Wyszukaj interesujące Cię edycje SBO

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Kolejna edycja projektu DziałaMY w realizacji!

Kolejna edycja projektu DziałaMY w realizacji!

Data publikacji: 2021-07-01

Od wiosny 2021 Stowarzyszenie Metropolia Poznań we współpracy z poznańskim Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO realizuje kolejną odsłonę innowacyjnego projektu aktywizacji obywatelskiej młodzieży. Do końca 2022 roku w 20 szkołach Wielkopolski powstaną Szkolne Kluby Młodego Obywatela angażujące młodych ludzi w działalność wolontariacką na rzecz lokalnych społeczności.

Projekt pt. „DziałaMY - program rozwoju edukacji obywatelskiej w Wielkopolsce” (DziałaMY w Wielkopolsce) ma na celu wzrost partycypacji obywatelskiej i społecznej młodzieży oraz zwiększenie ich zaangażowania w sprawy publiczne w 20 gminach w Wielkopolsce. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach programu dotacyjnego „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Sprawdzony system edukacji obywatelskiej

Projekt jest oparty na sprawdzonym podejściu do aktywizacji społecznej i obywatelskiej prowadzonej w czterech krokach: (1) szkolenia dla nauczycieli, (2) warsztaty dla młodzieży, (3) akcje wolontariackie w szkołach ze wsparciem animatorów obywatelskich, (4) szkolenia dla samorządowców.

Ważnym elementem projektu są zrealizowane wiosną szkolenia dla nauczycieli-opiekunów klubów przygotowujące wychowawców do aktywnej roli wspierającej młodych w podejmowanych działaniach prospołecznych. Następnym krokiem będą warsztaty dla młodzieży z wykorzystaniem m.in. wózka inwalidzkiego oraz specjalistycznego kombinezonu starości i symulatorów schorzeń wieku senioralnego (np. choroby Parkinsona, jaskry i zaćmy). Wszystko po ty by młodzi ludzie mogli jak najlepiej wczuć w sytuację osób potrzebujących. Bogatsi o te doświadczenia członkowie klubów zaangażują się w działania wolontariackie w swoich społecznościach lokalnych (np. proekologiczne) a także wezmą udział w akcjach na rzecz osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Co ważne, podczas prowadzonych aktywności, młodzież i nauczyciele-opiekunowie będą mogli liczyć na animatorów obywatelskich, odpowiedzialnych za mentoring i wsparcie działania Szkolnych Klubów Młodego Obywatela.

Ponadto w każdej szkole zostanie zorganizowana eko-debata oksfordzka dla zespołów uczniowskich z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, radnych i społeczników. Tematy debat będą zależne od lokalnych problemów ekologicznych dostrzeganych przez młodzież np. SMOG, zmiany klimatu i ekstremalne zjawiska pogodowe, wycinka drzew czy eko-świadomość mieszkańców. Celem organizacji debat będzie ustanowienie opartej na szacunku i merytorycznej argumentacji formy komunikowania się obywateli, łączącej ludzi pomimo dzielących ich różnic tj. wiek, poglądy czy pełniona funkcja. Nie bez znaczenia będzie tu także perspektywa poznania zasad funkcjonowania samorządu i możliwości współdecydowania obywateli.

Szkolne Budżety Obywatelskie – to działa!

Zwieńczeniem działań Szkolnych Klubów Młodego Obywatela będzie organizacja w każdej ze szkół objętych projektem jednej edycji Szkolnego Budżetu Obywatelskiego (SBO). W ramach tej inicjatywy każdy z uczniów szkoły będzie mógł zgłosić pomysł na miniprojekt np. stworzenie strefy relaksu dla uczniów w szkole, zakup sprzętu na potrzeby zajęć dodatkowych, zorganizowanie warsztatów czy koncertu charytatywnego itp. Następnie wybrany w ogólnoszkolnym głosowaniu pomysł o wartości do 1000 zł zostanie zrealizowany w szkole ze środków projektowych. Na autorów zwycięskich projektów czekać będą także atrakcyjne nagrody.

Szkolne Budżety Obywatelskie posiadają wszystkie cechy „dorosłego” samorządowego budżetu obywatelskiego. Nie jest to tylko symulacja, ale autentyczny proces oparty na partycypacji a jego końcowy rezultat jest realny - wręcz namacalny. Organizację SBO wspierać będzie moduł online dostępny na metropolitalnym portalu konsultacji społecznych www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/sbo. W tym miejscu uczniowie będą zdalnie zgłaszać pomysły, generować się tam lista będzie projektów oraz możliwa będzie zdalna weryfikacja miniprojektów przez nauczycieli-koordynatorów a finalnie publikacja wyników głosowania. Szkolne Budżety Obywatelskie są niezwykłą, praktyczną lekcją obywatelskości i samorządności o czym przekonaliśmy się w latach 2019-2020. Wówczas to w szkołach Metropolii Poznań zrealizowano z sukcesem prawie 30 edycji SBO, które zmobilizowały do głosowania całe społeczności szkół - kilka tysięcy uczniów i uczennic. Co więcej, po doświadczeniu budżetu szkolnego w kilku placówkach młodzi obywatele zdecydowali się złożyć wnioski w samorządowych „dorosłych” budżetach obywatelskich. Największy sukces odnieśli wolontariusze z 38 LO, którzy pozyskali dla swojej szkoły 600 tysięcy złotych na realizację projektu „Skrzydła dla 38 LO” zakładającego remont placówki i zakup nowoczesnego wyposażenia.

Aktywne samorządy

By uzyskać wymierne efekty projektu w postaci aktywizacji obywatelskiej młodzieży w ramach projektu DziałaMY zrealizowane zostaną także działania edukacyjne dla pracowników samorządowych. Organizacją tych działań zajmie się w pełni Stowarzyszenie Metropolia Poznań. Planowane dwie tury szkoleń będą dotyczyć m.in. nowoczesnych konsultacji społecznych atrakcyjnych dla osób młodych, sposobów zwiększania frekwencji w głosowaniach, czy też wykorzystania internetu dla zainteresowania młodzieży konsultacjami społecznymi itd. Oprócz szkoleń w projekcie przewidziana jest także organizacja dwóch konferencji dotyczących edukacji obywatelskiej i społecznej młodzieży oraz podsumowania realizacji przedsięwzięcia.

Zainteresowanych projektem DziałaMY zachęcamy do śledzenia mediów społecznościowych i stron Stowarzyszenia CREO i Metropolii Poznan. Będziemy na bieżąco informować o postępach projektu, ciekawych inicjatywach wolontariackich młodzieży, tematach eko-debat oksfordzkich w szkołach oraz innowacyjnych pomysłach na miniprojekty w ramach Szkolnych Budżetów Obywatelskich. Stay tunned! A my zabieramy się do dzieła i DziałaMY w Wielkopolsce!

Projekt pt. „DziałaMY - program rozwoju edukacji obywatelskiej w Wielkopolsce” jest realizowany w ramach programu dotacyjnego „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]