Wyszukaj interesujące Cię edycje SBO

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Szkolny Budżet Obywatelski - SP Rokietnica

organizator:
kategoria:
rok 2021
zgłaszanie projektów:
od 06.10.2021
do 19.10.2021
głosowanie:
od 05.11.2021
do 07.11.2021
liczba odsłon:
208

foto art

Informacje ogólne

 • Szkolny Budżet Obywatelski (SBO) to nauka funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w praktyce, dostosowana do potrzeb i wymagań młodzieży. Dzięki możliwości realizacji wybranego przez społeczność szkoły projektu SBO posiada niemal wszystkie cechy samorządowego budżetu partycypacyjnego. Nie jest to więc tylko symulacja, ale autentyczny proces konsultacyjny oparty na partycypacji, a jego bezpośredni rezultat – zrealizowany projekt młodzieżowy – staje się wręcz namacalny dla uczniów. Wszystko po to by pokazać, że warto być zaangażowanym młodym obywatelem!
 • Aktualna edycja Szkolnego Budżetu Obywatelskiego jest elementem przedsięwzięcia pt. „DziałaMY! Program rozwoju edukacji obywatelskiej w Wielkopolsce” realizowanego w ramach programu dotacyjnego „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Składanie projektów:

 • Składanie projektów odbywa się poprzez wypełnienie i wysłanie online formularza zgłoszeniowego projektu poprzez portal www.konsultacje.metropoliapoznan.pl.
 • Projekty można zgłaszać w terminie od 6 października do 19 października 2021 r.
 • Propozycje projektów mogą składać: uczniowie klas 4-8, wszyscy nauczyciele, inni pracownicy szkoły
 • Liczba propozycji projektów możliwych do złożenia przez jedną osobę uprawnioną: 1
 • Maksymalna kwota realizacji zgłoszonego projektu wynosi 1000 zł.(wraz z kosztami ewentualnej dostawy)
 • Cele składanych w ramach edycji projektów powinny służyć całej społeczności szkolnej
 • Zgłaszane projekty powinny mieć charakter inwestycyjny/twardy (bez możliwości budowy/rozbudowy obiektów)
 • Zgłaszane projekty powinny być możliwe do realizacji do 15 grudnia 2021 r.
 • Składane projekty powinny spełniać wymogi racjonalności oraz efektywności kosztowej.

Opiniowanie:

 • Zgłoszone projekty będą weryfikowane pod względem zgodności z zasadami danej edycji Szkolnego Budżetu Obywatelskiego oraz możliwościami ich terminowej realizacji.
 • Sprawdzania zgodności projektów podejmie się Komitet Opiniujący złożony m.in. z członków Szkolnego Klubu Młodego Obywatela wraz z nauczycielem-opiekunem Klubu
 • Opiniowanie projektów odbędzie się w terminie od 20 października do 27 października 2021 r.
 • Opiniowanie zakończy się zatwierdzeniem listy projektów przeznaczonych do głosowania. Lista ta zostanie upubliczniona na portalu www.konsultacje.metropoliapoznan.pl, a także podana zostanie informacja w szkolnym dzienniku w zakładce "Ogłoszenia".

Głosowanie:

 • Głosowanie w formie zdalnej poprzez formularz odbędzie się w dniach 5-7 listopada 2021 r.
 • Prawo do udziału w głosowaniu posiadają uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły
 • Liczba głosów, które może oddać osoba uprawniona do głosowania: 1
 • Głosowanie zostanie przeprowadzone z zachowaniem zasad poufności i bezstronności i odbędzie się w formie zdalnej.
 • Liczenia głosów podejmie się Komisja Sprawdzająca złożona z wybranych nauczycieli i uczniów szkoły.

Wyniki:

 • Wyniki głosowania zostaną ogłoszone niezwłocznie po zatwierdzeniu wyników na portalu www.konsultacje.metropoliapoznan.pl a także w szkolnym dzienniku w zakładce "Ogłoszenia".
 • W przypadku równej liczby głosów dwóch lub więcej projektów, wygrany projekt lub projekty zostanie/zostaną wybrane drogą losowania.

Realizacja projektu/projektów wybranego/wybranych w głosowaniu:

 • Zwycięski projekt/projekty zostanie zrealizowany w terminie do 15 grudnia 2021 r.
 • Jeżeli kwota wybranego projektu w trakcie jego realizacji okaże się wyższa niż wskazany w ramach edycji limit, może on zostać zrealizowany jedynie częściowo. Jeśli nie będzie możliwości realizacji częściowej, może on zostać odrzucony, a jego miejsce zajmie wówczas następny projekt z największą liczbą głosów.

Kontakt:

Ewa Bielska-Urbaniak (szkolny opiekun Klubu), kontakt poprzez dziennik elektroniczny

Warunkiem uczestnictwa w bieżącej edycji Szkolnego Budżetu Obywatelskiego (SBO) jest wydrukowanie, wypełnienie i podpisanie jednego z oświadczeń (zgoda rodzica lub oświadczenie wnioskodawcy pełnoletniego) oraz dostarczenie właściwego dokumentu do SEKRETARIATU SZKOŁY, w terminie nie późniejszym niż do dnia zakończenia naboru wniosków.

Zaakceptowane projekty SBO

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]