżet Obywatelski to praktyczna nauka funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. Społeczność szkolna zgłasza swoje pomysły, a następnie, w drodze głosowania, wybierany jest zwycięski projekt, który jest realizowany w szkole. W ten sposób młodzież może przekonać się, że warto być zaangażowanym młodym obywatelem.

Szkolny Budżet Obywatelski 2022 - SP Margonin

zgłaszanie projektów:
od 09.05.2022
do 24.05.2022
głosowanie:
od 06.06.2022
do 06.06.2022
rok 2022
Szkolny Budżet Obywatelski w Szkole Podstawowej w Margoninie to nowatorski projekt, który ma już swoją drugą edycję! Młodzi ludzie uczą się, jak być odpowiedzialnym obywatelem i korzystać ze swoich praw, aby służyć innym i zmieniać swój lokalny świat na lepszy! Będziemy łączyć tu pokolenia, brać udział w warsztatach, zgłaszać własne projekty i głosować na nie.

Szkolny Budżet Obywatelski 2022 - SP Racot

zgłaszanie projektów:
od 09.05.2022
do 23.05.2022
głosowanie:
od 02.06.2022
do 02.06.2022
rok 2022
Szkolny Budżet Obywatelski to demokracja w praktyce w naszej szkole! SBO to autentyczny proces konsultacyjny oparty na partycypacji, a jego bezpośrednim rezultatem będzie wybrany przez uczniów i zrealizowany projekt młodzieżowy.

Szkolny Budżet Obywatelski 2022 - SP 1 Komorniki

zgłaszanie projektów:
od 09.05.2022
do 23.05.2022
głosowanie:
od 07.06.2022
do 07.06.2022
Szkolny Budżet Obywatelski w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Komornikach ma na celu zaangażowanie uczniów w sprawy publiczne na terenie szkoły. Uczniowie zgłaszają swoje projekty, a następnie wybierają jeden, ten który ich zdaniem jest najlepszy. SBO ma na celu ukazanie uczniom, że warto być zaangażowanym!

Szkolny Budżet Obywatelski 2021 - 38. Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu

zgłaszanie projektów:
od 10.11.2021
do 21.11.2021
głosowanie:
od 29.11.2021
do 30.11.2021
Szkolny Budżet Obywatelski (SBO) to nauka funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w praktyce, dostosowana do potrzeb i wymagań młodzieży. Dzięki możliwości realizacji wybranego przez społeczność szkoły projektu SBO posiada niemal wszystkie cechy samorządowego budżetu partycypacyjnego.

Szkolny Budżet Obywatelski 2021 - SP w Kicinie

zgłaszanie projektów:
od 08.11.2021
do 27.11.2021
głosowanie:
od 06.12.2021
do 06.12.2021
rok 2021
Nasza szkoła kolejny raz organizuje edycję Szkolnego Budżetu Obywatelskiego (SBO). Uczniowie będą zgłaszać swoje propozycje miniprojektów do kwoty 1000 zł a następnie w głosowaniu zorganizowanym w szkole zostanie wybrany zwycięski projekt.

Szkolny Budżet Obywatelski 2021 - SP 3 w Kole

zgłaszanie projektów:
od 03.11.2021
do 03.12.2021
głosowanie:
od 15.12.2021
do 15.12.2021
rok 2021
Budżet Obywatelski działa w naszej szkole! Uczniowie wysyłają swoje pomysły na projekty a następnie zorganizowane zostanie głosowanie wśród uczniów. Zwycięski projekt zostanie zrealizowany jeszcze w tym roku!

Szkolny Budżet Obywatelski 2021 - SP 78 w Poznaniu

zgłaszanie projektów:
od 29.10.2021
do 15.11.2021
głosowanie:
od 29.11.2021
do 29.11.2021
Nasza szkoła przystąpiła po raz drugi do projektu „DziałaMY!". Głównym założeniem tego projektu jest wzrost partycypacji obywatelskiej i społecznej młodzieży. Koordynatorem projektu jest klasa 7b, która uczestniczy w warsztatach prowadzonych przez CREO. Punktem kulminacyjnym projektu jest przeprowadzenie Szkolnego Budżetu Obywatelskiego. Każdy uczeń naszej szkoły może zgłosić swój projekt, z propozycją inwestycji służącej wszystkim uczniom. Projekt, który w wyniku głosowania zdobędzie największą ilość głosów zostanie zrealizowany. Swoje pomysły uczniowie mogą przesyłać do 15.11.2021r. Nie zwlekaj – prześlij swój pomysł – Ty też może działać!

