Wyszukaj interesujące Cię edycje SBO

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Szkoła Podstawowa nr 1 w Komornikach

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Komornikach położona jest w sąsiedztwie Wielkopolskiego Parku Narodowego, który jest obszarem o niezwykłych walorach przyrodniczych. Naszej szkole przyświeca hasło naszego patrona Janusza Korczaka: „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.

Do naszej szkoły uczęszcza ponad 900 uczniów zdobywających wiedzę w 40 oddziałach klasowych pod kierunkiem ponad 100 nauczycieli. Jesteśmy szkołą przyjazną, bezpieczną, współpracującą z rodzicami. Najważniejszym dobrem dla naszej szkoły jest Uczeń, który w przyjaznej atmosferze, wzajemnej akceptacji, poczuciu bezpieczeństwa może osiągać sukcesy w swojej karierze szkolnej. Uczymy i wychowujemy, kierując się uniwersalnymi wartościami takimi jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze i podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej.

Nasza szkoła rzetelnie realizuje zadania związane z podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Ponadto, szkoła wspiera każdego ucznia w rozwoju do pełni własnego rozwoju osobowego poprzez liczne zajęcia pozalekcyjne, udział w konkursach na różnych szczeblach, w tym ogólnopolskich, oraz projekty edukacyjne. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogów, psychologów, terapeutów, logopedów oraz pielęgniarki szkolnej. Współpracujemy z Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim oraz licznymi instytucjami z regionu i kraju. Kształtujemy postawy patriotyczne i obywatelskie poprzez organizację uroczystości z okazji świąt państwowych oraz rocznic ważnych dla kraju i regionu. Co więcej, promujemy postawy społeczne poprzez czynnie działający w szkole wolontariat i liczne akcje charytatywne oraz promujemy zdrowy styl życia poprzez realizację projektów prozdrowotnych. Szkoła bierze udział w licznych programach ogólnopolskich, zdobywa certyfikaty, a nasi uczniowie zajmują czołowe miejsca w konkursach na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzki i ogólnopolskim.

Kilka lat temu wzięliśmy udział w projekcie „Wielkoduchy – program rozwoju wolontariatu w szkołach podstawowych”, który do chwili obecnej jest realizowany w naszej szkole jako Szkolny Klub Wielkoducha w ramach szkolnego wolontariatu. Nasza szkoła przygotowuje uczniów do świadomego funkcjonowania we współczesnym świecie, dlatego zdecydowaliśmy się wziąć udział w projekcie „DziałaMY! Program rozwoju edukacji obywatelskiej w Metropolii Poznań”. DziałaMY! w celu kształtowania młodzieży odpowiedzialnej obywatelsko i społecznie, uważnej na otoczenie, respektującej prawa innych i chętnie angażującej się w wolontariat.

Nasze edycje Szkolnych Budżetów Obywatelskich

Szkolny Budżet Obywatelski 2022 - SP 1 Komorniki

zgłaszanie projektów:
od 09.05.2022
do 23.05.2022
głosowanie:
od 07.06.2022
do 07.06.2022
Szkolny Budżet Obywatelski w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Komornikach ma na celu zaangażowanie uczniów w sprawy publiczne na terenie szkoły. Uczniowie zgłaszają swoje projekty, a następnie wybierają jeden, ten który ich zdaniem jest najlepszy. SBO ma na celu ukazanie uczniom, że warto być zaangażowanym!

SZKOLNY BUDŻET OBYWATELSKI - SP 1 KOMORNIKI

zgłaszanie projektów:
od 05.10.2020
do 18.10.2020
głosowanie:
od 26.10.2020
do 30.10.2020
Szkolny Budżet Obywatelski w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Komornikach ma na celu zaangażowanie uczniów w sprawy publiczne na terenie szkoły. Uczniowie zgłaszają swoje projekty, a następnie wybierają jeden, ten który ich zdaniem jest najlepszy. SBO ma na celu ukazanie uczniom, że warto być zaangażowanym!
Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]