Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Poznański Budżet Obywatelski 2025 - zgłaszanie projektów

organizator:
kategoria:
Budżet obywatelski
czas trwania:
od 06.05.2024
do 31.05.2024
status:
zakończone

Załączniki

zasady_pbo2025.pdf zasady pbo2025.pdf

foto art

Opis konsultacji:

Główną zmianą tegorocznej edycji PBO jest zwiększenie budżetu do 28 mln złotych. To o 1,4 mln więcej, niż w poprzedniej edycji. Na projekty rejonowe, tak jak ostatnio, przeznaczone zostanie 20,4 mln zł - 19,1 mln na duże oraz 1,3 mln na małe. Zwiększy się jednak kwota na projekty ogólnomiejskie. Do wydania będzie 7,6 mln zł - 4 mln zł na Zielony Budżet, 3 mln zł na projekty duże (poprzednio 2 mln zł) i 600 tys. zł na małe (ostatnio 200 tys. zł).

Kolejną nowością jest wprowadzenie dodatkowej weryfikacji na etapie głosowania. W PBO25 głosujący - oprócz imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania - podawać będą cztery ostatnie cyfry numeru PESEL, a w przypadku jego braku będą to 4 ostatnie cyfry lub litery z numeru innego dokumentu tożsamości. Potwierdzenie oddania głosu nadal odbywać się będzie również za pomocą kodu SMS.

Cały czas w ramach projektów ogólnomiejskich wydzielony zostanie Zielony Budżet. Do tej kategorii trafią propozycje działań, które pomogą stworzyć atrakcyjne tereny z roślinnością (np. parki, zieleńce, skwery, ogrody deszczowe, pasaże bioretencyjne, łąki kwietne czy ogrody społeczne). W ramach Zielonego Budżetu będzie można także zgłosić projekty dotyczące ochrony już istniejącej roślinności oraz – to nowość – takie, który dotyczą działań w lasach.

W PBO 2025 projekty podzielone będą na pięć kategorii:

 • rejonowe duże – o maksymalnej wartości 800 tys. zł,
 • rejonowe małe – o maksymalnej wartości 50 tys. zł,
 • ogólnomiejskie duże – o maksymalnej wartości 2 mln zł,
 • ogólnomiejskie małe – o maksymalnej wartości 200 tys. zł,
 • ogólnomiejskie duże: Zielony Budżet – o maksymalnej wartości 2 mln zł.

Na projekty rejonowe przeznaczone zostanie 20,4 mln zł, w tym 1,3 mln zł na małe i 19,1 mln zł na duże. W regulaminie PBO zagwarantowano, że środki na projekty małe zostaną przyznane każdemu rejonowi w równej kwocie: 100 tys. zł. Pieniądze na projekty duże będą – podobnie jak w poprzednich latach – rozdzielone za pomocą algorytmu (liczyć się będzie liczba mieszkańców oraz powierzchnia terenu).

Na projekty ogólnomiejskie zaplanowano 7,0 mln zł, w tym 4 mln zł na Zielony Budżet, 3 mln zł na projekty duże i 600 tys. zł – na małe.

Podczas etapu głosowania każdy mieszkaniec i mieszkanka będą mogli oddać maksymalnie 5 głosów: 3 głosy na projekty ogólnomiejskie (1 głos na projekt ogólnomiejski mały, 1 głos na projekt ogólnomiejski duży, 1 głos na projekt ogólnomiejski duży w ramach Zielonego Budżetu) i 2 głosy na projekty rejonowe (1 głos na projekt rejonowy mały, 1 głos na projekt rejonowy duży).

Składanie wniosków rozpocznie się 6 maja – zapraszamy!

Wśród projektów ogólnomiejskich kolejny rok z rzędu wydzielono dodatkowo tzw. Zielony Budżet. Zielony Budżet ma na celu rozwój publicznych, ogólnodostępnych miejskich terenów zieleni poprzez budowę nowych obiektów zieleni oraz rewaloryzację istniejących, w tym zabytkowych. Dla takich projektów procentowy udział powierzchni zielonej powinien wynosić nie mniej niż 70%.

Do PBO można składać projekty, które są możliwe do zrealizowania w 2025 roku. Teren, na którym będzie realizowany projekt, musi należeć do miasta lub być w jego władaniu. Projekty powinny spełniać też wymóg ogólnodostępności - umożliwienie ogółowi mieszkańców nieodpłatnej możliwości korzystania z efektów realizacji projektu.

Nie mogą za to być zgłaszane projekty, które mają charakter komercyjny, są sprzeczne z przyjętą strategią i programami Miasta Poznania ani takie, których realizacja przekraczałaby założony budżet.

Szczegółowy harmonogram PBO 2025:

 • 6 maja–31 maja – zbieranie wniosków
 • 6 maja–16 sierpnia – weryfikacja wstępna Gabinetu Prezydenta Urzędu oraz opiniowanie wniosków przez jednostki merytoryczne
 • 6 maja–5 lipca – opiniowanie wniosków przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu
 • 19 sierpnia–23 sierpnia – weryfikacja opinii wydziałów merytorycznych przez Gabinet Prezydenta Urzędu
 • 26 sierpnia–20 września – opiniowanie wniosków przez osiedla i komisje dialogu obywatelskiego (jeśli po odwołaniu decyzja zostanie zmieniona, osiedla i komisje dialogu obywatelskiego opiniują projekt do 20 września)
 • 26 sierpnia–6 września – składanie odwołań
 • 26 sierpnia–20 września – spotkania odwoławcze
 • 23 września–26 września – zatwierdzenie ostatecznej listy projektów
 • 27 września – losowanie numerów projektów na liście do głosowania
 • 7 października–28 października (do godz. 12:00) – głosowanie i promowanie projektów
 • do 30 listopada – ogłoszenie wyników

Kto może wziąć udział:

Projekty mogą składać wszyscy mieszkańcy Poznania. Nie ma limitów wiekowych, nie trzeba być również zameldowanym w Poznaniu. W przypadku zgłoszenia projektu przez osobę poniżej 13 roku życia niezbędna jest zgoda opiekuna prawnego i podanie jego danych.

Jak można wziąć udział – przebieg konsultacji:

Każdy mieszkaniec może zgłosić do PBO aż trzy swoje projekty.
Aby zgłosić wniosek musisz wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie:

 • wysłać elektronicznie w Serwisie PBO: www.budzet.um.poznan.pl
 • złożyć osobiście w biurze podawczym Urzędu Miasta Poznania (pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań bądź przesłać pocztą/kurierem

UWAGA: Do każdego zgłoszenia musi być dołączona lista poparcia z podpisami minimum 10 mieszkańców! Można ją dostarczyć maksymalnie 3 dni po złożeniu wniosku.

Kontakt:

Jeżeli masz pytania:

 • zadzwoń: 61 878 5936 lub 61 878 5977 lub 61 878 5785, POZnan*KONTAKT: 61 646 3344
 • napisz: pbo@um.poznan.pl
 • przyjdź: Gabinet Prezydenta Urząd Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

Link do strony organizatora:

www.budzet.um.poznan.pl

 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]