Szkolny Budżet Obywatelski 2021 - XV LO w Poznaniu

zgłaszanie projektów:
od 29.10.2021
do 15.11.2021
głosowanie:
od 29.11.2021
do 30.11.2021
Szkolny Budżet Obywatelski (SBO) to nauka funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w praktyce, dostosowana do potrzeb i wymagań młodzieży. Dzięki możliwości realizacji wybranego przez społeczność szkoły projektu SBO posiada niemal wszystkie cechy samorządowego budżetu partycypacyjnego.

Szkolny Budżet Obywatelski 2021 - SP 74 w Poznaniu

zgłaszanie projektów:
od 29.10.2021
do 09.11.2021
głosowanie:
od 16.11.2021
do 22.11.2021
Szkolny Budżet Obywatelski to praktyczna nauka funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. Społeczność szkolna zgłasza swoje pomysły, a następnie, w drodze głosowania, wybierany jest zwycięski projekt, który jest realizowany w szkole. W ten sposób młodzież może przekonać się, że warto być zaangażowanym młodym obywatelem.

Szkolny Budżet Obywatelski 2021 - SP 54 w Poznaniu

zgłaszanie projektów:
od 29.10.2021
do 15.11.2021
głosowanie:
od 26.11.2021
do 26.11.2021
Szkolny Budżet Obywatelski (SBO) to nauka funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w praktyce, dostosowana do potrzeb i wymagań młodzieży. Młodzi ludzie nie tylko biorą udział w demokratycznym głosowaniu organizowanym w szkole, ale wcześniej mają także możliwość zgłoszenia własnej propozycji miniprojektu.

Szkolny Budżet Obywatelski 2021 - SP 2 Murowana Goślina

zgłaszanie projektów:
od 27.10.2021
do 15.11.2021
głosowanie:
od 29.11.2021
do 29.11.2021
W tym roku w naszej szkole po raz kolejny organizowany jest Szkolny Budżet Obywatelski, który daje uczniom możliwość współdecydowania. To uczniowie będą mogli zgłaszać swoje propozycje projektów, a następnie w demokratycznym głosowaniu zostanie wybrane przedsięwzięcie, które zostanie zrealizowane w szkole.

Szkolny Budżet Obywatelski 2021 - ZS w Obornikach

zgłaszanie projektów:
od 21.10.2021
do 04.11.2021
głosowanie:
od 23.11.2021
do 24.11.2021
Szkolny Budżet Obywatelski (SBO) to nauka funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w praktyce, dostosowana do potrzeb i wymagań młodzieży. Dzięki możliwości realizacji wybranego przez społeczność szkoły projektu SBO posiada niemal wszystkie cechy samorządowego budżetu partycypacyjnego. Nasza szkoła już po raz drugi podjęła się realizacji SBO. W tym roku mamy 500 zł na realizację projektu zgłoszonego i wybranego przez uczniów. Może to być zakup sprzętu lub wyposażenia albo sfinansowanie organizacji wydarzenia w szkole. Wszystko zależy od pomysłowości uczniów i ich zdolnościom promocyjnym. Wygra bowiem projekt, który zbierze najwięcej głosów.

Szkolny Budżet Obywatelski 2021 - SP 17 Kalisz

zgłaszanie projektów:
od 18.10.2021
do 03.11.2021
głosowanie:
od 24.11.2021
do 25.11.2021
Szkolny Budżet Obywatelski jest przedsięwzięciem mającym na celu zaangażowanie uczniów w proces zarządzania finansami, edukację oraz pobudzenie ich aktywności obywatelskiej. SBO ma charakter partycypacyjny, daje uczniom naszej szkoły możliwość składania propozycji zadań, które mogą być sfinansowane, a także możliwość wyrażenia opinii na temat zgłoszonych projektów.

