Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu przestrzennego "Annowo - część wschodnia" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

organizator:
kategoria:
Planowanie przestrzenne
czas trwania:
od 11.06.2024
do 18.07.2024
status:
zakończone

foto art

Opis konsultacji:

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu przestrzennego „Annowo – część wschodnia” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 11 czerwca 2024 r. do 3 lipca 2024 r.

Kto może wziąć udział:

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego, może wnieść uwagi.

Jak można wziąć udział – przebieg konsultacji:

Uwagi należy składać za pomocą formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego, wprowadzonego Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2509), zamieszczonego na stronie https://bip.czerwonak.pl/. Zgodnie z art. 8g ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym składający uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, której dotyczy uwaga oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu, takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu. Uwagi do projektu planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać do Wójta Gminy Czerwonak w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres: kancelaria@czerwonak.pl., w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 lipca 2024 r.

Kontakt:

Urząd Gminy Czerwonak
ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak
Wydział Gospodarki Przestrzennej
pok. 202
tel. (61) 65 44 291, (61) 65 44 209, (61) 65 44 264.

Link do strony organizatora:

link - obwieszczenie

 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]