Wyszukaj interesujące Cię edycje SBO

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Rusza SBO w Poznaniu - edycja 2021!

Rusza SBO w Poznaniu - edycja 2021!

Data publikacji: 2021-04-15

Ruszyliśmy w 2021 roku ze Szkolnym Budżetem Obywatelskim (SBO) w Poznaniu! Podczas warsztatów odbywających się w kwietniu społeczność szkolna trzech poznańskich szkół zapozna się z ideą SBO, dowie się o jego założeniach i sposobie wdrażania. Dowiedzą się, jak krok po kroku przygotować i przeprowadzić budżet obywatelski w swojej szkole, począwszy od zbierania wniosków do ogłoszenia wyników. W maju, każda ze szkół przeprowadzi swój własny szkolny budżet partycypacyjny.

Podczas warsztatów przybliżona zostanie idea „dorosłego” Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Uczestnicy zapoznają się z zasadami aktualnej edycji, poznają przykładowe zrealizowane projekty, ze szczególnym pokazaniem dobrych przykładów zwycięskich realizacji których odbiorcami i/lub pomysłodawcami były osoby młode. Podczas warsztatu zostanie podkreślona możliwość aktywnego udziału młodych zarówno w procedurze zgłaszaniu propozycji, jak i oddawania głosów w PBO.

W ramach projektu w szkołach utworzone zostaną Szkolne Kluby Młodego Obywatela. Do prowadzenia takiego klubu zostanie przygotowany jeden z nauczycieli z danej szkoły. Pod jego opieką, przy wsparciu trenerów i animatorów w działania Klubu zaangażuje się szkolna młodzież.

Co ważne poprzez organizację Szkolnego Budżetu Obywatelskiego młodzież będzie mogła zaangażować w działania obywatelskie również całą społeczność szkolną, bo każdy z uczniów i uczennic będzie miał możliwość zgłoszenia swoich pomysłów i oddania swojego głosu.

Dzięki możliwości realizacji wybranego przez społeczność szkoły projektu, SBO będzie posiadać wszystkie cechy „dorosłego” samorządowego budżetu obywatelskiego. Nie będzie to więc tylko symulacja, ale autentyczny proces konsultacyjny, oparty na partycypacji, a jego bezpośredni rezultat będzie realny, a wręcz namacalny. Młodzież przekona się, że ich zdanie się liczy, a każdy ma prawo głosu i możliwość zgłaszania swoich pomysłów, co będzie też niezwykłą, praktyczną lekcją obywatelskości i samorządności. Uczniowie i uczennice skupieni w ramach Szkolnego Klubu będą mieli okazję przekonać się, że mają potencjał do organizowania różnorodnych akcji obywatelskich. Odbiorcy otrzymają także zestaw publikacji, które zawierać będą szereg wskazówek i przykładów, jak tworzyć pożyteczne działania społeczno-obywatelskie.

Program “Od SBO do PBO” zostanie zrealizowany w 3 poznańskich szkołach (SP57, II LO i V LO) w okresie kwiecień-maj 2021 na zlecenie Gabinetu Prezydenta Urzędu Miasta Poznania przez Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO. Głównym założeniem projektu jest wzrost partycypacji obywatelskiej młodzieży oraz zwiększenie ich zaangażowania w sprawy publiczne w Poznaniu, ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi budżetu obywatelskiego.

Dotychczas CREO koordynowało organizację aż 26 edycji Szkolnych Budżetów Obywatelskich. Obecnie zespół CREO pracuje nad wdrożeniem idei SBO w kolejnych ponad 30 szkołach w Wielkopolsce, w tym minimum 8 w Poznaniu. Działania będą realizowane zarówno w tym jak i przyszłym roku szkolnym.

W listopadzie 2020 roku CREO w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań zakończyło realizację blisko półtora rocznego projektu pn. “DziałaMY – program rozwoju edukacji obywatelskiej w Metropolii Poznań”. Projekt został wsparty z programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W ramach projektu w 25 szkołach z terenu Poznania i powiatu poznańskiego stworzonych zostało 25 Szkolnych Klubów Młodego Obywatela, a młodzież w nich działająca pod okiem przeszkolonych opiekunów uczestniczyła w cyklu warsztatów o tematyce społeczno-obywatelskiej i organizowała akcje społeczne oraz Szkolne Budżety Obywatelskie.

Źródło: www.budzet.um.poznan.pl
Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]