Szkolny Budżet Obywatelski 2021 - SP 4 w Swarzędzu

zgłaszanie projektów:
od 13.10.2021
do 30.10.2021
głosowanie:
od 17.11.2021
do 17.11.2021
Szkolny Budżet Obywatelski w naszej szkole to nie tylko nauka zaangażowania obywatelskiego w praktyce, ale także szansa na realizację w szkole projektu służącego społeczności szkoły. Swoje pomysły uczniowie mogą przesyłać online do 30 października 2021 roku. Nie czekaj - zaangażuj się i prześlij swój pomysł!

Szkolny Budżet Obywatelski 2021 - LO w Słupcy

zgłaszanie projektów:
od 11.10.2021
do 24.10.2021
głosowanie:
od 16.11.2021
do 16.11.2021
Szkolny Budżet Obywatelski (SBO) to nauka funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w praktyce, dostosowana do potrzeb i wymagań młodzieży. Dzięki możliwości realizacji wybranego przez społeczność szkoły projektu SBO posiada niemal wszystkie cechy samorządowego budżetu partycypacyjnego.

Szkolny Budżet Obywatelski 2021 - SP w Golinie

zgłaszanie projektów:
od 11.10.2021
do 02.11.2023
głosowanie:
od 22.11.2021
do 22.11.2021
Szkolny Budżet Obywatelski to nowa forma zaangażowania obywatelskiego, w ramach której to uczniowie sami składają propozycje projektów planowanych do realizacji w szkole, a następnie w głosowaniu wybierają najciekawsze przedsięwzięcie.

Szkolny Budżet Obywatelski 2021 - SP "Pod Lipami" w Krosinku

zgłaszanie projektów:
od 11.10.2021
do 24.11.2021
głosowanie:
od 10.12.2021
do 10.12.2021
Szkolny Budżet Obywatelski w naszej szkole to wyjątkowa możliwość uczestnictwa w życiu szkoły. Uczniowie mogą składać swoje propozycje projektów, a następnie cała społeczność szkolna w głosowaniu wybierze przedsięwzięcie, które zostanie zrealizowane w szkole.

Szkolny Budżet Obywatelski 2021 - SP w Pobiedziskach

zgłaszanie projektów:
od 08.10.2021
do 24.10.2021
głosowanie:
od 16.11.2021
do 16.11.2021
Szkolny Budżet Obywatelski to inicjatywa obywatelskiego zaangażowania w praktyce, dostosowana do potrzeb i wymagań młodzieży. W ubiegłych latach organizując SBO w Szkole w Pobiedziskach udało się zaangażować w działanie uczniów, rodziców i nauczycieli. Wierzymy, że obecna edycja odpowie na problemy partycypacji obywatelskiej w dobie postpandemicznej.

Szkolny Budżet Obywatelski - SP Rokietnica

zgłaszanie projektów:
od 06.10.2021
do 19.10.2021
głosowanie:
od 05.11.2021
do 07.11.2021
Szkolny Budżet Obywatelski w Szkole Podstawowej w Rokietnicy to nowatorski projekt, który ma już swoją drugą edycję! Młodzi ludzie uczą się, jak być odpowiedzialnym obywatelem i korzystać ze swoich praw, aby służyć innym i zmieniać swój lokalny świat na lepszy! Będziemy łączyć tu pokolenia, brać udział w warsztatach, przeprowadzać akcje społeczne, zgłaszać własne projekty i głosować na nie.

Szkolny Budżet Obywatelski 2021 - SP 1 Suchy Las

zgłaszanie projektów:
od 06.10.2021
do 29.10.2021
głosowanie:
od 17.11.2021
do 17.11.2021
Szkolny Budżet Obywatelski (SBO) to nauka funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w praktyce, dostosowana do potrzeb i wymagań młodzieży. Dzięki możliwości realizacji wybranego przez społeczność szkoły projektu SBO posiada niemal wszystkie cechy samorządowego budżetu partycypacyjnego.

