Wyszukaj interesujące Cię edycje SBO

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Szkolny Budżet Obywatelski 2019 - SP 3 w Szamotułach

kategoria:
rok 2019
zgłaszanie projektów:
od 01.11.2019
do 15.11.2019
głosowanie:
od 03.12.2019
do 03.12.2019
liczba odsłon:
238

foto art

Informacje ogólne:

 • Szkolny Budżet Obywatelski (SBO) to nauka funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w praktyce, dostosowana do potrzeb i wymagań młodzieży. Dzięki możliwości realizacji wybranego przez społeczność szkoły projektu SBO posiada niemal wszystkie cechy samorządowego budżetu partycypacyjnego. Nie jest to więc tylko symulacja, ale autentyczny proces konsultacyjny oparty na partycypacji, a jego bezpośredni rezultat – zrealizowany projekt młodzieżowy – staje się wręcz namacalny dla uczniów. Wszystko po to by pokazać, że warto być zaangażowanym młodym obywatelem!
 • Aktualna edycja Szkolnego Budżetu Obywatelskiego jest elementem przedsięwzięcia pt. „DziałaMY! Program rozwoju edukacji obywatelskiej w Metropolii Poznań” współfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Składanie projektów:

 • Składanie projektów odbywa się poprzez wypełnienie i wysłanie online formularza zgłoszeniowego projektu poprzez portal www.konsultacje.metropoliapoznan.pl.
 • Projekty można zgłaszać w terminie od 01.11.2019 r. do 15.11.2019 r.
 • Propozycje projektów mogą składać: uczniowie.
 • Liczba propozycji projektów możliwych do złożenia przez jedną osobę uprawnioną: 1.
 • Maksymalna kwota realizacji zgłoszonego projektu wynosi 1000 zł (z uwzględnieniem transportu).
 • Cele składanych w ramach edycji projektów powinny być następujące: rozwój szkoły i służebność społeczności szkolnej.
 • Zgłaszane projekty powinny mieć charakter inwestycyjny/twardy (bez możliwości budowy/rozbudowy obiektów) lub nieinwestycyjny/miękki.
 • Zgłaszane projekty powinny być możliwe do realizacji do dnia 18.12.2019 r.
 • Składane projekty powinny spełniać wymogi racjonalności oraz efektywności kosztowej.

Opiniowanie:

 • Zgłoszone projekty będą weryfikowane pod względem zgodności z zasadami danej edycji Szkolnego Budżetu Obywatelskiego oraz możliwościami ich terminowej realizacji.
 • Sprawdzania zgodności projektów podejmie się Komitet Opiniujący złożony m.in. z Dyrekcji szkoły i nauczycieli w składzie: Sara Bilon, Paulina Cieślewicz- Siejak, Wojciech Kulik
 • Opiniowanie projektów odbędzie się w terminie od 18.11.2019 r. do 21.11.2019 r.
 • Opiniowanie zakończy się zatwierdzeniem listy projektów przeznaczonych do głosowania. Lista ta zostanie upubliczniona na portalu www.konsultacje.metropoliapoznan.pl oraz w ogłoszeniu za pośrednictwem systemu Librus.

Głosowanie:

 • Głosowanie odbędzie się w dniu 3.12.2019 r.
 • Prawo do udziału w głosowaniu posiadają uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy administracji obsługi.
 • Liczba głosów, które może oddać osoba uprawniona do głosowania: 1.
 • Głosowanie odbędzie się w budynku szkoły – adres: ul. Szczuczyńska 5, 64-500 Szamotuły oraz budynek w Grabówcu, 64-500 Szamotuły
 • Głosowanie zostanie przeprowadzone z zachowaniem zasad poufności i bezstronności i odbędzie się poprzez wypełnienie papierowych kart do głosowania i umieszczenie ich w zamkniętej urnie do głosowania.
 • Liczenia głosów podejmie się Komisja Sprawdzająca złożona z wybranych nauczycieli i uczniów szkoły.
 • Osobom wchodzącym w skład Komitetu Opiniującego nie przysługuje prawo głosu.

Wyniki:

 • Wyniki głosowania zostaną ogłoszone niezwłocznie po zatwierdzeniu wyników na portalu www.konsultacje.metropoliapoznan.pl a także w ogłoszeniach za pośrednictwem systemu Librus.
 • W przypadku równej liczby głosów dwóch lub więcej projektów, wygrany projekt zostanie wybrany przez Komitet Opiniujący.

Realizacja projektu/projektów wybranego/wybranych w głosowaniu:

 • Zwycięski projekt/projekty zostanie zrealizowany w terminie do 18.12.2019 r.
 • Jeżeli kwota wybranego projektu w trakcie jego realizacji okaże się wyższa niż wskazany w ramach edycji limit, może on zostać zrealizowany jedynie częściowo. Jeśli nie będzie możliwości realizacji częściowej może on zostać odrzucony, a jego miejsce zajmie wówczas następny projekt z największą liczbą głosów.

Kontakt:

Sara Bilon: kazmierskasara@gmail.com
Paulina Cieślewicz- Siejak: paulinamaria2@wp.pl
Wojciech Kulik: wojtkulik@gmail.com
Telefon kontaktowy do szkoły (sekretariat): (61) 29 217 54

UWAGA: Oświadczenia (zgody rodziców) osób składających wnioski w ramach bieżącej edycji SBO należy dostarczyć do SEKRETARIATU SZKOŁY w terminie nie późniejszym niż do dnia zakończenia naboru wniosków.

Zaakceptowane projekty SBO

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]