Wyszukaj interesujące Cię edycje SBO

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Szkolny Budżet Obywatelski 2019 - SP 4 w Swarzędzu

organizator:
kategoria:
rok 2019
zgłaszanie projektów:
od 30.10.2019
do 10.11.2019
głosowanie:
od 26.11.2019
do 27.11.2019
liczba odsłon:
304

foto art

Informacje ogólne:

 • Szkolny Budżet Obywatelski (SBO) to nauka funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w praktyce, dostosowana do potrzeb i wymagań młodzieży. Dzięki możliwości realizacji wybranego przez społeczność szkoły projektu SBO posiada niemal wszystkie cechy samorządowego budżetu partycypacyjnego. Nie jest to więc tylko symulacja, ale autentyczny proces konsultacyjny oparty na partycypacji, a jego bezpośredni rezultat – zrealizowany projekt młodzieżowy – staje się wręcz namacalny dla uczniów. Wszystko po to by pokazać, że warto być zaangażowanym młodym obywatelem!
 • Aktualna edycja Szkolnego Budżetu Obywatelskiego jest elementem przedsięwzięcia pt. „DziałaMY! Program rozwoju edukacji obywatelskiej w Metropolii Poznań” współfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Składanie projektów:

 • Składanie projektów odbywa się poprzez wypełnienie i wysłanie online formularza zgłoszeniowego projektu poprzez portal www.konsultacje.metropoliapoznan.pl.
 • Projekty można zgłaszać w terminie od 30/10/2019 do 10/11/2019.
 • Propozycje projektów mogą składać: uczniowie.
 • Liczba propozycji projektów możliwych do złożenia przez jedną osobę uprawnioną: 2 (maksymalnie 1 mały projekt oraz 1 duży projekt; nie ma możliwości składania 2 projektów małych lub 2 projektów dużych).
 • Maksymalna kwota realizacji zgłoszonego projektu wynosi 600 zł na duży projekt, a 400 zł na mały projekt.
 • Ogólna pula środków na projekty uczniów w ramach edycji SBO wynosi: 1000 zł.
 • Cele składanych w ramach edycji projektów powinny być następujące: zakup wyposażenia szkoły, zaproszenie jakiegoś gościa, zorganizowanie jakiegoś spotkania lub akcji – wszystko co służy Szkole.
 • Zgłaszane projekty powinny mieć charakter inwestycyjny/twardy (bez możliwości budowy/rozbudowy obiektów) lub nieinwestycyjny/miękki.
 • Zgłaszane projekty powinny być możliwe do realizacji do dnia 13/12/2019.
 • Składane projekty powinny spełniać wymogi racjonalności oraz efektywności kosztowej.

Opiniowanie:

 • Zgłoszone projekty będą weryfikowane pod względem zgodności z zasadami danej edycji Szkolnego Budżetu Obywatelskiego oraz możliwościami ich terminowej realizacji.
 • Sprawdzania zgodności projektów podejmie się Komitet Opiniujący złożony m.in. z nauczycieli opiekunów Szkolnego Klubu Młodego Obywatela i Dyrekcji Szkoły.
 • Opiniowanie projektów odbędzie się w terminie od 11/11/2019 do 15/11/2019.
 • Opiniowanie zakończy się zatwierdzeniem listy projektów przeznaczonych do głosowania. Lista ta zostanie upubliczniona na portalu www.konsultacje.metropoliapoznan.pl a także w sposób widoczny zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w szkole.

Głosowanie:

 • Głosowanie odbędzie się w terminie od 26/11/2019 do 27/11/2019.
 • Prawo do udziału w głosowaniu posiadają uczniowie.
 • Liczba głosów, które może oddać osoba uprawniona do głosowania: 2 (1 głos na mały projekt oraz 1 głos na duży projekt)
 • Głosowanie odbędzie się w budynku szkoły – adres: Os. Kościuszkowców 4, Swarzędz 62-020.
 • Głosowanie zostanie przeprowadzone z zachowaniem zasad poufności i bezstronności i odbędzie się poprzez wypełnienie papierowych kart do głosowania i umieszczenie ich w zamkniętej urnie do głosowania.
 • Liczenia głosów podejmie się Komisja Sprawdzająca złożona z wybranych nauczycieli i uczniów szkoły.
 • Osobom wchodzącym w skład Komitetu Opiniującego nie przysługuje prawo głosu.

Wyniki:

 • Wyniki głosowania zostaną ogłoszone niezwłocznie po zatwierdzeniu wyników na portalu www.konsultacje.metropoliapoznan.pl a także na tablicy ogłoszeń w szkole.
 • W przypadku równej liczby głosów dwóch lub więcej projektów, wygrany projekt lub projekty zostanie/zostaną wybrane drogą losowania.

Realizacja projektu/projektów wybranego/wybranych w głosowaniu:

 • Zwycięski projekt/projekty zostanie zrealizowany w terminie do 13/12/2019.
 • Jeżeli kwota wybranego projektu w trakcie jego realizacji okaże się wyższa niż wskazany w ramach edycji limit, może on zostać zrealizowany jedynie częściowo. Jeśli nie będzie możliwości realizacji częściowej może on zostać odrzucony, a jego miejsce zajmie wówczas następny projekt z największą liczbą głosów.

Kontakt:

Opiekunowie Szkolnego Klubu Młodego Obywatela:

UWAGA: Oświadczenia (zgody rodziców) osób składających wnioski w ramach bieżącej edycji SBO należy dostarczyć do SEKRETARIATU SZKOŁY, w terminie nie późniejszym niż do dnia zakończenia naboru wniosków.

Zaakceptowane projekty SBO

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]