Szkolny Budżet Obywatelski 2021 - SP 3 w Szamotułach

zgłaszanie projektów:
od 05.10.2021
do 21.10.2021
głosowanie:
od 08.11.2021
do 08.11.2021
"Szkolny Budżet Obywatelski (SBO) to nauka funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w praktyce, dostosowana do potrzeb i wymagań młodzieży. Dzięki możliwości realizacji wybranego przez społeczność szkoły projektu SBO posiada niemal wszystkie cechy samorządowego budżetu partycypacyjnego. Nie jest to więc tylko symulacja, ale autentyczny proces konsultacyjny oparty na partycypacji, a jego bezpośredni rezultat – zrealizowany projekt młodzieżowy – staje się wręcz namacalny dla uczniów. Wszystko po to by pokazać, że warto być zaangażowanym młodym obywatelem!" Aktualna edycja Szkolnego Budżetu Obywatelskiego jest elementem przedsięwzięcia pt. „DziałaMY! Program rozwoju edukacji obywatelskiej w Wielkopolsce/2021” współfinansowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Szkolny Budżet Obywatelski 2021 - LO w Śremie

zgłaszanie projektów:
od 05.10.2021
do 19.10.2021
głosowanie:
od 08.11.2021
do 08.11.2021
rok 2021
Szkolny Budżet Obywatelski to praktyczna nauka funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. Społeczność szkolna zgłasza swoje pomysły, a następnie, w drodze głosowania, wybierany jest zwycięski projekt, który jest realizowany w szkole. W ten sposób młodzież może przekonać się, że warto być zaangażowanym młodym obywatelem.

Szkolny Budżet Obywatelski 2021 - LO V w Poznaniu

zgłaszanie projektów:
od 26.04.2021
do 09.05.2021
głosowanie:
od 17.05.2021
do 23.05.2021
Szkolny Budżet Obywatelski w LO V w Poznaniu to praktyczna nauka funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. Społeczność szkolna zgłasza swoje pomysły, a następnie, w drodze głosowania, wybierany jest zwycięski projekt, który jest realizowany w szkole.

Szkolny Budżet Obywatelski 2021 - LO II w Poznaniu

zgłaszanie projektów:
od 26.04.2021
do 09.05.2021
głosowanie:
od 17.05.2021
do 23.05.2021
Szkolny Budżet Obywatelski w LO II w Poznaniu to praktyczna nauka funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. Społeczność szkolna zgłasza swoje pomysły, a następnie, w drodze głosowania, wybierany jest zwycięski projekt, który jest realizowany w szkole.

Szkolny Budżet Obywatelski 2021 - SP 57 w Poznaniu

zgłaszanie projektów:
od 26.04.2021
do 09.05.2021
głosowanie:
od 17.05.2021
do 23.05.2021
Szkolny Budżet Obywatelski w SP 57 w Poznaniu to praktyczna nauka funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. Społeczność szkolna zgłasza swoje pomysły, a następnie, w drodze głosowania, wybierany jest zwycięski projekt, który jest realizowany w szkole.

Szkolny Budżet Obywatelski 2020 - SP Skoki

zgłaszanie projektów:
od 22.10.2020
do 01.11.2020
głosowanie:
od 05.11.2020
do 12.11.2020
Szkolny Budżet Obywatelski to nauka funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w praktyce, dostosowana do potrzeb i wymagań młodzieży. Dzięki możliwości realizacji wybranego przez społeczność szkoły projektu SBO posiada niemal wszystkie cechy samorządowego budżetu partycypacyjnego.

Szkolny Budżet Obywatelski 2020 - SP 5 Luboń

zgłaszanie projektów:
od 19.10.2020
do 23.10.2020
głosowanie:
od 26.10.2020
do 30.10.2020
rok 2020
Szkolny Budżet Obywatelski to praktyczna nauka funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. Społeczność szkolna zgłasza swoje pomysły, a następnie, w drodze głosowania, wybierany jest zwycięski projekt, który jest realizowany w szkole. W ten sposób młodzież może przekonać się, że warto być zaangażowanym młodym obywatelem.

Szkolny Budżet Obywatelski 2020 - SP Lusówko

zgłaszanie projektów:
od 13.10.2020
do 25.10.2020
głosowanie:
od 28.10.2020
do 30.10.2020
rok 2020
Szkolny Budżet Obywatelski to praktyczna nauka funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. Społeczność szkolna zgłasza swoje pomysły, a następnie, w drodze głosowania, wybierany jest zwycięski projekt, który jest realizowany w szkole. W ten sposób młodzież może przekonać się, że warto być zaangażowanym młodym obywatelem.

