Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Najnowsze konsultacje

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Oborniki w rejonie ulic: 4 Stycznia 1919r., Franciszka Mikołajczaka i Czarnkowskiej, gmina Oborniki.

od 08.10.2018 do 06.12.2018
aktualne
Planowanie przestrzenne
Konsultacje dotyczą wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Teren objęty opracowaniem zmiany miejscowego planu stanowi obszar o powierzchni około 2,73 ha, położony w rejonie ulic: 4 Stycznia 1919r. (dawniej ul. 25 Stycznia), Franciszka Mikołajczaka i Czarnkowskiej w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Kowanówko, gmina Oborniki.

od 08.10.2018 do 06.12.2018
aktualne
Planowanie przestrzenne
Konsultacje dotyczą wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Teren objęty opracowaniem miejscowego planu stanowi obszar o powierzchni około 3,3 ha, położony w rejonie ulic: Miłowody i Obornickiej w miejscowości Kowanówko, gmina Oborniki.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę gospodarczo – przemysłową na działkach o numerach geodezyjnych 956, 957/3, 957/4, 957/5, 960, 1239/2 i 1239/3 położonych w miejscowości Oborniki

od 08.10.2018 do 06.12.2018
aktualne
Planowanie przestrzenne
Konsultacje dotyczą wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Teren objęty opracowaniem zmiany miejscowego planu stanowi obszar o powierzchni około 0,57 ha, położony przy ul. Lipowej w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki (teren przy sklepie LIDL).

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 1283, 1240 i 1241 położonych w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki.

od 08.10.2018 do 06.12.2018
aktualne
Planowanie przestrzenne
Konsultacje dotyczą wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Teren objęty opracowaniem zmiany miejscowego planu stanowi obszar o powierzchni około 0,95 ha, położony przy ul. Powstańców Wielkopolskich w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki (teren dawnego dworca PKS).

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach o nr ewidencyjnych 287/4, 165/1, 164/1, 163/1, 162/1, 288/1 i 166 położonych w miejscowości Oborniki.

od 08.10.2018 do 06.12.2018
aktualne
Planowanie przestrzenne
Konsultacje dotyczą wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Teren objęty opracowaniem zmiany miejscowego planu stanowi obszar o powierzchni około 1,2 ha, położony przy ul. Bielawskiej w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy Pogodnej i ulicy Głównej w miejscowości Dąbrówka Leśna, gmina Oborniki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

od 01.10.2018 do 28.11.2018
aktualne
Planowanie przestrzenne
Konsultacje dotyczą wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.Teren objęty opracowaniem miejscowego planu obejmuje dwa tereny w miejscowości Dąbrówka Leśna, gmina Oborniki, tj.teren przy ulicy Pogodnej oraz teren przy ulicy Głównej.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Centrum Rekreacji Oborniki położonego przy ul. Czarnkowskiej w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

od 01.10.2018 do 28.11.2018
aktualne
Planowanie przestrzenne
Konsultacje dotyczą wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Teren objęty opracowaniem miejscowego planu stanowi obszar o powierzchni około 2,5 ha i obejmuje teren Centrum Rekreacji Oborniki położonego przy ul. Czarnkowskiej w miejscowości Oborniki,gmina Oborniki.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki oznaczonej nr 1968 położonej przy ul. Obrzyckiej w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

od 01.10.2018 do 28.11.2018
aktualne
Planowanie przestrzenne
Konsultacje dotyczą wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Teren objęty opracowaniem miejscowego planu stanowi obszar o powierzchni około 0,25 ha i obejmuje teren działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1968 położonej przy ul. Obrzyckiej w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Oborniki - Rudki, gmina Oborniki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

od 01.10.2018 do 28.11.2018
aktualne
Planowanie przestrzenne
Konsultacje dotyczą wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Teren objęty opracowaniem miejscowego planu stanowi obszar o powierzchni około 33,56 ha i obejmuje teren w miejscowości Oborniki-Rudki, gmina Obornik.

Spotkania konsultacyjne - Roczny Program Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi

od 28.09.2018 do 07.10.2018
zakończone
Zarząd Powiatu w Poznaniu zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu poznańskiego do konsultacji społecznych projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019”.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Skoki

od 10.09.2018 do 17.10.2018
zakończone
Planowanie przestrzenne
Zawiadamiamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, którego granice określono na załączniku graficznym. Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją w Referacie infrastruktury i planowania przestrzennego w godzinach pracy biura (szczegółowe godziny podajemy w załączniku).

Konsultacje projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 rok

od 05.09.2018 do 20.09.2018
zakończone
Prezydent Miasta Poznania zaprasza do udziału udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok.

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Potrzanowo

od 30.08.2018 do 08.10.2018
zakończone
Planowanie przestrzenne
Zawiadamiamy o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, którego granice określono na załączniku graficznym. Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją w Referacie infrastruktury i planowania przestrzennego w godzinach pracy biura (szczegółowe godziny podajemy w załączniku).
 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]