Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Konsultacje społeczne dotyczące zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania

organizator:
kategoria:
Rewitalizacja
czas trwania:
od 27.06.2024
do 31.07.2024
status:
aktualne

foto art

Opis konsultacji:

Prezydent Miasta Poznania ogłasza konsultacje społeczne dotyczące zmiany uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania.

W dniu 27 czerwca 2024 r. Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Poznania rozpocznie przedmiotowe konsultacje.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji (mieszkańców, właścicieli nieruchomości, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz organów władzy publicznej) uwag i propozycji do projektu uchwały. Konsultacje prowadzone będą od 27 czerwca 2024 r. do 31 lipca 2024 r. 

Projekt zmiany uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania wraz z formularzem konsultacyjnym udostępniony będzie:
1. w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, w godzinach pracy Urzędu Miasta Poznania;
2. w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach: www.bip.poznan.pl, www.poznan.pl/odnowa oraz www.poznan.pl/konsultujemy
(w zakładce Rewitalizacja).
Link do ankiety internetowej udostępniony będzie na stronie na www.poznan.pl/odnowa.
W przypadku uwag przesłanych pocztą decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miasta Poznania.

Kto może wziąć udział:

Wszyscy zainteresowani.

Jak można wziąć udział – przebieg konsultacji:

1. zbieranie uwag i propozycji w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego  

a. drogą korespondencyjną na adres: Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, Urząd Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań,
b. bezpośrednio w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, w poniedziałki w godz. od 7:30 do 17:00 oraz od wtorku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30,
c. drogą elektroniczną na adres mailowy: rewitalizacja@um.poznan.pl;

2. zbieranie uwag ustnych podczas dyżurów konsultacyjnych 4 lipca 2024 r. oraz 18 lipca 2024 r. w godz. od 15:30 do 17:00 w punkcie informacyjnym przy ul. Św. Marcin 57;

3. ankiety internetowej udostępnionej na platformie ankietowej.

Projekt zmiany uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania wraz z formularzem konsultacyjnym dostępny jest poniżej.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Poznania dotyczące konsultacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Kontakt:

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

Link do strony organizatora:

https://www.poznan.pl/mim/wortals/wortal,284/konsultacje-spoleczne-dotyczace-zasad-wyznaczania-skladu-oraz-zasad-dzialania-komitetu-rewitalizacji-miasta-poznania,p,53874,53889,77571.html

https://www.poznan.pl/mim/rewitalizacja/news,1194/konsultacje-spoleczne-dotyczace-zmiany-regulaminu-komitetu-rewitalizacji,231461.html

 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]