Szkolny Budżet Obywatelski 2020- SP Szczodrzykowo

zgłaszanie projektów:
od 12.10.2020
do 16.10.2020
głosowanie:
od 25.10.2020
do 26.10.2020
SBO to nowatorski, ciekawy projekt, którego celem jest większe zaangażowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły. Jest to projekt, który pozwoli młodemu obywatelowi do bardziej świadomego startu w dorosłe życie. Rezultat projektu będzie przede wszystkim namacalny. Będzie on w całości realizowany od pomysłu do efektu końcowego przez samych uczniów.

SZKOLNY BUDŻET OBYWATELSKI - SP 1 SUCHY LAS

zgłaszanie projektów:
od 06.10.2020
do 21.10.2020
głosowanie:
od 03.11.2020
do 05.11.2020
Udział w tym projekcie pozwoli młodemu człowiekowi poczuć moc i sprawstwo swojego działania dla społeczności. Dzięki niemu zrozumie, jak wiele można zyskać dzięki współpracy i myśląc o innych. Doświadcza czym jest empatia i jak ważna w życiu jest pomoc i wsparcie drugiego człowieka.

Szkolny Budżet Obywatelski - SP2 Skórzewo

zgłaszanie projektów:
od 05.10.2020
do 25.10.2020
głosowanie:
od 09.11.2020
do 13.11.2020
Szkolny Budżet Obywatelski to praktyczna nauka funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. Społeczność szkolna zgłasza swoje pomysły, a następnie, w drodze głosowania, wybierany jest zwycięski projekt, który jest realizowany w szkole. W ten sposób młodzież może przekonać się, że warto być zaangażowanym młodym obywatelem.

Szkolny Budżet Obywatelski - SP1 Poznań

zgłaszanie projektów:
od 05.10.2020
do 18.10.2020
głosowanie:
od 26.10.2020
do 30.10.2020
Szkolny Budżet Obywatelski to praktyczna nauka funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. Społeczność szkolna zgłasza swoje pomysły, a następnie, w drodze głosowania, wybierany jest zwycięski projekt, który jest realizowany w szkole. W ten sposób młodzież może przekonać się, że warto być zaangażowanym młodym obywatelem.

Szkolny Budżet Obywatelski - ZSP NIEPRUSZEWO

zgłaszanie projektów:
od 05.10.2020
do 21.10.2020
głosowanie:
od 26.10.2020
do 28.10.2020
Szkolny Budżet Obywatelski to praktyczna nauka funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. Społeczność szkolna zgłasza swoje pomysły, a następnie, w drodze głosowania, wybierany jest zwycięski projekt, który jest realizowany w szkole. W ten sposób młodzież może przekonać się, że warto być zaangażowanym młodym obywatelem.

Szkolny Budżet Obywatelski - SP Kicin

zgłaszanie projektów:
od 05.10.2020
do 22.10.2020
głosowanie:
od 26.10.2020
do 30.10.2020
rok 2020
Szkolny Budżet Obywatelski w Szkole Podstawowej w Kicinie to praktyczna nauka o tym, czym jest społeczeństwo obywatelskie. Tworzenie SBO, składanie projektów, opiniowanie ich, głosowanie za najlepszym projektem oraz zrealizowanie go w szkole jest w rzeczywistości mikro budżetem partycypacyjnym.

SZKOLNY BUDŻET OBYWATELSKI - SP 1 KOMORNIKI

zgłaszanie projektów:
od 05.10.2020
do 18.10.2020
głosowanie:
od 26.10.2020
do 30.10.2020
Szkolny Budżet Obywatelski w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Komornikach ma na celu zaangażowanie uczniów w sprawy publiczne na terenie szkoły. Uczniowie zgłaszają swoje projekty, a następnie wybierają jeden, ten który ich zdaniem jest najlepszy. SBO ma na celu ukazanie uczniom, że warto być zaangażowanym!

SZKOLNY BUDŻET OBYWATELSKI - SP74 POZNAŃ

zgłaszanie projektów:
od 21.09.2020
do 05.10.2020
głosowanie:
od 19.10.2020
do 23.10.2020
Szkolny Budżet Obywatelski to praktyczna nauka funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. Społeczność szkolna zgłasza swoje pomysły, a następnie, w drodze głosowania, wybierany jest zwycięski projekt, który jest realizowany w szkole. W ten sposób młodzież może przekonać się, że warto być zaangażowanym młodym obywatelem.

