Wyszukaj interesujące Cię edycje SBO

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Szkolny Budżet Obywatelski 2020 - SP Skoki

organizator:
kategoria:
rok 2020
zgłaszanie projektów:
od 22.10.2020
do 01.11.2020
głosowanie:
od 05.11.2020
do 12.11.2020
liczba odsłon:
208

foto art

Informacje ogólne:

 • Szkolny Budżet Obywatelski (SBO) to nauka funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w praktyce, dostosowana do potrzeb i wymagań młodzieży. Dzięki możliwości realizacji wybranego przez społeczność szkoły projektu SBO posiada niemal wszystkie cechy samorządowego budżetu partycypacyjnego. Nie jest to więc tylko symulacja, ale autentyczny proces konsultacyjny oparty na partycypacji, a jego bezpośredni rezultat – zrealizowany projekt młodzieżowy – staje się wręcz namacalny dla uczniów. Wszystko po to by pokazać, że warto być zaangażowanym młodym obywatelem!
 • Aktualna edycja Szkolnego Budżetu Obywatelskiego jest elementem przedsięwzięcia pt. „DziałaMY! Program rozwoju edukacji obywatelskiej w Metropolii Poznań” współfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Składanie projektów:

 • Składanie projektów odbywa się poprzez wypełnienie i wysłanie online formularza zgłoszeniowego projektu poprzez portal www.konsultacje.metropoliapoznan.pl.
 • Projekty można zgłaszać w terminie od 22.10.2020 do 01.11.2020
 • Propozycje projektów mogą składać: uczniowie.
 • Liczba propozycji projektów możliwych do złożenia przez jedną osobę uprawnioną: 1
 • Maksymalna kwota realizacji zgłoszonego projektu wynosi 1000 zł.
 • Cele składanych w ramach edycji projektów powinny dotyczyć szkoły i społeczności szkolnej.
 • Zgłaszane projekty powinny mieć charakter inwestycyjny/twardy (bez możliwości budowy/rozbudowy obiektów) lub nieinwestycyjny/miękki.
 • Zgłaszane projekty powinny być możliwe do realizacji do dnia 20.11.2020.
 • Składane projekty powinny spełniać wymogi racjonalności oraz efektywności kosztowej.

Opiniowanie:

 • Zgłoszone projekty będą weryfikowane pod względem zgodności z zasadami danej edycji Szkolnego Budżetu Obywatelskiego oraz możliwościami ich terminowej realizacji.
 • Sprawdzania zgodności projektów podejmie się Komitet Opiniujący złożony m.in. z opiekuna SBO oraz dyrekcji szkoły.
 • Opiniowanie projektów odbędzie się w terminie od 02.11.2020 do 04.11.2020.
 • Opiniowanie zakończy się zatwierdzeniem listy projektów przeznaczonych do głosowania. Lista ta zostanie upubliczniona na portalu www.konsultacje.metropoliapoznan.pl a także w sposób widoczny zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w szkole.

Głosowanie:

 • Głosowanie odbędzie się w dniach od 05.11.2020 do 12.11.2020.
 • Prawo do udziału w głosowaniu posiadają wszyscy uczniowie.
 • Liczba głosów, które może oddać osoba uprawniona do głosowania: 1
 • GGłosowanie odbędzie się w budynku szkoły lub online (w przypadku nauki zdalnej).
 • Głosowanie zostanie przeprowadzone z zachowaniem zasad poufności i bezstronności i odbędzie się poprzez wypełnienie papierowych kart do głosowania i umieszczenie ich w zamkniętej urnie do głosowania.
 • Liczenia głosów podejmie się Komisja Sprawdzająca złożona z wybranych nauczycieli i uczniów szkoły.
 • Osobom wchodzącym w skład Komitetu Opiniującego nie przysługuje prawo głosu.

Wyniki:

 • Wyniki głosowania zostaną ogłoszone niezwłocznie po zatwierdzeniu wyników na portalu www.konsultacje.metropoliapoznan.pl a także na tablicy ogłoszeń w szkole.
 • W przypadku równej liczby głosów dwóch lub więcej projektów, wygrany projekt lub projekty zostanie/zostaną wybrane drogą losowania.

Realizacja projektu/projektów wybranego/wybranych w głosowaniu:

 • Zwycięski projekt/projekty zostanie zrealizowany w terminie do 20.11.2020.
 • Jeżeli kwota wybranego projektu w trakcie jego realizacji okaże się wyższa niż wskazany w ramach edycji limit, może on zostać zrealizowany jedynie częściowo. Jeśli nie będzie możliwości realizacji częściowej może on zostać odrzucony, a jego miejsce zajmie wówczas następny projekt z największą liczbą głosów.

Kontakt:

Barbara Surdyk

INFORMACJA DODATKOWA (Data publikacji: 16.11.2020)

W związku z dużym zainteresowaniem uczniów oraz ogromnym zaangażowaniem uczniów-wnioskodawców oraz wspierajacej ich młodzieży Dyrekcja szkoły podjęła decyzję o umożliwieniu realizacji dwóch projektów z największą liczbą głosów uzyskanych w głosowaniu. W ramach SBO zwyciężyły więc dwa projekty: "Automat z przyborami szkolnymi" oraz "Mobilny głośnik".

Zaakceptowane projekty SBO

mapy

wnioskodawca:
Wanda Surdyk (VII d)
szacowany koszt:
900.00 PLN
liczba głosów: 36
Mapy interaktywne dla nauczycieli i uczniów do geografii, historii i biologii

Pomoce naukowe

wnioskodawca:
Gabriela Andrzejewska (8D)
szacowany koszt:
600.00 PLN
liczba głosów: 26
Projekt ma na celu urozmaicenie lekcji fizyczno-chemicznych. Poprzez dodatkowe wyposażenie laboratoryjne.

Mobilny Głośnik Dla Szkoły

wnioskodawca:
J, Łuczak, K Kamiński. SZ. Serba (8)
szacowany koszt:
600.00 PLN
liczba głosów: 57
Zwycięski projekt
Mobilny Głośnik do szkolnych przedstawień, prezentacji oraz wszelkich imprez dla których niezbędne jest nagłośnienie
Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]