Wyszukaj interesujące Cię edycje SBO

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Szkolny Budżet Obywatelski 2021 - XV LO w Poznaniu

organizator:
kategoria:
rok 2021
zgłaszanie projektów:
od 29.10.2021
do 15.11.2021
głosowanie:
od 29.11.2021
do 30.11.2021
liczba odsłon:
152

foto art

Informacje ogólne:

 • Szkolny Budżet Obywatelski (SBO) to nauka funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w praktyce, dostosowana do potrzeb i wymagań młodzieży. Dzięki możliwości realizacji wybranego przez społeczność szkoły projektu SBO posiada niemal wszystkie cechy samorządowego budżetu partycypacyjnego. Nie jest to więc tylko symulacja, ale autentyczny proces konsultacyjny oparty na partycypacji, a jego bezpośredni rezultat – zrealizowany projekt młodzieżowy – staje się wręcz namacalny dla uczniów. Wszystko po to by pokazać, że warto być zaangażowanym młodym obywatelem!
 • Aktualna edycja Szkolnego Budżetu Obywatelskiego jest elementem przedsięwzięcia pt. „DziałaMY! Program rozwoju edukacji obywatelskiej w Poznaniu” finansowanego ze środków budżetowych Miasta Poznania (m.in. sfinansowanie SBO w kwocie 500 zł).

Składanie projektów:

 • Składanie projektów odbywa się poprzez wypełnienie i wysłanie online formularza zgłoszeniowego projektu poprzez portal www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/sbo.
 • Projekty można zgłaszać w terminie od 29.10.2021 do 15.11. 2021.
 • Propozycje projektów mogą składać: wszyscy uczniowie.
 • Liczba propozycji projektów możliwych do złożenia przez jedną osobę uprawnioną: 3
 • Maksymalna kwota realizacji zgłoszonego projektu wynosi 500 zł.
 • Cele składanych w ramach edycji projektów powinny być następujące: powinny służyć społeczności szkolnej.
 • Zgłaszane projekty powinny mieć charakter inwestycyjny/twardy (bez możliwości budowy/rozbudowy obiektów) lub nieinwestycyjny/miękki.
 • Zgłaszane projekty powinny być możliwe do realizacji do dnia 13.12.2021.
 • Składane projekty powinny spełniać wymogi racjonalności oraz efektywności kosztowej.

Opiniowanie:

 • Zgłoszone projekty będą weryfikowane pod względem zgodności z zasadami danej edycji Szkolnego Budżetu Obywatelskiego oraz możliwościami ich terminowej realizacji.
 • Sprawdzania zgodności projektów podejmie się Komitet Opiniujący złożony m.in. z nauczyciei oraz  dyrekcji.
 • Opiniowanie projektów odbędzie się w terminie od 16.11.2021 do 22.11.202.
 • Opiniowanie zakończy się zatwierdzeniem listy projektów przeznaczonych do głosowania. Lista ta zostanie upubliczniona na portalu www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/sbo a także w sposób widoczny zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w szkole.

Głosowanie:

 • Głosowanie odbędzie się w terminie od 29.11.2021 do 30.11.2021.
 • Prawo do udziału w głosowaniu posiadają uczniowie i nauczycie XV LO.
 • Liczba głosów, które może oddać osoba uprawniona do głosowania: 1.
 • Głosowanie odbędzie się w budynku szkoły – adres: os. B. Chrobrego 107, Poznań.
 • Głosowanie zostanie przeprowadzone z zachowaniem zasad poufności i bezstronności i odbędzie się poprzez wypełnienie papierowych kart do głosowania i umieszczenie ich w zamkniętej urnie do głosowania.
 • Liczenia głosów podejmie się Komisja Sprawdzająca złożona z wybranych nauczycieli i uczniów szkoły.
 • Osobom wchodzącym w skład Komitetu Opiniującego nie przysługuje prawo głosu.

Wyniki:

 • Wyniki głosowania zostaną ogłoszone niezwłocznie po zatwierdzeniu wyników na portalu www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/sbo a także na tablicy ogłoszeń w szkole.
 • W przypadku równej liczby głosów dwóch lub więcej projektów, wygrany projekt lub projekty zostanie/zostaną wybrane drogą losowania.

Realizacja projektu/projektów wybranego/wybranych w głosowaniu:

 • Zwycięski projekt/projekty zostanie zrealizowany w terminie do 13.12.2021.
 • Jeżeli kwota wybranego projektu w trakcie jego realizacji okaże się wyższa niż wskazany w ramach edycji limit, może on zostać zrealizowany jedynie częściowo. Jeśli nie będzie możliwości realizacji częściowej może on zostać odrzucony, a jego miejsce zajmie wówczas następny projekt z największą liczbą głosów.

Kontakt:

Malwina Tratwal, Maja Wąsala, Dominik Janicki

KOMUNIKAT 13.12.2021:

W wyniku zorganizoanego głosowania wśród uczniów największą liczbę głosów uzyskał projekt pt. "Dystrybutor do wody Eden". Niestety jednak wdrożenie przdmiotowego projektu wiązałoby się z koniecznością finansowania uzupełniania pojemników z wodą ze środków własnych szkoły, podczas gdy przyznane dofinansowanie w ramach projektu "DziałaMY" obejmuje tylko jednorazową realizację projektu uczniowskiego do kwoty 500 zł. W związku z tym Dyrekcja szkoły podjęła decyzję o przeznaczeniu do realizacji kolejnego projektu, który uzyskał najwyższą liczbę głosów. 36 głosów uzyskały ex aequo projekty "Pufa / worek do siedzenia" oraz "Karmnik dla ptaków". Na podstawie losowania do realizacji wybrano projekt "Pufa / worek do siedzenia".

Zaakceptowane projekty SBO

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]