Szkolny Budżet Obywatelski - LO Śrem

zgłaszanie projektów:
od 17.02.2020
do 09.03.2020
głosowanie:
od 23.10.2020
do 26.10.2020
rok 2020
Szkolny Budżet Obywatelski umożliwia uczniom Licem aktywne i bezpośrednie podejmowanie decyzji.Młodzież realizuje projekt od zgłaszania pomysłów do wprowadzenia przedsięwzięcia w życie. Uczy się wykorzystywania w praktyce zdobytej wiedzy teoretycznej. Bezpośrednio projektem zajmuje się grupa 29 uczniów realizujących przedmiot :wiedza o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym.Opiekę merytoryczną nad uczniami sprawuje nauczyciel przedmiotu.

Szkolny Budżet Obywatelski - 38. Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu

zgłaszanie projektów:
od 18.01.2020
do 24.01.2020
głosowanie:
od 17.02.2020
do 17.02.2020
Szkolny Budżet Obywatelski to praktyczna nauka funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. Społeczność szkolna zgłasza swoje pomysły, a następnie, w drodze głosowania, wybierany jest zwycięski projekt, który jest realizowany w szkole. W ten sposób młodzież może przekonać się, że warto być zaangażowanym młodym obywatelem.

Szkolny Budżet Obywatelski 2019 - ZS w Obornikach

zgłaszanie projektów:
od 12.11.2019
do 20.11.2019
głosowanie:
od 03.12.2019
do 04.12.2019
Szkolny Budżet Obywatelski w Zespole Szkół w Obornikach to 1000 zł na realizację projektu zgłoszonego i wybranego przez społeczność naszej szkoły! Może to być zakup sprzętu lub wyposażenia albo sfinansowanie organizacji wydarzenia w szkole. Wszystko zależy od pomysłowości uczniów i ich zdolnościom promocyjnym. Wygra bowiem projekt, który zbierze najwięcej głosów uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.

Szkolny Budżet Obywatelski 2019 - SP 1 w Puszczykowie

zgłaszanie projektów:
od 05.11.2019
do 18.11.2019
głosowanie:
od 03.12.2019
do 04.12.2019
Szkolny Budżet Obywatelski (SBO) w SP nr 1 w Puszczykowie pokazuje, że warto być zaangażowanym młodym obywatelem! Uczniowie zgłaszają swoje pomysły, promują je, organizowane jest głosowanie wśród uczniów, a nastepnie projekt zwycięski jest realizowany w naszej szkole.

SBO 2019 - Szkoła Podstawowa "Pod Lipami" w Krosinku

zgłaszanie projektów:
od 04.11.2019
do 13.11.2019
głosowanie:
od 26.11.2019
do 26.11.2019
Szkolny Budżet Obywatelski (SBO) to praktyczna nauka funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego dla młodzieży. Uczniowie zgłaszają projekty a następnie wybierają w głosowaniu projekty, służące szkole i społeczności szkolnej.

Szkolny Budżet Obywatelski 2019 - SP 78 w Poznaniu

zgłaszanie projektów:
od 04.11.2019
do 15.11.2019
głosowanie:
od 28.11.2019
do 29.11.2019
Szkolny Budżet Obywatelski (SBO) to nauka funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w praktyce. SBO jest autentycznym procesem konsultacyjnym opartym na współuczestnictwie młodzieży, a jego jego finałem jest bezpośredni rezultat – zrealizowany w szkole projekt młodzieżowy. Wszystko po to by pokazać, że warto być zaangażowanym młodym obywatelem!

Szkolny Budżet Obywatelski 2019 - SP Iwno

zgłaszanie projektów:
od 01.11.2019
do 15.11.2019
głosowanie:
od 28.11.2019
do 28.11.2019
rok 2019
Szkolny Budżet Obywatelski realizowany w Szkole Podstawowej w Iwnie pokazuje uczniom, że warto być zaangażowanym obywatelem. Udział uczniów w projekcie, przygotowanie akcji promocyjnej, składanie własnych pomysłów, głosowanie i wreszcie realizacja zwycięskiego pomysłu jest znakomitym przygotowaniem młodych ludzi do aktywności obywatelskiej w przyszłości.

