Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Konsultacje projektu Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie uchwalenia Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2025

organizator:
kategoria:
NGO
czas trwania:
od 20.06.2024
do 05.08.2024
status:
aktualne

foto art

Opis konsultacji:

Działając na podstawie Uchwały Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 roku oraz Uchwały Nr 228/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 czerwca 2024 roku, serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania uwag i propozycji do projektu „Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie uchwalenia Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2025”.

Kto może wziąć udział:

Zainteresowani, przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Jak można wziąć udział – przebieg konsultacji:

Uwagi oraz wnioski do projektu Uchwały prosimy zgłaszać tylko i wyłącznie do tej jego części, która dotyczy działalności statutowej Państwa organizacji. Zgłoszenia należy przesyłać na załączonym formularzu, na adres poczty elektronicznej: pozytek@umww.pl lub na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
z dopiskiem: „Konsultacje Uchwały w sprawie Programu współpracy na rok 2025”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 sierpnia 2024 r.

Do formularza należy dołączyć statut lub inny dokument określający cele statutowe organizacji zgłaszającej uwagi. Projekt „Uchwały w sprawie Programu współpracy (…) na rok 2025”, formularz do zgłaszania uwag oraz ww. uchwała są dostępne do pobrania poniżej.

Kontakt:

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pan Michał Talar oraz Pani Aneta Wejmann.

Dane kontaktowe:

  • numer telefonu: 61 626 67 07, 61 626 67 12
  • adres poczty elektronicznej: pozytek@umww.pl

Link do strony organizatora:

https://www.umww.pl/projekt-uchwaly-sejmiku-w-sprawie-uchwalenia-programu-wspolpracy-samorzadu-wojewodztwa-z-organizacjami-pozarzadowymi-w-rok

 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]