Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


O projekcie - Aktywni obywatele Metropolii Poznań

Geneza projektu i informacje wstępne:

 • Przeprowadzone przez Stowarzyszenie w grudniu 2016 roku dwa badania ankietowe online skierowane do pracowników urzędów samorządowych zajmujących się konsultacjami społecznymi oraz mieszkańców Metropolii Poznań, wskazały na występowanie potrzeby optymalizacji procesów związanych z konsultacjami społecznymi na obszarze Metropolii w celu zwiększenia partycypacji mieszkańców.
 • W procedurze konkursowej Stowarzyszenie Metropolia Poznań uzyskało dotację z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO) w ramach priorytetu 3 Aktywni obywatele.
 • Realizacja projektu jest zaplanowana w terminie: kwiecień – grudzień 2017. W terminie późniejszym utrzymane zostanie funkcjonowanie portalu www.konsultacje.metropoliapoznan.pl.
 • Projekt stanowi odpowiedź na potrzeby mieszkańców, organizacji pozarządowych i lokalnych liderów z terenu Metropolii Poznań:
  • Chęć współdecydowania i wywierania wpływu na politykę lokalną i ponadlokalną.
  • Potrzeba zwiększania wiedzy w zakresie możliwości partycypacji społecznej i umiejętności dotyczących nowoczesnych narzędzi umożliwiających zapewnienie udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji.
  • Możliwość uzyskania informacji pod jednym „adresem” internetowym.
  • Możliwość skorzystania z narzędzi (w tym ankiety online) umożliwiających partycypację i przekazanie opinii mieszkańców także w przypadku, kiedy nie ma możliwości uczestnictwa w organizowanych spotkaniach.

Zakres projektu

 1. Opracowanie metropolitalnego portalu konsultacji społecznych udostepnionego dla mieszkańców aglomeracji poznańskiej pod adresem www.konsultacje.metropoliapoznan.pl.
  Bliższe informacje o funkcjonalnościach portalu znajdziesz tutaj.
 2. Realizacja kompleksowego programu edukacyjnego - w ramach przedsięwzięcia realizowany jest program szkoleń z zakresu metod prowadzenia konsultacji i obsługi nowego portalu m.in. dla przedstawicieli organizatorów konsultacji społecznych – urzędników samorządowych, przedstawicieli organizacji społecznych oraz mieszkańców.

W ramach programu edukacyjnego zaplanowano m.in.:

 • Szkolenia dla przedstawicieli organizatorów konsultacji społecznych z zakresu metod prowadzenia konsultacji społecznych wraz z przykładami dobrych praktyk (wiedza) - 4 szkolenia
 • Szkolenia dla przedstawicieli organizatorów konsultacji społecznych z zakresu obsługi portalu (umiejętności) - 4 szkolenia
 • Szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i lokalnych liderów z zakresu metod prowadzenia konsultacji społecznych i obsługi portalu (wiedza i umiejętności) - 2 szkolenia
 • Warsztaty dla mieszkańców z zakresu partycypacji społecznej oraz obsługi portalu (wiedza i umiejętności) - realizacja częściowo w ramach konkretnych konsultacji społecznych - 8 warsztatów
 • Udzielanie porad mentoringowych przez specjalistę ds. konsultacji społecznych oraz specjalistę ds. planowania przestrzennego dla przedstawicieli organizatorów konsultacji społecznych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych - 5 terminów
  Uczestnicy skorzystają z dedykowanego wsparcia mentoringowego – eksperci podpowiedzą urzędnikom jak zaplanować dobre konsultacje, jak zwiększyć udział mieszkańców oraz jakich narzędzi użyć, żeby zebrać jak najwięcej wartościowych opinii.
 • Spotkanie podsumowujące

Wszyscy uczestnicy projektu otrzymują opracowany specjalnie dla ich potrzeb „Niezbędnik konsultacji społecznych” - broszurę informującą o podstawach planowania procedur, narzędziach konsultacji wraz z wykazem dobrych praktyk.

Harmonogram szkoleń i działań edukacyjnych
Wydarzenie Terminy Lokalizacja Grupa docelowa Rekrutacja Program
Spotkania informacyjne o charakterze studyjnym w samorządach Metropolii Poznań czerwiec 2017 n. d. pracownicy samorządowi n. d. -
Szkolenia dla przedstawicieli organizatorów konsultacji społecznych z zakresu metod prowadzenia konsultacji społecznych wraz z przykładami dobrych praktyk (wiedza) - 4 szkolenia 03.10.2017
06.10.2017
10.10.2017
13.10.2017
Poznań pracownicy samorządowi (urzędy miast i gmin, starostwo powiatowe, instytucje samorządowe) online pobierz plik PDF
Szkolenia dla przedstawicieli organizatorów konsultacji społecznych z zakresu obsługi portalu (umiejętności) - 4 szkolenia 20.10.2017
27.10.2017
07.11.2017
14.11.2017
Poznań pracownicy samorządowi (urzędy miast i gmin, starostwo powiatowe, instytucje samorządowe) online pobierz plik PDF
Szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i lokalnych liderów z zakresu metod prowadzenia konsultacji społecznych i obsługi portalu (wiedza i umiejętności) - 2 szkolenia 04.12.2017
08.12.2017
Poznań przedstawiciele organizacji pozarządowych online -
Warsztaty dla mieszkańców z zakresu partycypacji społecznej oraz obsługi portalu (wiedza i umiejętności) - realizacja częściowo w ramach konkretnych konsultacji społecznych - 8 warsztatów listopad/grudzień 2017 Poznań i inne lokalizacje w Metropolii Poznań (informacja wkrótce) mieszkańcy n. d. -
Sesje mentoringowe – udzielanie porad nt. konsultacji społecznych przez specjalistę ds. konsultacji społecznych oraz specjalistę ds. planowania przestrzennego 24.10.2017
16.11.2017
21.11.2017
28.11.2017
05.12.2017
Poznań
(Biuro Projektu)
Przedstawiciele organizatorów konsultacji społecznych oraz organizacji pozarządowych zapisy mailowe pobierz plik PDF
Konferencja/spotkanie podsumowujące rezultaty projektu grudzień 2017 Poznań przedstawiciele interesariuszy projektu inform. wkrótce -

Finansowanie projektu

Projekt pt. "Aktywni obywatele Metropolii Poznań" finansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 oraz środków własnych Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

Biuro projektu

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8,
61-124 Poznań
tel. 61 669 80 54
e-mail: konsultacje@metropoliapoznan.pl 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]