Szkolny Budżet Obywatelski 2019 - SP 2 w Murowanej Goślinie

zgłaszanie projektów:
od 01.11.2019
do 17.11.2019
głosowanie:
od 02.12.2019
do 02.12.2019
Szkolny Budżet Obywatelski to projekt, dzięki któremu członkowie społeczności naszej szkoły mogą zaangażować się w sprawy publiczne. W projekcie mogą wziąć udział uczniowie klas 4-8 naszej szkoły. Każdy może zgłosić projekt. Angażując się możesz mieć zmieniać swoją szkołę.

Szkolny Budżet Obywatelski 2019 - SP w Pobiedziskach

zgłaszanie projektów:
od 01.11.2019
do 12.11.2019
głosowanie:
od 27.11.2019
do 27.11.2019
Szkolny Budżet Obywatelski to nauka funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w praktyce, dostosowana do potrzeb i wymagań młodzieży. Spodziewamy się, że poruszymy społeczność szkolną i przeprowadzimy na terenie naszej szkoły praktyczną lekcję na temat Budżetów Obywatelskich. Liczymy na zaangażowanych, twórczych i odpowiedzialnych obywateli naszej pobiedziskiej społeczności w niedalekiej przyszłości.

Szkolny Budżet Obywatelski 2019 - SP 3 w Szamotułach

zgłaszanie projektów:
od 01.11.2019
do 15.11.2019
głosowanie:
od 03.12.2019
do 03.12.2019
Szkolny Budżet Obywatelski (SBO) to nauka funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w praktyce, dostosowana do potrzeb i wymagań młodzieży. Dzięki możliwości realizacji wybranego przez społeczność szkoły projektu SBO posiada niemal wszystkie cechy samorządowego budżetu partycypacyjnego. Nie jest to więc tylko symulacja, ale autentyczny proces konsultacyjny oparty na partycypacji, a jego bezpośredni rezultat – zrealizowany projekt młodzieżowy – staje się wręcz namacalny dla uczniów. Wszystko po to by pokazać, że warto być zaangażowanym młodym obywatelem!

Szkolny Budżet Obywatelski 2019 - SP w Stęszewie

zgłaszanie projektów:
od 30.10.2019
do 14.11.2019
głosowanie:
od 25.11.2019
do 26.11.2019
Szkolny Budżet Obywatelski (SBO) to nauka funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w praktyce, dostosowana do potrzeb i wymagań młodzieży. Dzięki możliwości realizacji wybranego przez społeczność szkoły projektu SBO posiada niemal wszystkie cechy samorządowego budżetu partycypacyjnego. Nie jest to więc tylko symulacja, ale autentyczny proces konsultacyjny oparty na partycypacji, a jego bezpośredni rezultat – zrealizowany projekt młodzieżowy – staje się wręcz namacalny dla uczniów. Wszystko po to by pokazać, że warto być zaangażowanym młodym obywatelem!

Szkolny Budżet Obywatelski 2019 - SP 4 w Swarzędzu

zgłaszanie projektów:
od 30.10.2019
do 10.11.2019
głosowanie:
od 26.11.2019
do 27.11.2019
Szkolny Budżet Obywatelski w naszej szkole to nie tylko nauka zaangażowania obywatelskiego w praktyce, ale także szansa na realizację w szkole dwóch projektów (małego i dużego), służących społeczności szkoły. Swoje pomysły uczniowie mogą przesyłać online do 10 listopada 2019. Nie czekaj - zaangażuj się i prześlij swój pomysł!

Aktualności SBO

Stowarzyszenie CREO poprowadzi Poznańskie Centrum Wolontariatu

01.03.2024
Stowarzyszenie CREO poprowadzi Poznańskie Centrum Wolontariatu
Czy każdy może zostać wolontariuszem? Gdzie się zgłosić? Kto potrzebuje pomocy? Jak zdobyć granty na taką formę pomagania innym? Na te wszystkie pytania można znaleźć odpowiedzi w zupełnie nowym miejscu na mapie Miasta - w Poznańskim Centrum Wolontariatu. 

Wiosna pod znakiem Szkolnych Budżetów Obywatelskich!

25.05.2022
Wiosna pod znakiem Szkolnych Budżetów Obywatelskich!
Trwają wiosenne edycje Szkolnych Budżetów Obywatelskich (SBO) w szkołach objętych projektem "DziałaMY - program rozwoju edukacji obywatelskiej w Wielkopolsce". Podczas warsztatów młodzież ze Szkolnych Klubów Młodego Obywatela poznała tajniki budżetów partycypacyjnych i wspiera realizację edycji w swoich szkołach.

