Wyszukaj interesujące Cię edycje SBO

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Szkolny Budżet Obywatelski 2024 - SP 14 w Poznaniu

organizator:
kategoria:
rok 2024
zgłaszanie projektów:
od 05.04.2024
do 25.04.2024
głosowanie:
od 21.05.2024
do 21.05.2024
liczba odsłon:
72

foto art

Informacje ogólne:

 • Szkolny Budżet Obywatelski (SBO) to nauka funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w praktyce, dostosowana do potrzeb i wymagań młodzieży. Dzięki możliwości realizacji wybranego przez społeczność szkoły projektu SBO posiada niemal wszystkie cechy samorządowego budżetu partycypacyjnego. Nie jest to więc tylko symulacja, ale autentyczny proces konsultacyjny oparty na partycypacji, a jego bezpośredni rezultat – zrealizowany projekt młodzieżowy – staje się wręcz namacalny dla uczniów. Wszystko po to by pokazać, że warto być zaangażowanym młodym obywatelem!
 • Aktualna edycja Szkolnego Budżetu Obywatelskiego jest elementem przedsięwzięcia pt. „Od SBO do PBO” (2024) finansowanego ze środków budżetowych Miasta Poznania.
 • Realizacja projektu wybranego przez uczniów w ramach edycji SBO będzie finansowana ze środków budżetowych Miasta Poznania.

Składanie projektów:

 • Składanie projektów odbywa się poprzez wypełnienie i wysłanie online formularza zgłoszeniowego projektu poprzez portal www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/sbo.
 • Projekty można zgłaszać w terminie od 05.04.2024 do 25.04.2024
 • Propozycje projektów mogą składać: uczniowie i pracownicy szkoły
 • Liczba propozycji projektów możliwych do złożenia przez jedną osobę uprawnioną: 1
 • Maksymalna kwota realizacji zgłoszonego projektu wynosi 6000 zł
 • Ogółem na bieżącą edycję SBO w szkole przeznaczona jest kwota 6000 zł.
 • Cele składanych w ramach edycji projektów powinny być następujące: powinny służyć społeczności szkolnej.
 • Zgłaszane projekty powinny mieć charakter inwestycyjny/twardy (bez możliwości budowy/rozbudowy obiektów) lub nieinwestycyjny/miękki.
 • Zgłaszane projekty powinny być możliwe do realizacji do dnia 30.09.2024
 • Składane projekty powinny spełniać wymogi racjonalności oraz efektywności kosztowej.

Opiniowanie:

 • Zgłoszone projekty będą weryfikowane pod względem zgodności z zasadami danej edycji Szkolnego Budżetu Obywatelskiego oraz możliwościami ich terminowej realizacji.
 • Sprawdzania zgodności projektów podejmie się Komitet Opiniujący złożony m.in. nauczycieli
 • Opiniowanie projektów odbędzie się w terminie od 26.04.2024 do 30.04.2024
 • Opiniowanie zakończy się zatwierdzeniem listy projektó9 przeznaczonych do głosowania. Lista ta zostanie upubliczniona na portalu www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/sbo a także w sposób widoczny zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w szkole.

Głosowanie:

 • Głosowanie odbędzie się w terminie w dniu 21.05.2024
 • Prawo do udziału w głosowaniu posiadają uczniowie i pracownicy szkoły
 • Liczba głosów, które może oddać osoba uprawniona do głosowania: 1
 • Głosowanie odbędzie się w budynku szkoły – adres: os. Piastowskie 65, Poznań.
 • Głosowanie zostanie przeprowadzone z zachowaniem zasad poufności i bezstronności i odbędzie się poprzez wypełnienie papierowych kart do głosowania i umieszczenie ich w zamkniętej urnie do głosowania.
 • Liczenia głosów podejmie się Komisja Sprawdzająca złożona z wybranych nauczycieli i uczniów szkoły.
 • Osobom wchodzącym w skład Komitetu Opiniującego nie przysługuje prawo głosu.

Wyniki:

 • Wyniki głosowania zostaną ogłoszone niezwłocznie po zatwierdzeniu wyników na portalu www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/sbo a także na tablicy ogłoszeń w szkole.
 • W przypadku równej liczby głosów dwóch lub więcej projektów, wygrany projekt lub projekty zostanie/zostaną wybrane drogą losowania.

Realizacja projektu/projektów wybranego/wybranych w głosowaniu:

 • Zwycięski projekt/projekty zostanie zrealizowany w terminie do 30.09.2024
 • Jeżeli kwota wybranego projektu w trakcie jego realizacji okaże się wyższa niż wskazany w ramach edycji limit, może on zostać zrealizowany jedynie częściowo. Jeśli nie będzie możliwości realizacji częściowej może on zostać odrzucony, a jego miejsce zajmie wówczas następny projekt z największą liczbą głosów.

Kontakt:

Marta Bartkowiak-Hybza, Katarzyna Ceglarska

UWAGA: Wnioskodawcy niezwłocznie po wysłaniu wniosku drogą eletroniczną są zobowiązani do dostarczenia oświadczeń dotyczących RODO (zgoda rodzica lub zgoda os. pełnoletniej). Podpisane oświadczenia należy przekazać nauczycielom opiekunom SBO wymienionym powyżej. W razie niedostarczenia oświadczenia projekt może zostać zaopiniowany negatywnie.

Zaakceptowane projekty SBO

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]