Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu przestrzennego „Koziegłowy – część południowa” – część A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

foto art

Opis konsultacji:

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu przestrzennego „Koziegłowy – część południowa” – część A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 26 kwietnia 2024 r. do 20 maja 2024 r

Kto może wziąć udział:

Każdy może wnieść uwagi dotyczące ustaleń przyjętych w projekcie planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Jak można wziąć udział – przebieg konsultacji:

Uwagi do projektu planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać do Wójta Gminy Czerwonak z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres: kancelaria@czerwonak.pl.
Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 czerwca 2024 r.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 maja 2024 r. o godzinie 16:00 w Sali Widowiskowej w Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach, przy ul. Piłsudskiego 3 w Koziegłowach.

Kontakt:

Urząd Gminy Czerwonak
ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak
Wydział Gospodarki Przestrzennej
pok. 202
tel. (61) 65 44 291, (61) 65 44 209, (61) 65 44 264

Link do strony organizatora:

link

 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]