Konferencja online już 31 marca

25.03.2022
Konferencja online już 31 marca
W imieniu Stowarzyszenia Metropolia Poznań i Stowarzyszenia CREO serdecznie zapraszany na konferencję online pt. „Włączamy aktywność społeczną i obywatelską w szkole”. Wydarzenie odbędzie się 31.03.2022 r. w godzinach 9:00-15:00.

Jesienne szkolenia dla samorządowców za nami!

15.10.2021
Jesienne szkolenia dla samorządowców za nami!
W dniach 29 września i 12 października br. w ramach projektu "DziałaMY - program rozwoju edukacji obywatelskiej w Wielkopolsce" przeprowadziliśmy dwa szkolenia internetowe dla pracowników JST dotyczące efektywnych konsultacji dla osób młodych.

Kolejna edycja projektu DziałaMY w realizacji!

01.07.2021
Kolejna edycja projektu DziałaMY w realizacji!
Od wiosny 2021 Stowarzyszenie Metropolia Poznań we współpracy z poznańskim Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO realizuje kolejną odsłonę innowacyjnego projektu aktywizacji obywatelskiej młodzieży. Do końca 2022 roku w 20 szkołach Wielkopolski powstaną Szkolne Kluby Młodego Obywatela angażujące młodych ludzi w działalność wolontariacką na rzecz lokalnych społeczności.

Rusza SBO w Poznaniu - edycja 2021!

15.04.2021
Rusza SBO w Poznaniu - edycja 2021!
Ruszyliśmy w 2021 roku ze Szkolnym Budżetem Obywatelskim (SBO) w Poznaniu! Podczas warsztatów odbywających się w kwietniu społeczność szkolna trzech poznańskich szkół zapozna się z ideą SBO, dowie się o jego założeniach i sposobie wdrażania. Dowiedzą się, jak krok po kroku przygotować i przeprowadzić budżet obywatelski w swojej szkole, począwszy od zbierania wniosków do ogłoszenia wyników. W maju, każda ze szkół przeprowadzi swój własny szkolny budżet partycypacyjny.

Młodzi dla seniorów w Metropolii Poznań!

27.11.2020
Młodzi dla seniorów w Metropolii Poznań!
Zbliżając się dokońca realizacji projektu “DziałaMY” (edycja 2019/2020), realizowanego przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań w patnerstwie ze Stowarzyszeniem CREO, wspominamy liczne akcje wsparcia seniorów podejmowane przez młodych wolontariuszy.

Szkolenia online dla samorządowców zrealizowane z sukcesem!

26.11.2020
Szkolenia online dla samorządowców zrealizowane z sukcesem!
W dniach 4 i 18 listopada br. w ramach projektu DziałaMY przeprowadziliśmy dwa szkolenia internetowe dla pracowników JST dotyczące efektywnych konsultacji społecznych w sieci. Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami szkoleń i prezentacjami z wydarzeń.

Akcja: STOP CYBERPRZEMOCY!

18.11.2020
Akcja: STOP CYBERPRZEMOCY!
Tęskniąc za czasami gdy wszystkie zajęcia odbywały się w szkołach chcielibyśmy wspomnieć o pewnej wyjątkowej lekcji, którą przeprowadzili członkowie Szkolnego Klubu Młodego Obywatela w Szkole Podstawowej w Pobiedziskach.

Znamy zwycięzcę SBO w SP 1 w Poznaniu!

30.10.2020
Znamy zwycięzcę SBO w SP 1 w Poznaniu!
Znamy wyniki głosowania w ramach Szkolnego Budżetu Obywatelskiego w SP 1 w Poznaniu. Głosowanie odbyło się w formie zdalnej a wycięzcą okazał się projekt "Wielkie ulepszanie patia w szkole".

Ważny komunikat dot. SBO!

12.03.2020
Ważny komunikat dot. SBO!
UWAGA! Ze względu z przerwanie zajęć w szkołach w związku z epidemią koronawirusa informujemy, że zawieszeniu ulegają trwające edycje Szkolnych Budżetów Obywatelskich (SBO). Niezwłocznie po przywróceniu zajęć w szkołach zaktualizowane zostaną terminy naborów projektów i głosowań SBO.
Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]