Wyszukaj interesujące Cię edycje SBO

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Szkoła Podstawowa nr 3 w Szamotułach

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Szamotułach jest publiczną placówką oświatową, zlokalizowaną 35 km od Poznania, w północno- zachodniej części miasta Szamotuły.

Dysponujemy trzema budynkami, w których naukę pobiera łącznie 814 uczniów klas I- VIII. Dwa budynki zlokalizowane są w Szamotułach przy ulicy Szczuczyńskiej 5, zaś trzeci w oddalonym o kilka kilometrów Grabówcu, który dedykowany jest najmłodszym uczniom szkoły- pierwszoklasistom. Budynki szkoły są monitorowane i ogrodzone, co stwarza uczniom bezpieczne warunki do nauki i odpoczynku.

W chwili obecnej szkoła zatrudnia 70 w pełni wykwalifikowanych nauczycieli, systematycznie podnoszących swoje kwalifikacje oraz doskonalących codzienny warsztat swojej pracy. Naszym uczniom zapewniamy opiekę logopedy, psychologa, pedagoga, ale również surdo- i tyflopedagoga. Dokładamy wszelkich starań, by nasza placówka była przyjazna uczniom, dawała poczucie bezpieczeństwa, ale również stwarzała optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju intelektualnego młodego człowieka. Rozwijamy talenty, pasje i zainteresowania naszych uczniów. Zapewniamy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Organizujemy zajęcia dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, pozwalające jednocześnie na pobudzanie ich kreatywności i rozwoju pasji oraz zainteresowań. Wszystkie zajęcia oparte są o indywidualizację procesu nauczania, co sprawia, że każdy czuje się w tu ważny i wyjątkowy. Bierzemy udział w wielu różnorodnych programach, projektach i akcjach o zasięgu szkolnym, gminnym, powiatowym, wojewódzkim, a nawet ogólnopolskim.

Angażujemy się również w działania mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z deficytami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez prowadzenie zajęć korekcyjno- kompensacyjnych, dydaktyczno- wyrównawczych, czy rewalidacyjnych. Jesteśmy szkołą z ponad 60- letnią tradycją, otwartą na młodego człowieka, która w życzliwej atmosferze pozwala mu zrozumieć świat i otaczającą rzeczywistość, rozwijać własną osobowość i pasje. Wszystko dlatego, że najważniejszy jest dla nas UCZEŃ.

Dlaczego postanowiliśmy wziąć udział w projekcie? Jednym z wyzwań jakie stoi przed nowoczesną szkołą XXI- wieku jest przygotowanie świadomych i odpowiedzialnych obywateli, gotowych do działania i zaangażowania w życie społeczne. Jesteśmy przekonani, że udział w tym projekcie pomoże nam sprostać powyższemu wyzwaniu i zachęci uczniów do społecznego działania, rozwinie kompetencje obywatelskie, będzie kształtować wartości patriotyczne, ale również uświadomi, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za wspólne dobro szkoły, którą tworzymy. Pozwoli zintegrować środowisko uczniowskie oraz da możliwość udziału naszej młodzieży w procesie decyzyjnym dotyczącym spraw Szkoły Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza w Szamotułach. Tak więc DziałaMy!

Nasze edycje Szkolnych Budżetów Obywatelskich

Szkolny Budżet Obywatelski 2023 - SP 3 w Szamotułach

zgłaszanie projektów:
od 28.09.2023
do 20.10.2023
głosowanie:
od 30.10.2023
do 30.10.2023
Szkolny Budżet Obywatelski to demokracja w praktyce w naszej szkole - w Szkole Podstawowej nr 3 w Szamotułach! SBO to autentyczny proces konsultacyjny oparty na partycypacji, a jego bezpośrednim rezultatem będzie wybrany przez uczniów i zrealizowany projekt młodzieżowy.

Szkolny Budżet Obywatelski 2021 - SP 3 w Szamotułach

zgłaszanie projektów:
od 05.10.2021
do 21.10.2021
głosowanie:
od 08.11.2021
do 08.11.2021
"Szkolny Budżet Obywatelski (SBO) to nauka funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w praktyce, dostosowana do potrzeb i wymagań młodzieży. Dzięki możliwości realizacji wybranego przez społeczność szkoły projektu SBO posiada niemal wszystkie cechy samorządowego budżetu partycypacyjnego. Nie jest to więc tylko symulacja, ale autentyczny proces konsultacyjny oparty na partycypacji, a jego bezpośredni rezultat – zrealizowany projekt młodzieżowy – staje się wręcz namacalny dla uczniów. Wszystko po to by pokazać, że warto być zaangażowanym młodym obywatelem!" Aktualna edycja Szkolnego Budżetu Obywatelskiego jest elementem przedsięwzięcia pt. „DziałaMY! Program rozwoju edukacji obywatelskiej w Wielkopolsce/2021” współfinansowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Szkolny Budżet Obywatelski 2019 - SP 3 w Szamotułach

zgłaszanie projektów:
od 01.11.2019
do 15.11.2019
głosowanie:
od 03.12.2019
do 03.12.2019
Szkolny Budżet Obywatelski (SBO) to nauka funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w praktyce, dostosowana do potrzeb i wymagań młodzieży. Dzięki możliwości realizacji wybranego przez społeczność szkoły projektu SBO posiada niemal wszystkie cechy samorządowego budżetu partycypacyjnego. Nie jest to więc tylko symulacja, ale autentyczny proces konsultacyjny oparty na partycypacji, a jego bezpośredni rezultat – zrealizowany projekt młodzieżowy – staje się wręcz namacalny dla uczniów. Wszystko po to by pokazać, że warto być zaangażowanym młodym obywatelem!
Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]