Wyszukaj interesujące Cię edycje SBO

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


SZKOLNY BUDŻET OBYWATELSKI - SP 1 SUCHY LAS

organizator:
kategoria:
rok 2020
zgłaszanie projektów:
od 06.10.2020
do 21.10.2020
głosowanie:
od 03.11.2020
do 05.11.2020
liczba odsłon:
242

foto art

Informacje ogólne:

 • Szkolny Budżet Obywatelski (SBO) to nauka funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w praktyce, dostosowana do potrzeb i wymagań młodzieży. Dzięki możliwości realizacji wybranego przez społeczność szkoły projektu SBO posiada niemal wszystkie cechy samorządowego budżetu partycypacyjnego. Nie jest to więc tylko symulacja, ale autentyczny proces konsultacyjny oparty na partycypacji, a jego bezpośredni rezultat – zrealizowany projekt młodzieżowy – staje się wręcz namacalny dla uczniów. Wszystko po to by pokazać, że warto być zaangażowanym młodym obywatelem!
 • Aktualna edycja Szkolnego Budżetu Obywatelskiego jest elementem przedsięwzięcia pt. „DziałaMY! Program rozwoju edukacji obywatelskiej w Metropolii Poznań” współfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Składanie projektów:

 • Składanie projektów odbywa się poprzez wypełnienie i wysłanie online formularza zgłoszeniowego projektu poprzez portal www.konsultacje.metropoliapoznan.pl.
 • Projekty można zgłaszać w terminie od 06.10- 21.10. 2020 r.
 • Propozycje projektów mogą składać: uczniowie, nauczyciele oraz rodzice (wskazanie grupy osób upoważnionych do złożenia formularza zgłoszeniowego projektu w ramach danej edycji Szkolnego Budżetu Obywatelskiego)
 • Liczba propozycji projektów możliwych do złożenia przez jedną osobę uprawnioną: 3
 • Maksymalna kwota realizacji zgłoszonego projektu wynosi 1000 zł
 • Cele składanych w ramach edycji projektów powinny być następujące:służyć użyteczności społeczności szkolnej
 • Zgłaszane projekty powinny mieć charakter inwestycyjny/twardy (bez możliwości budowy/rozbudowy obiektów) lub nieinwestycyjny/miękki.
 • Zgłaszane projekty powinny być możliwe do realizacji do dnia 15.11.2020 r.
 • Składane projekty powinny spełniać wymogi racjonalności oraz efektywności kosztowej.

Opiniowanie:

 • Zgłoszone projekty będą weryfikowane pod względem zgodności z zasadami danej edycji Szkolnego Budżetu Obywatelskiego oraz możliwościami ich terminowej realizacji.
 • Sprawdzania zgodności projektów podejmie się Komitet Opiniujący złożony m.in. z opiekunów SKMO oraz przewodniczącej Samorządu szkolnego
 • Opiniowanie projektów odbędzie się w terminie od 22.10- 25.10.2020 r.
 • Opiniowanie zakończy się zatwierdzeniem listy projektów przeznaczonych do głosowania. Lista ta zostanie upubliczniona na portalu www.konsultacje.metropoliapoznan.pl a także w sposób widoczny zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w szkole.

Głosowanie:

 • Głosowanie odbędzie się w  terminie od 3.11- 05.11. 2020 r.
 • Prawo do udziału w głosowaniu posiadają rodzice, uczniowie, nauczyciele
 • Liczba głosów, które może oddać osoba uprawniona do głosowania: 1
 • Głosowanie odbędzie się on line
 • Głosowanie zostanie przeprowadzone z zachowaniem zasad poufności i bezstronności i odbędzie się poprzez oddanie głosu w głosowaniu on line.
 • Liczenie głosów będzie automatyczne poprzez program do głosowania.
 • Osobom wchodzącym w skład Komitetu Opiniującego nie przysługuje prawo głosu.

Wyniki:

 • Wyniki głosowania zostaną ogłoszone niezwłocznie po zatwierdzeniu wyników na portalu www.konsultacje.metropoliapoznan.pl a także na tablicy ogłoszeń w szkole.
 • W przypadku równej liczby głosów dwóch lub więcej projektów, wygrany projekt lub projekty zostanie/zostaną wybrane drogą losowania.

Realizacja projektu/projektów wybranego/wybranych w głosowaniu:

 • Zwycięski projekt/projekty zostanie zrealizowany w terminie do 15.11.2020 r.
 • Jeżeli kwota wybranego projektu w trakcie jego realizacji okaże się wyższa niż wskazany w ramach edycji limit, może on zostać zrealizowany jedynie częściowo. Jeśli nie będzie możliwości realizacji częściowej może on zostać odrzucony, a jego miejsce zajmie wówczas następny projekt z największą liczbą głosów.

Kontakt:

Anna Kaźmierczak, kontakt za pomocą Mobi dziennika oraz bezpośrednio w godzinach pracy.

Zaakceptowane projekty SBO

maseczkomat

wnioskodawca:
Krzysztof Dzydzan (4b)
szacowany koszt:
400.00 PLN
liczba głosów: 0
Maseczki zapomniałeś to nie szkodzi, mamy darmowy automat z maseczkami. Czuj się bezpiecznie
Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]