Wyszukaj interesujące Cię edycje SBO

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Szkolny Budżet Obywatelski 2023 - TESTOWY

organizator:
kategoria:
rok 2023
zgłaszanie projektów:
od 19.03.2024
do 31.05.2024
głosowanie:
od 30.05.2024
do 30.05.2024
liczba odsłon:
194

foto art

Informacje ogólne:

 • Szkolny Budżet Obywatelski (SBO) to nauka funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w praktyce, dostosowana do potrzeb i wymagań młodzieży. Dzięki możliwości realizacji wybranego przez społeczność szkoły projektu SBO posiada niemal wszystkie cechy samorządowego budżetu partycypacyjnego. Nie jest to więc tylko symulacja, ale autentyczny proces konsultacyjny oparty na partycypacji, a jego bezpośredni rezultat – zrealizowany projekt młodzieżowy – staje się wręcz namacalny dla uczniów. Wszystko po to by pokazać, że warto być zaangażowanym młodym obywatelem!
 • Aktualna edycja Szkolnego Budżetu Obywatelskiego jest elementem przedsięwzięcia pt. „DziałaMY! Program rozwoju edukacji obywatelskiej w Metropolii Poznań” współfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Składanie projektów:

 • Składanie projektów odbywa się poprzez wypełnienie i wysłanie online formularza zgłoszeniowego projektu poprzez portal www.konsultacje.metropoliapoznan.pl.
 • Projekty można zgłaszać w terminie od ………….. do ………… (DD/MM/RRRR)
 • Propozycje projektów mogą składać: ………………………… (wskazanie grupy osób upoważnionych do złożenia formularza zgłoszeniowego projektu w ramach danej edycji Szkolnego Budżetu Obywatelskiego)
 • Liczba propozycji projektów możliwych do złożenia przez jedną osobę uprawnioną: ……
 • Maksymalna kwota realizacji zgłoszonego projektu wynosi …… zł.
 • Cele składanych w ramach edycji projektów powinny być następujące: ………………………………………..
 • Zgłaszane projekty powinny mieć charakter inwestycyjny/twardy (bez możliwości budowy/rozbudowy obiektów) lub nieinwestycyjny/miękki.
 • Zgłaszane projekty powinny być możliwe do realizacji do dnia ………..
 • Składane projekty powinny spełniać wymogi racjonalności oraz efektywności kosztowej.

Opiniowanie:

 • Zgłoszone projekty będą weryfikowane pod względem zgodności z zasadami danej edycji Szkolnego Budżetu Obywatelskiego oraz możliwościami ich terminowej realizacji.
 • Sprawdzania zgodności projektów podejmie się Komitet Opiniujący złożony m.in. z ……………………. (wskazanie z jakich grup osób pochodzić będą członkowie Komitetu np. nauczyciele, pracownicy szkoły, przedstawiciele uczniów organizujących SBO, przedstawiciele Rady Rodziców itp.)
 • Opiniowanie projektów odbędzie się w terminie od ………….. do ………… (DD/MM/RRRR)
 • Opiniowanie zakończy się zatwierdzeniem listy projektów przeznaczonych do głosowania. Lista ta zostanie upubliczniona na portalu www.konsultacje.metropoliapoznan.pl a także w sposób widoczny zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w szkole.

Głosowanie:

 • Głosowanie odbędzie się w dniu ………… (DD/MM/RRRR) lub w terminie od ………….. do ………… (DD/MM/RRRR)
 • Prawo do udziału w głosowaniu posiadają ………………………… (wskazanie grupy osób upoważnionych do głosowania w ramach danej edycji Szkolnego Budżetu Obywatelskiego).
 • Liczba głosów, które może oddać osoba uprawniona do głosowania: ……
 • Głosowanie odbędzie się w budynku szkoły – adres: ……………………….
 • Głosowanie zostanie przeprowadzone z zachowaniem zasad poufności i bezstronności i odbędzie się poprzez wypełnienie papierowych kart do głosowania i umieszczenie ich w zamkniętej urnie do głosowania.
 • Liczenia głosów podejmie się Komisja Sprawdzająca złożona z wybranych nauczycieli i uczniów szkoły.
 • Osobom wchodzącym w skład Komitetu Opiniującego nie przysługuje prawo głosu.

Wyniki:

 • Wyniki głosowania zostaną ogłoszone niezwłocznie po zatwierdzeniu wyników na portalu www.konsultacje.metropoliapoznan.pl a także na tablicy ogłoszeń w szkole.
 • W przypadku równej liczby głosów dwóch lub więcej projektów, wygrany projekt lub projekty zostanie/zostaną wybrane drogą losowania.

Realizacja projektu/projektów wybranego/wybranych w głosowaniu:

 • Zwycięski projekt/projekty zostanie zrealizowany w terminie do ………. (DD/MM/RRRR).
 • Jeżeli kwota wybranego projektu w trakcie jego realizacji okaże się wyższa niż wskazany w ramach edycji limit, może on zostać zrealizowany jedynie częściowo. Jeśli nie będzie możliwości realizacji częściowej może on zostać odrzucony, a jego miejsce zajmie wówczas następny projekt z największą liczbą głosów.

Kontakt:

(Imię i nazwisko opiekuna Szkolnego Klubu Młodego Obywatela w danej szkole i/lub imiona i nazwiska uczniów z grupy inicjatywnej odpowiedzialnych za organizację edycji Szkolnego Budżetu Obywatelskiego, informacja o możliwościach kontaktu lub informacja o dyżurze informacyjnym itp.)

Zaakceptowane projekty SBO

Brak wyników dla zapytania - zajrzyj tu za jakiś czas lub wyszukaj inne projekty SBO.

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]