Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego miasta i gminy Skoki

foto art

Zawiadamiamy o podjęciu przez Radę Miejską Gminy Skoki uchwały Nr LXVIII/535/2024 z dnia 6 lutego 2024r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta i gminy Skoki.
Dokumentacja sprawy dostępna jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skokach ul. Wincentego Ciastowicza 11, 62-085 Skoki pokój nr 11 w godzinach: poniedziałek od 9:00 do 17:00, wtorek-piątek od 7:30 do 15:30.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu ogólnego miasta i gminy Skoki. Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko do planu ogólnego miasta i gminy Skoki.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 26 lipca 2024 roku.

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej do Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, ul. Wincentego Ciastowicza 11, 62-085 Skoki lub elektronicznie, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: sekretariat@gmina-skoki.pl lub platformy ePUAP (/UMIGS/SkrytkaESP) wyłącznie na formularzu (zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego – Dz. U. z 2023r. poz. 2509) z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy oraz adresu poczty elektronicznej, o ile osoba taki posiada oraz wskazuje czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem.
Wzór formularza został zamieszczony m. in. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu (http://skoki.nowoczesnagmina.pl/?c=1780).

Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Skoki.

Kontakt:
Referat Gospodarki Przestrzennej, 62-085 Skoki, Urząd Miasta i Gminy w Skokach,
ul. Ciastowicza 11, pokój nr 11, tel. 61 8925-820.

 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]