Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Konsultacje społeczne dot. uchwały "Antysmogowej" dla Poznania

organizator:
kategoria:
Ochrona środowiska
czas trwania:
od 13.09.2017
do 04.10.2017
status:
zakończone

foto art

Opis konsultacji:

Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wprowadzenia, na obszarze Gminy Miejskiej Poznań, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Procedura została uruchomiona na podstawie art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.) oraz art. 30, art. 39 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405).

Wobec powyższego, od dnia 13 września do dnia 4 października 2017 r. włącznie, zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w opracowaniu ww. dokumentów.

Wersje elektroniczne projektów uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wersje papierowe projektów dostępne są w siedzibie Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, piętro X, część A, pok. 1052), w godzinach pracy Departamentu.

Kto może wziąć udział:

Wszyscy zainteresowani

Jak można wziąć udział – przebieg konsultacji:

Uwagi lub wnioski można składać w następujących formach:

  • pisemnej – poprzez wypełnienie ormularza stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia i przesłanie na adres: Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1579) – poprzez uzupełnienie formularza stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia i przesłanie – na adres e -mail: pop@umww.pl,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Departamentu Środowiska.

Spotkanie informacyjne w ramach procedury zapewnienia udziału społeczeństwa odbędą się w dn.:

  • 28.09.2017 r. w Poznaniu – godz. 10.00 oraz godz. 16.00 – Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, Sala konferencyjna część B, piętro10.

Uwagi lub wnioski zgłoszone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Kontakt:

Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, piętro X), tel. 61 626 64 00, fax. 61 626 64 01.

Link do strony organizatora

Link do ogłoszenia na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]